Diosna-PPS-tablet-coating

Tablettdragering

Tablettdragering är en känslig process som utförs i en kontrollerad miljö i en roterande trumma. Tabletterna kan drageras med funktionell eller icke-funktionell beläggning samt med API-skikt.

Dragering kan användas för att t.ex. dölja smak, göra ytan jämnare, ändra färger, skapa ett fysiskt skydd eller reglera upplösningshastigheten.

PPS och Diosna tillhandahåller tablettdrageringsteknik av högsta kvalitet i allt från labbskala till industriell skala. Dessutom kan drageringsmaskinerna fås i utföranden som överensstämmer med SCADA och CFR21 del 11.

PPS a/s FoU tablettbeläggningsmaskin i bordsmodell från Diosna
PPS a/s liten stående centrifugalbeläggningsmaskin från Diosna
PPS a/s stående centrifugalbeläggningsmaskin från Diosna
PPS a/s horisontell beläggningsmaskin med trumma från Diosna

Bordsmodell Minilab för FoU och laboratoriearbete

Det här labbutrustningen i miniformat från PPS och Diosna är otroligt flexibel och kan enkelt skalas upp. Lösningen passar perfekt för FoU och småskalig produktion. Med Minilab får du torkning, granulering, dragering och tablettbeläggning i en och samma enhet.

 • Batchstorlek 500–3 000 g
 • Glaskomponenter som underlättar processövervakning
 • Kan användas med olika program beroende på önskemål

Stående centrifugalbeläggningsmaskin för testanläggningar och småskalig produktion

Den här flexibla beläggningsmaskinen från PPS och Diosna kan användas för flera olika beläggningsmetoder och hanterar produkter som mikrotabletter, produkter med ovanlig form eller produkter med svårhanterliga flödesegenskaper utan problem. Tack vare den unika beläggningstekniken är bearbetningstiden 50 % kortare jämfört med traditionell beläggning.

 • Batchstorlek 2–15 kg
 • Perfekt lösning för kontamineringsfri bearbetning
 • Centriskt spraymunstycke som ger en jämn beläggning

Stående centrifugalbeläggningsmaskin för storskalig produktion

Den här beläggningsmaskinen lämpar sig för större batchproduktion och ger en effektiv och felfri filmdragering. Det centrerade spraymunstycket ser till att beläggningen täcker hela tablettens yta och minskar materialsvinnet avsevärt. Den unika beläggningstekniken förkortar bearbetningstiden med 50 % jämfört med traditionell beläggning.

 • Batchstorlek på 25–150 kg
 • Helautomatisk utmatning
 • Kan fås som helt slutet system

Horisontell beläggningsmaskin med trumma

Den här horisontella beläggningsmaskinen bygger på avancerad teknik som ger en skonsam behandling av känsliga produkter. Maskinen kan användas för alla typer av beläggningar, bland annat vätskebaserad beläggning, funktionell beläggning eller beläggning av fuktkänsliga tabletter.

 • Batchstorlek 5–500 kg
 • Kontamineringsfri bearbetning
 • Platsbesparande genom inbyggnad i vägg
Diosna-PPS-tablet-coating

Tablettbeläggningsprocess

Vid tablettbeläggning appliceras ett ytterskikt på en beredningsform, t.ex. ett läkemedel eller kosttillskott. Beläggning är en känslig process som utförs i en roterande trumma där beläggningsmaterialet tillförs via ett spraymunstycke.

Tablettbeläggning görs i olika syften, bland annat för att förbättra tabletternas fysikaliska och kemiska stabilitet eller göra dem lättare att svälja. Andra gånger appliceras beläggning för att modifiera ett läkemedels frisättning eller maskera oangenäm smak eller doft. Slutligen kan beläggning fylla en mer estetisk funktion genom att förändra en produkts utseende, till exempel i marknadsföringssyfte.

Många tabletter är film- och sockerdragerade.

Filmdragering

Filmdragering är en tunn polymerbeläggning som ofta används för att styra när ett läkemedel frisätts. Generellt kan drageringens funktion delas in i tre olika typer:

 • Beläggning för omedelbar frisättning
  Den här typen av beläggning gör att läkemedlet frisätts omedelbart efter intag.
 • Magsaftresistent beläggning för frisättning i tarmen
  Magsaftresistenta tabletter har en polymerbarriär som skyddar läkemedlet mot magsaften, eller som skyddar magsäcken mot läkemedlets eventuella skadliga biverkningar. Magsaftresistent beläggning ser också till att läkemedlet inte frisätts förrän det har passerat magsäcken.
 • Beläggning för förlängd eller modifierad frisättning
  Med den här typen av beläggning frisätts läkemedlet successivt med en viss fördröjning efter administrering eller upplösning. Ytbeläggningen kan också se till att läkemedlet frisätts i en fördefinierad hastighet så att doseringen blir jämn under en viss tid.

Sockerdragering

Vid sockerdragering täcks tablettkärnan av en sackaroslösning när den roteras i ett beläggningskärl. Sockerdragering används på tabletter med omedelbar frisättning, ofta för att dölja oangenäm smak eller lukt, eller i estetiskt syfte.

PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av processoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela tillverknings- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

[wpseo_breadcrumb]

TABLETTDRAGERING

Tablettdragering är en känslig process som utförs i en kontrollerad miljö i en roterande trumma.

Tabletterna kan drageras med funktionell eller icke-funktionell beläggning samt med API-skikt. Dragering kan användas för att t.ex. dölja smak, göra ytan jämnare, ändra färger, skapa ett fysiskt skydd eller reglera upplösningshastigheten.

PPS och Diosna tillhandahåller tablettdrageringsteknik av högsta kvalitet i allt från labbskala till industriell skala. Dessutom kan drageringsmaskinerna fås i utföranden som överensstämmer med SCADA och CFR21 del 11.

Bordsmodell Minilab för FoU och laboratoriearbete

PPS tablet coating Diosna desktop RD minilab

Det här labbutrustningen i miniformat från PPS och Diosna är otroligt flexibel och kan enkelt skalas upp. Lösningen passar perfekt för FoU och småskalig produktion. Med Minilab får du torkning, granulering, dragering och tablettbeläggning i en och samma enhet.

 • Batchstorlek 500–3 000 g
 • Glaskomponenter som underlättar processövervakning
 • Kan användas med olika program beroende på önskemål

Stående centrifugalbeläggningsmaskin för testanläggningar och småskalig produktion

PPS tablet coating Diosna vertical centrifugal coater small production

Den här flexibla beläggningsmaskinen från PPS och Diosna kan användas för flera olika beläggningsmetoder och hanterar produkter som mikrotabletter, produkter med ovanlig form eller produkter med svårhanterliga flödesegenskaper utan problem. Tack vare den unika beläggningstekniken är bearbetningstiden 50 % kortare jämfört med traditionell beläggning.

 • Batchstorlek 2–15 kg
 • Perfekt lösning för kontamineringsfri bearbetning
 • Centriskt spraymunstycke som ger en jämn beläggning

Stående centrifugalbeläggningsmaskin för storskalig produktion

PPS tablet coating Diosna vertical centrifugal coater large production

Den här beläggningsmaskinen lämpar sig för större batchproduktion och ger en effektiv och felfri filmdragering. Det centrerade spraymunstycket ser till att beläggningen täcker hela tablettens yta och minskar materialsvinnet avsevärt. Den unika beläggningstekniken förkortar bearbetningstiden med 50 % jämfört med traditionell beläggning.

 • Batchstorlek på 25–150 kg
 • Helautomatisk utmatning
 • Kan fås som helt slutet system

Horisontell beläggningsmaskin med trumma

PPS tablet coating Diosna horizontal drum coater

Den här horisontella beläggningsmaskinen bygger på avancerad teknik som ger en skonsam behandling av känsliga produkter. Maskinen kan användas för alla typer av beläggningar, bland annat vätskebaserad beläggning, funktionell beläggning eller beläggning av fuktkänsliga tabletter.

 • Batchstorlek 5–500 kg
 • Kontamineringsfri bearbetning
 • Platsbesparande genom inbyggnad i vägg

Diosna-PPS-tablet-coating

Tablettbeläggningsprocess

Vid tablettbeläggning appliceras ett ytterskikt på en beredningsform, t.ex. ett läkemedel eller kosttillskott. Beläggning är en känslig process som utförs i en roterande trumma där beläggningsmaterialet tillförs via ett spraymunstycke.

Tablettbeläggning görs i olika syften, bland annat för att förbättra tabletternas fysikaliska och kemiska stabilitet eller göra dem lättare att svälja. Andra gånger appliceras beläggning för att modifiera ett läkemedels frisättning eller maskera oangenäm smak eller doft. Slutligen kan beläggning fylla en mer estetisk funktion genom att förändra en produkts utseende, till exempel i marknadsföringssyfte.

Många tabletter är film- och sockerdragerade.

Filmdragering

Filmdragering är en tunn polymerbeläggning som ofta används för att styra när ett läkemedel frisätts. Generellt kan drageringens funktion delas in i tre olika typer:

 • Beläggning för omedelbar frisättning
  Den här typen av beläggning gör att läkemedlet frisätts omedelbart efter intag.
 • Magsaftresistent beläggning för frisättning i tarmen
  Magsaftresistenta tabletter har en polymerbarriär som skyddar läkemedlet mot magsaften, eller som skyddar magsäcken mot läkemedlets eventuella skadliga biverkningar. Magsaftresistent beläggning ser också till att läkemedlet inte frisätts förrän det har passerat magsäcken.
 • Beläggning för förlängd eller modifierad frisättning
  Med den här typen av beläggning frisätts läkemedlet successivt med en viss fördröjning efter administrering eller upplösning. Ytbeläggningen kan också se till att läkemedlet frisätts i en fördefinierad hastighet så att doseringen blir jämn under en viss tid.

Sockerdragering

Vid sockerdragering täcks tablettkärnan av en sackaroslösning när den roteras i ett beläggningskärl. Sockerdragering används på tabletter med omedelbar frisättning, ofta för att dölja oangenäm smak eller lukt, eller i estetiskt syfte.

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av processoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela tillverknings- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.