Torrgranulering

Torrgranulering

Det huvudsakliga syftet med torrgranulering är att öka pulvrets densitet och partikelstorlek för att uppnå bättre flöde i det distribuerade materialet och därmed högre bearbetningskapacitet.

Granulering är processen där pulver omvandlas till korn eller granulat. Vid torrgranulering sker omvandlingen utan användning av flytande lösningsmedel, medan våtgranulering utförs genom tillsats av granuleringsvätska. Vid torrgranulering komprimeras pulvret genom tillsats av kraft och resultatet blir en större enhet, t.ex. i form av en tablett. För att uppnå granulat i önskad storlek ingår en kvarn i komprimeringsprocessen.

Torrgranulering används oftast för tillverkning av tabletter inom läkemedelsindustrin, men kan även användas inom tillverkningen i livsmedels- och kemikalieindustrin.

Valskompaktering är den bästa metoden för att uppnå önskat resultat vid torrgranulering. PPS erbjuder förstklassig utrustning för torrgranulering från Gerteis som är marknadsledande på området med fokus på valskompaktorer.

Kontakta oss

En valskompaktor från Gerteis består vanligen av tre enheter:

 • Ett matarsystem som transporterar pulvret till kompakteringsområdet mellan valsarna
 • En kompakteringsenhet som kompakterar pulvret mellan två motsatta valsar genom att tillföra kraft
 • En storleksreducerande kvarn som säkerställer att granulatet får önskad partikelstorlek

Valskompaktorer kan ha ett variabelt eller fast avstånd mellan valsarna. Maskinerna från Gerteis har ett variabelt avstånd (floating gap), vilket gör att valsarna kan förflytta sig beroende på hur mycket pulver som matas fram mellan dem. Kraften som verkar på pulvret är konstant och det variabla avståndet bidrar till att minska variationerna i granulatstorleken till ett minimum.

Gerteis torrgranulering
Gerteis Mini Polygran torrgranulering
Gerteis Minipactor torrgranulering

Fördelar med torrgranulering

Till skillnad från våtgranulering är torrgranulering en kontinuerlig process. Detta resulterar i olika ekonomiska fördelar. För närvarande kan genomströmningen av vanliga torrgranuleringssystem uppgå till ca. 400 kg/timme. Torrgranuleringssystem kräver en relativt låg kapitalinvestering i anläggningar och utrustning. I kombination med små underhållskrav kan en implementering resultera i markant lägre livscykelkostnader.

Med Gerteis torrgranuleringssystem kan nästan alla typer av pulver bearbetas.

Fördelar med torrgranulering:

 • Minimalt golvutrymme
 • Stor genomströmning av material (mycket effektiv process)
 • Kontinuerlig process
 • Mycket energieffektiv eftersom det varken krävs värme för torkning eller luft för luftkonditionering
 • Mycket goda inneslutningsmöjligheter (Ultra High Containment Options) för att förhindra att produktionsområde och personal kontamineras
 • Låga driftskostnader

Ta reda på hur torrgranulering kan förändra din produktion

Om du har frågor eller vill veta mer om hur torrgranulering kan förändra din produktion är du välkommen att kontakta oss här.

Kontakta us
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.