PPS A/S WFI-system (sterila kvaddlar) från Telstar

Rent vatten

Vatten är en viktig komponent inom läkemedels- och biotekniksektorn som används för både bearbetning och rengöring av utrustning. Eftersom naturligt vatten inte är rent måste särskild utrustning användas för att behandla och rena vatten som används i läkemedelstillverkning.

Vatten för farmaceutiskt bruk tillhandahålls av Telstar och kan delas in i tre olika kategorier: rent vatten, avmineraliserat vatten och sterilt vatten.

PPS A/S system för rent vatten med osmos från Telstar
PPS A/S WFI-system (sterila kvaddlar) från Telstar

Rent vatten och avmineraliserat vatten

PPS och Telstar erbjuder vattenreningssystem av hög kvalitet som är konstruerade enligt god tillverkningssed och överensstämmer med 21 CFR del 11. Rent vatten används för sköljning och rengöring samt vid beredning av icke-sterila produkter, sterilt vatten (sterila kvaddlar) och ren ånga. Systemen omfattar bland annat behållare för mjukt vatten, omvänd osmos, kontinuerlig elektronisk avjonisering och ultraviolett strålning/ultrafiltrering.

 • Konstant övervakning av omvänd osmos
 • Flexibel kapacitet på 100–1 000 liter per timme
 • Minimerar mängden spillvatten

Sterilt vatten

Sterilt vatten (WFI, sterila kvaddlar) används vid beredning av injicerbara läkemedel där de verksamma ämnena löses upp eller späds i vatten innan de injiceras. Telstars WFI-system är konstruerat enligt god tillverkningssed och uppfyller kraven i ISO 9001.

 • Avancerat styrsystem som visar driftstatus i realtid
 • Kompakt och modulbaserat utförande
 • Stort utbud av tillval och tillbehör för individuell anpassning
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

[wpseo_breadcrumb]

RENT VATTEN

Vatten är en viktig komponent inom läkemedels- och biotekniksektorn som används för både bearbetning och rengöring av utrustning. Eftersom naturligt vatten inte är rent måste särskild utrustning användas för att behandla och rena vatten som används i läkemedelstillverkning.

Vatten för farmaceutiskt bruk tillhandahålls av Telstar och kan delas in i tre olika kategorier: rent vatten, avmineraliserat vatten och sterilt vatten.

Rent vatten och avmineraliserat vatten

PPS purified water Telstar Purified water

PPS a/s purified water PW systems from Telstar with reverse osmosis RO

PPS och Telstar erbjuder vattenreningssystem av hög kvalitet som är konstruerade enligt god tillverkningssed och överensstämmer med 21 CFR del 11. Rent vatten används för sköljning och rengöring samt vid beredning av icke-sterila produkter, sterilt vatten (sterila kvaddlar) och ren ånga. Systemen omfattar bland annat behållare för mjukt vatten, omvänd osmos, kontinuerlig elektronisk avjonisering och ultraviolett strålning/ultrafiltrering.

 • Konstant övervakning av omvänd osmos
 • Flexibel kapacitet på 100–1 000 liter per timme
 • Minimerar mängden spillvatten

Sterilt vatten

PPS purified water Telstar water for injection

PPS a/s WFI water for injection systems from Telstar

Sterilt vatten (WFI, sterila kvaddlar) används vid beredning av injicerbara läkemedel där de verksamma ämnena löses upp eller späds i vatten innan de injiceras. Telstars WFI-system är konstruerat enligt god tillverkningssed och uppfyller kraven i ISO 9001.

 • Avancerat styrsystem som visar driftstatus i realtid
 • Kompakt och modulbaserat utförande
 • Stort utbud av tillval och tillbehör för individuell anpassning

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.