PPS-Tablettdragering

IMA Tablettdragering

Tablettdragering är en känslig process som utförs i en kontrollerad miljö i en roterande trumma. Tabletterna kan drageras med funktionell eller icke-funktionell beläggning samt med API-skikt.

Dragering kan användas för att t.ex. dölja smak, göra ytan jämnare, ändra färger, skapa ett fysiskt skydd eller reglera upplösningshastigheten.

PPS och IMA tillhandahåller tablettdrageringsteknik av högsta kvalitet i allt från labbskala till industriell skala. Dessutom kan drageringsmaskinerna fås i utföranden som överensstämmer med SCADA och CFR21 del 11.

Kontakta oss
PPS a/s R&D desktop tablet coater from Diosna
PPS a/s small vertical centrifugal coater from Diosna
PPS a/s vertical centrifugal coater from Diosna
PPS a/s horizonal drum coater from Diosna
PPS a/s horizonal drum coater from Diosna
PPS a/s horizonal drum coater from Diosna

IMA PERFIMA beläggningskärl

PERFIMA har utformats för automatisk beläggning med högsta effektivitet och garanterar enastående prestanda i alla processer. Maskinen är även lämplig för kontamineringsfria installationer och minskar operatörernas exponering vid arbete med HAPI (högaktiva farmaceutiska substanser).

 • Utloppsluftkanalen har placerats och dimensionerats för att garantera jämn och energibesparande torkning av kärnorna.
 • Automatiska system för in- och utmatning av produkter.
 • Fullständig isolering av alla maskindelar som kommer i kontakt med produkten.

IMA EFFECTA beläggningskärl

EFFECTA är en enkel lösning som maximerar effektiviteten i beläggningsprocesserna. Den uppfyller kraven som ställs inom läkemedels- och kosttillskottsindustrin. Maskinen levererar enastående resultat och produktivitet med hög driftsäkerhet. EFFECTA är ett perforerat beläggningskärl för film- och sockerdragering. Maskinen består av högkvalitativa komponenter, som t.ex. en perforerad trumma i en funktionell form och speciellt utformade bafflar för effektiv blandning av kärnorna och jämn fördelning av spraybeläggningen.

 • Utbytbara spraymunstycken för film- eller sockerdragering.
 • Strategiskt placerad och dimensionerad utloppsluftkanal för optimal och energibesparande torkning av kärnorna.
 • Doseringsenheten är placerad i maskinramen för att spara utrymme i produktionsområdet.

IMA MYLAB vätskebädd och beläggningsutrustning

MYLAB är en kompakt och moduluppbyggd FoU-enhet för granulerings- och beläggningsprocessen. Den består av en teknisk huvudenhet med helt integrerad luftbehandlingsenhet, spraysystem och manöverpanel. Det här praktiska laboratoriepaketet är utformat för bearbetning av mindre partier och säkerställer noggrann uppskalning.

 • Manöverpanelen är integrerad i den tekniska huvudenheten och förinställd för drift med båda produktionsmodulerna.
 • XIMA HMI för ökad användbarhet: den översiktliga utformningen gör att operatörerna kan arbeta mer effektivt.
 • Vätskebäddsmodul med utbytbara produktbehållare för sprayprocesser upptill eller nedtill: batcher från 2 till 6 liter.

IMA GS HT- HE- HP beläggningsutrustning

GS beläggningsutrustning bygger på innovativ teknik som utvecklats med tanke på miljö, energibesparingar och driftsäkerhet. GS maskiner finns i olika modeller och möjliggör bearbetning av alla produktstorlekar. GS beläggningsutrustning kan utrustas med paddlar för utströmning eller utblås för film- och sockerdragering av tabletter samt för bearbetning av pellets och mikrogranulat. Kärlet med solida väggar garanterar utmärkta resultat med alla produktformer.

 • Perfekt blandning och jämn fördelning av beläggningsmaterialet tack vare kärlets form och ytjämnhet.
 • Patenterat torksystem.
 • Olika paddelstorlekar ger högre flexibilitet för anpassning av kärlets kapacitet.

IMA GS CAR hjulförsedd tank

GS CAR är en hjulförsedd tank för suspensioner som används för film- och sockerdragering. GS CAR är utrustad med en propeller och en funktionellt välplacerad och graderad baffel som håller beläggningslösningarna helt jämna utan inneslutna luftbubblor. Alla material som kommer i kontakt med produkten är lämpliga för farmaceutisk användning.

 • Tillverkad av rostfritt stål AISI 316 med spegelfinish.
 • Omrörning utan luftinneslutning.
 • Poppetventilen sitter jäms med tankbotten för att förhindra sedimentering.

IMA GS EVOLUTION beläggningskärl

GS EVOLUTION är ett beläggningskärl med hög automatiseringsgrad och solida väggar för film- och sockerdragering av tabletter. Den producerar även pellets och mikrogranulat genom pulverskiktning. Maskinen kan levereras med olika automatiseringsnivåer beroende på kundens krav.

 • Perfekt blandning och jämn fördelning av beläggningsmaterialet tack vare kärlets form och ytjämnhet.
 • Patenterat torksystem.
 • Olika paddelstorlekar ger högre flexibilitet för anpassning av kärlets kapacitet.
PPS-Tablettdragering

Tablettbeläggningsprocess

Vid tablettbeläggning appliceras ett ytterskikt på en beredningsform, t.ex. ett läkemedel eller kosttillskott. Beläggning är en känslig process som utförs i en roterande trumma där beläggningsmaterialet tillförs via ett spraymunstycke.

Tablettbeläggning görs i olika syften, t.ex. för att förbättra tabletternas fysikaliska och kemiska stabilitet eller för att göra dem lättare att svälja. Andra gånger appliceras en funktionell beläggning för att modifiera eller styra läkemedlets frisättning samt för att maskera oangenäm smak eller doft. Slutligen kan beläggningen fylla en mer estetisk funktion genom att förändra produktens utseende, t.ex. i marknadsföringssyfte.

Många tabletter är film- och sockerdragerade.

Filmdragering

Filmdragering är en tunn polymerbeläggning som ofta används för att styra när ett läkemedel frisätts. Generellt kan drageringens funktion delas in i tre olika typer:

 • Beläggning för omedelbar frisättning
  Den här typen av beläggning gör att läkemedlet frisätts omedelbart efter intag.
 • Magsaftresistent beläggning för frisättning i tarmen
  Magsaftresistenta tabletter har en polymerbarriär som skyddar läkemedlet mot magsaften, eller som skyddar magsäcken mot läkemedlets eventuella skadliga biverkningar. Magsaftresistent beläggning ser också till att läkemedlet inte frisätts förrän det har passerat magsäcken.
 • Beläggning för förlängd eller modifierad frisättning
  Med den här typen av beläggning frisätts läkemedlet successivt med en viss fördröjning efter administrering eller upplösning. Ytbeläggningen kan också se till att läkemedlet frisätts i en fördefinierad hastighet så att doseringen blir jämn under en viss tid.

Sockerdragering

Vid sockerdragering täcks tablettkärnan av en sackaroslösning när den roteras i ett beläggningskärl. Sockerdragering används på tabletter med omedelbar frisättning. Sockerbeläggning används vanligen för att dölja oangenäm smak eller lukt, eller i estetiskt syfte.

PPS erbjuder även blisterförpackningsmaskiner för läkemedel som håller tabletter, kapslar och ampuller i en skyddad miljö. Kontakta oss för mer information.

PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kompetent feedback på automationslösningar eller annan typ av processoptimering.
 • Installera och/eller flytta hela tillverknings- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.

IMA Tablettdragering

Tablettdragering är en känslig process som utförs i en kontrollerad miljö i en roterande trumma.

Tabletterna kan drageras med funktionell eller icke-funktionell beläggning samt med API-skikt. Dragering kan användas för att t.ex. dölja smak, göra ytan jämnare, ändra färger, skapa ett fysiskt skydd eller reglera upplösningshastigheten.

PPS och IMA tillhandahåller tablettdrageringsteknik av högsta kvalitet i allt från labbskala till industriell skala. Dessutom kan drageringsmaskinerna fås i utföranden som överensstämmer med SCADA och CFR21 del 11.

IMA PERFIMA beläggningskärl

PERFIMA beläggningskärl

PERFIMA har utformats för automatisk beläggning med högsta effektivitet och garanterar enastående prestanda i alla processer. Maskinen är även lämplig för kontamineringsfria installationer och minskar operatörernas exponering vid arbete med HAPI (högaktiva farmaceutiska substanser).

 • Utloppsluftkanalen har placerats och dimensionerats för att garantera jämn och energibesparande torkning av kärnorna.
 • Automatiska system för in- och utmatning av produkter.
 • Fullständig isolering av alla maskindelar som kommer i kontakt med produkten.

IMA EFFECTA beläggningskärl

EFFECTA beläggningskärl

EFFECTA är en enkel lösning som maximerar effektiviteten i beläggningsprocesserna. Den uppfyller kraven som ställs inom läkemedels- och kosttillskottsindustrin. Maskinen levererar enastående resultat och produktivitet med hög driftsäkerhet. EFFECTA är ett perforerat beläggningskärl för film- och sockerdragering. Maskinen består av högkvalitativa komponenter, som t.ex. en perforerad trumma i en funktionell form och speciellt utformade bafflar för effektiv blandning av kärnorna och jämn fördelning av spraybeläggningen.

 • Utbytbara spraymunstycken för film- eller sockerdragering.
 • Strategiskt placerad och dimensionerad utloppsluftkanal för optimal och energibesparande torkning av kärnorna.
 • Doseringsenheten är placerad i maskinramen för att spara utrymme i produktionsområdet.

IMA MYLAB vätskebädd och beläggningsutrustning

IMA MYLAB Fluid bed and coating equipment

MYLAB is a compact and modular R&D unit for the granulation and coating process. Den består av en teknisk huvudenhet med helt integrerad luftbehandlingsenhet, spraysystem och manöverpanel. Det här praktiska laboratoriepaketet är utformat för bearbetning av mindre partier och säkerställer noggrann uppskalning.

 • Manöverpanelen är integrerad i den tekniska huvudenheten och förinställd för drift med båda produktionsmodulerna.
 • XIMA HMI för ökad användbarhet: den översiktliga utformningen gör att operatörerna kan arbeta mer effektivt.
 • Vätskebäddsmodul med utbytbara produktbehållare för sprayprocesser upptill eller nedtill: batcher från 2 till 6 liter.

IMA GS HT- HE- HP beläggningsutrustning

IMA GS HT- HE- HP

GS beläggningsutrustning bygger på innovativ teknik som utvecklats med tanke på miljö, energibesparingar och driftsäkerhet. GS maskiner finns i olika modeller och möjliggör bearbetning av alla produktstorlekar. GS beläggningsutrustning kan utrustas med paddlar för utströmning eller utblås för film- och sockerdragering av tabletter samt för bearbetning av pellets och mikrogranulat. Kärlet med solida väggar garanterar utmärkta resultat med alla produktformer.

 • Perfekt blandning och jämn fördelning av beläggningsmaterialet tack vare kärlets form och ytjämnhet.
 • Patenterat torksystem.
 • Olika paddelstorlekar ger högre flexibilitet för anpassning av kärlets kapacitet.

IMA GS CAR hjulförsedd tank

IMA GS CAR

GS CAR är en hjulförsedd tank för suspensioner som används för film- och sockerdragering. GS CAR är utrustad med en propeller och en funktionellt välplacerad och graderad baffel som håller beläggningslösningarna helt jämna utan inneslutna luftbubblor. Alla material som kommer i kontakt med produkten är lämpliga för farmaceutisk användning.

 • Tillverkad av rostfritt stål AISI 316 med spegelfinish.
 • Omrörning utan luftinneslutning.
 • Poppetventilen sitter jäms med tankbotten för att förhindra sedimentering.

IMA GS EVOLUTION beläggningskärl

IMA GS Evolution

GS EVOLUTION är ett beläggningskärl med hög automatiseringsgrad och solida väggar för film- och sockerdragering av tabletter. Den producerar även pellets och mikrogranulat genom pulverskiktning. Maskinen kan levereras med olika automatiseringsnivåer beroende på kundens krav.

 • Perfekt blandning och jämn fördelning av beläggningsmaterialet tack vare kärlets form och ytjämnhet.
 • Patenterat torksystem.
 • Olika paddelstorlekar ger högre flexibilitet för anpassning av kärlets kapacitet.

IMA-PPS-tablet-coating

Tablettbeläggningsprocess

Vid tablettbeläggning appliceras ett ytterskikt på en beredningsform, t.ex. ett läkemedel eller kosttillskott. Beläggning är en känslig process som utförs i en roterande trumma där beläggningsmaterialet tillförs via ett spraymunstycke.

Tablettbeläggning görs i olika syften, t.ex. för att förbättra tabletternas fysikaliska och kemiska stabilitet eller för att göra dem lättare att svälja. Andra gånger appliceras en funktionell beläggning för att modifiera eller styra läkemedlets frisättning samt för att maskera oangenäm smak eller doft. Slutligen kan beläggningen fylla en mer estetisk funktion genom att förändra produktens utseende, t.ex. i marknadsföringssyfte.

Många tabletter är film- och sockerdragerade.

Filmdragering

Filmdragering är en tunn polymerbeläggning som ofta används för att styra när ett läkemedel frisätts. Generellt kan drageringens funktion delas in i tre olika typer:

 • Beläggning för omedelbar frisättning
  Den här typen av beläggning gör att läkemedlet frisätts omedelbart efter intag.
 • Magsaftresistent beläggning för frisättning i tarmen
  Magsaftresistenta tabletter har en polymerbarriär som skyddar läkemedlet mot magsaften, eller som skyddar magsäcken mot läkemedlets eventuella skadliga biverkningar. Magsaftresistent beläggning ser också till att läkemedlet inte frisätts förrän det har passerat magsäcken.
 • Beläggning för förlängd eller modifierad frisättning
  Med den här typen av beläggning frisätts läkemedlet successivt med en viss fördröjning efter administrering eller upplösning. Ytbeläggningen kan också se till att läkemedlet frisätts i en fördefinierad hastighet så att doseringen blir jämn under en viss tid.

Sockerdragering

Vid sockerdragering täcks tablettkärnan av en sackaroslösning när den roteras i ett beläggningskärl. Sockerdragering används på tabletter med omedelbar frisättning. Sockerbeläggning används vanligen för att dölja oangenäm smak eller lukt, eller i estetiskt syfte.

PPS Service & eftermarknad

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kompetent feedback på automationslösningar eller annan typ av processoptimering.
 • Installera och/eller flytta hela tillverknings- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.