PPS A/S blisterförpackningslösningar från Romaco Noack – kontinuerlig rörelse

Blisterförpackningsmaskin

Tillsammans med Romaco Noack, tillhandahåller PPS olika blisterlösningar – allt från grundläggande småskaliga produktionssystem till storskaliga integrerade lösningar.

Noacks förpackningsmaskiner har en flexibel konstruktion och kan konfigureras efter kundens behov. Blisterlinjen kan därmed anpassas efter olika produkter, exempelvis tabletter, kapslar eller ampuller. Dessutom kan maskinen enkelt byggas ut med kartonnerare och kontrollsystem.

PPS A/S blisterförpackningslösningar från Romaco Noack – kontinuerlig rörelse
PPS A/S blisterförpackningslösningar från Romaco Noack – intermittent rörelse

Blisterförpackning med kontinuerlig rörelse

Romaco Noacks blisterlösning för kontinuerlig rörelse kan användas med många olika typer av blisterkartor. Systemet lämpar sig perfekt för mindre batcher och frekventa produktbyten. Med den här förpackningslösningen bearbetas blisterförpackningarna både på längden och i sidled i vinkel mot rörelseriktningen.

Den höga automationsgraden och användningen av servomotorer ger hög precision och minimerar risken för produktionsstopp. Den avancerade automationen bidrar också till att optimera maskinens produktionseffektivitet.

 • Maxkapacitet på 700 blister per minut beroende på konfiguration.
 • Snabba produktbyten och enkla att använda.
 • Kan fås med integrerad lösning för kontamineringsfri bearbetning.

Blisterförpackning med intermittent rörelse

En blistermaskin med intermittent rörelse från Romaco Noack är en perfekt instegsmodell. Blistermaskinen kan användas för en rad olika produkter, bland annat tabletter, kapslar och sprutor. QuickAdjust-systemet möjliggör automatisk inställning av kodning, perforering och stansning.

Maskinen kan uppgraderas med bland annat automatisk matare och fyllningskontroll för ökad produktivitet. Den kan fungera som fristående enhet eller som en del av en produktionslinje med en kartonnerare.

 • Konstruerad enligt god tillverkningssed.
 • Maxkapacitet på 480 blister per minut.
 • Snabba produktbyten samt enkel och repeterbar användning.
Product overview powder solid processing romaco

Blisterkartor

Blisterkartor är en vanlig typ av doseringsförpackning för olika läkemedel. De är fukt- och lufttäta och förlänger därför ofta produktens hållbarhet.

Blisterförpackningar tillverkas genom en FFS-process. I en sådan process formas först behållaren. Därefter fylls läkemedlet i behållaren, som därefter förseglas. Behållaren formas direkt från en rulle med plastfilm eller annat material, till exempel PVC, PVCD, Aclar eller aluminium. Det sker genom varm- eller kallformning beroende på vilket material som används. Blisterkartor för läkemedel försluts normalt med plastfolie eller en kombination av plastfolie och papper. Hela processen utförs i samma blisterlinje.

Blisterfolie och andra förseglingsmaterial

På blisterkartor där produkten trycks ut används normalt plastfolie som förslutnings- och förseglingsmaterial. Barnsäkra blisterkartor tillverkas ofta av en blandning av plastfolie och papper. På så sätt blir det svårare att trycka ut produkten genom förseglingen. Blisterkartor kan även tillverkas av kallformad aluminium. Aluminium är det enda material som ger ett 100-procentigt skydd mot fukt, luft och ljus. Därför används det oftast för extra känsliga produkter. Blisterfolie gör det också lättare att kontrollera att produkten är intakt eftersom eventuella revor eller skador i folien är synliga.

Noacks blistermaskiner kan användas med flera olika typer av förseglingsmaterial, bland annat vanliga typer av varmformningsfilmer, kallformningsfilmer och aluminiumfilmer för blisterkartor.

Komplett blisterlinje

Genom att kombinera Noacks blistermaskiner med Promatics kartoneringslösning erbjuder PPS och Romaco en komplett blisterlinje. Varje blisterlinje kan konfigureras enligt kundens individuella behov. Exempel på en komplett blisterlinje:

 • Blistermaskin
 • Blisterkontrollsystem
 • Kartoneringsmaskin, inklusive lådvikning, matning av bipacksedlar och blisterkartor samt tryck och märkning på lådorna
 • Krympplastenhet
 • Palleteringsutrustning

Kontakta oss om du vill ha mer information om olika typer av blisterlösningar. Du kanske också vill veta mer om våra olika förpackningsalternativ.

PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

[wpseo_breadcrumb]

BLISTERFÖRPACKNING

Blisterförpackningar är en vanlig typ av doseringsförpackning för olika läkemedel. Blisterförpackningar är luft- och fukttäta vilket innebär att produkten hålls intakt och hållbarheten förlängs.

Tillsammans med Romaco Noackerbjuder PPS olika blisterförpackningslösningar – allt från grundläggande småskaliga produktionssystem till storskaliga integrerade förpackningslösningar med kartoneringsmaskiner och styrsystem.

Blisterförpackningsmaskiner med kontinuerlig rörelse

PPS a/s blister packaging solutions from Romaco Noack - continuous motion

Romaco Noacks blisterförpackningsmaskin med kontinuerlig rörelse kan användas med många olika produkter och lämpar sig perfekt för små batchstorlekar och frekventa produktbyten. Blistermaskinerna har hög automationsgrad och optimal produktionseffektivitet.

 • Maxkapacitet på 700 blister per minut beroende på konfiguration.
 • Snabba produktbyten och enkla att använda.
 • Kan fås med integrerad lösning för kontamineringsfri bearbetning.

Blisterförpackningsmaskiner med intermittent rörelse

PPS a/s blister packaging solutions from Romaco Noack - intermittent motion

En blistermaskin med intermittent rörelse från Romaco Noacks är en perfekt instegsmodell som kan uppgraderas på flera olika sätt för ökad produktivitet. Den kan fungera som fristående enhet eller som en del av en produktionslinje med en kartonnerare.

 • Maxkapacitet på 480 blister per minut.
 • Snabba produktbyten samt enkel och repeterbar användning.
 • Hanterar alla vanliga värmeformbara filmer och kallformbar aluminiumfilm.

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.