IMA XTREMA

IMA fyllningsmaskiner för icke-sterila och aseptiska vätskor

Tillsammans med vår partner IMA, levererar PPS flera olika lösningar för vätskefyllning, även av sterila vätskor. Den bakomliggande tekniken lämpar sig för kosmetika, läkemedel, näringsämnen och andra kosttillskott. Hos oss hittar du de bästa lösningarna för vätskefyllning av ampuller, flaskor, injektionsflaskor, sprutor, kapslar och rör. Vätskefyllningsmaskinerna kan integreras i olika förpackningslinjer eller andra integrerade lösningar. På så sätt uppnås synergieffekter genom att hela förpackningslinjen integreras.

PPS tillhandahåller även olika högeffektiva lösningar för rengöring eller sterilisering av flaskor, injektionsflaskor, ampuller och andra glas- eller plastbehållare. Vårt rengöringssortiment omfattar både linjära och roterande diskmaskiner samt specialanpassade lösningar. I vårt steriliseringssortiment finns lösningar för sterilisering med ånga, torr värme och etylenoxid. Förutom själva steriliseringsutrustningen krävs även processvalidering genom bland annat dokumentation av cykelns repeterbarhet och steriliseringssystemets funktioner.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera vilken lösning som passar bäst för just din verksamhet.

Kontakta oss
IMA EASYFILL
IMA webinar Aseptic fill finish robotized lines
IMA XTREMA
IMA SMART
IMA LASTNINGSSYSTEM MED BRICKOR OCH RAMAR

Fyllningsmaskiner för vätska

PPS erbjuder en rad olika lösningar för vätskefyllning av glas- eller plastbehållare inom läkemedels-, kosmetika- eller livsmedelsindustrin. Fyllningsmaskinerna kan hantera vätskor av nästan alla viskositeter samt behållare av en mängd olika storlekar och utföranden.

Den höga automationsgraden optimerar vätskefyllningssystemens produktionseffektivitet (OEE). Tack vare den moduluppbyggda konstruktionen och de många konfigurationsalternativen går det alltid att hitta en lösning som helt överensstämmer med kundens specifikationer. Dessutom kan fyllningsmaskinerna enkelt kombineras med lösningar för sekundärförpackningar.

 • Fyllningsmaskiner av hög kvalitet som lämpar sig för läkemedel, kosttillskott och andra livsmedel samt kosmetika.
 • Kompatibla med många olika typer av förslutningar, bland annat spraypumpar, pipetter, doseringsbägare och olika typer av lock.
 • All utrustning har en moduluppbyggd konstruktion och kan konfigureras och anpassas exakt efter kundens behov.

IMA EASYFILL fyllnings- och stoppningsmaskin

EASYFILL är utformad för att uppfylla läkemedelsindustrins krav inom aseptisk bearbetning och är rätt lösning när hög grad av flexibilitet och moduluppbyggnad krävs vid steril vätskefyllning.

EASYFILL är en vätskefyllnings- och stoppningsmaskin för injektionsflaskor med både små och stora volymer av parenterala medel. Maskinen finns i två modeller för krav på medelhöga och höga hastigheter.

Maskinen har en effektiv, intermittent rörelse, linjär transport och borstlösa motorer för exakta rörelser. Den kan utrustas med alla typer av doseringssystem som vanligen används för aseptiska produkter. Den kan även förses med ett kontrollvägningssystem bestående av lastceller för avkänning av taravikt före fyllning och lastceller för avkänning av bruttovikt efter dosering.

 • Ingen injektionsflaska – ingen fyllning – ingen kontrollanordning för stoppning.
 • Införande av gummistoppare för både flytande lösningar och frystorkade produkter.
 • Lämplig för integration med 100 % processtyrning.

Fyllningsmaskiner för aseptiska vätskor

Vid sidan av våra fyllningssystem för icke-sterila vätskor tillhandahåller vi även fyllningsmaskiner för aseptiska vätskor. Alla fyllningsmaskiner för aseptiska vätskor från IMA garanterar hög sterilitetssäkerhet och är konstruerade enligt god tillverkningssed.

Fyllningssystemen är effektiva och tillförlitliga och har ett effektivt barriärskydd. Vi erbjuder förstklassiga lösningar för kontamineringsfri bearbetning som även skyddar operatören mot all direktkontakt med giftiga substanser.

Fyllningsmaskinerna för aseptiska vätskor kan konfigureras som integrerade lösningar enligt kundens behov med utvalda system uppströms och nedströms.

 • Perfekt för fyllning av injektions- och infusionsflaskor för human- och veterinärläkemedel.
 • Förslutningsstationen kan antingen integreras i vätskefyllningsmaskinen eller fungera som en linjekomponent. Kompatibla med olika typer av förslutningar.
 • Kan kompletteras med RABS (Restricted Access Barrier System), vertikala LAF-system och integrerade CIP- (Cleaning in Place) och SIP-system (Sterilization in Place).

IMA INJECTA

Användningen av avancerade robotdrivna manipuleringar istället för konventionella hanteringssystem förbättrar produktkvaliteten och tillverkningseffektiviteten.

INJECTA hanterar försteriliserade användningsklara behållare (sprutor, injektionsflaskor eller förförseglade patroner), förorienterade injektionsflaskor i tråg samt steriliserade injektionsflaskor från depyrogenerationstunneln. Detta möjliggör hög processflexibilitet och anpassningsförmåga.

Specialiserade robotar utför alla hanteringsaktiviteter utan kontakt glas till glas och utan att operatören behöver gripa in. Resultatet är att mindre tid behöver läggas på att validera att förhållandena är aseptiska och överlägsenhet agilitet för tillverkning av flera produkter.

 • Precis, exakt och tillförlitlig fyllningsprocess
 • Rejekt av individuella avvikelser både från nest eller med de-nesting
 • Perfekt för isoleringsteknik eller olika inneslutningslösningar

IMA XTREMA höghastighetsmaskin för fyllning och stoppning

Det största problemet på marknaden för läkemedelsförpackningar har alltid varit läkemedlets integritet och, när det gäller parenterala doseringsformer, dess sterilitet. XTREMA innebär ett nytt, tekniskt genombrott för aseptisk fyllning.

Vid aseptisk fyllning av doseringsbehållare med läkemedel är det viktigt att förhindra kontaminering. Det innebär att läkemedlet måste skyddas mot exponering för miljö, utrustning, operatörernas hantering och så vidare tills behållaren har förseglats.

XTREMA har grundläggande egenskaper som uppfyller branschens stränga tekniska krav vid fyllning av injektionsflaskor. Maskinens flexibla och ergonomiska design ger goda möjligheter att integrera moduluppbyggd utrustning. Det går till och med att installera flera fyllningssystem (vätskor och pulver) för alternativ användning i samma maskin.

 • Ergonomisk placering av komponenter
 • Geometri som underlättar det enkelriktade luftflödet (UAF)
 • Idealisk för exponering för VHP (väteperoxid i ångfas)

IMA SMART fyllnings-, stoppnings- och förslutningsmaskin

Tid och praktisk funktion är viktiga faktorer vid produktion av små till medelstora batcher. Vid utvecklingen av SMART lade IMA:s experter till ytterligare en dimension: denna maskin förenar beprövad, enkel teknik med hög kvalitet och driftsäkerhet som passar alla tillämpningar för aseptisk fyllning.

SMART uppfyller den ökande efterfrågan på bearbetnings- och förpackningslösningar med ännu större flexibilitet och mångsidighet. Korta starttider, enkla omställningar och hög automatiseringsgrad är viktiga krav.

SMART kan utrustas med alla typer av doseringssystem som normalt används för aseptiska arbetsmoment. Den är lämplig för installation i renrum eller inom en isolator, eftersom alla material är förenliga med steriliseringsmedel och klarar exponering för VHP.

Tillgängliga maskinversioner: SVP och LVP, med eller utan integrerad förslutningsmodul.

 • Lämplig för produktion av små batcher på upp till 120 injektionsflaskor per minut i en konfiguration med dubbla index
 • Kompakt och intelligent konstruktion för läkemedelstillverkning som passar alla layouter, även då utrymmet är begränsat
 • 100 % kontrollvägning av fyllda injektionsflaskor

IMA LASTNINGSSYSTEM MED BRICKOR OCH RAMAR Halvautomatiska system för in- och urlastning av injektionsflaskor

Aseptisk produktion av läkemedel sker vanligen i renrum för att förhindra kontaminering. IMA Life halvautomatiska system är en lösning för kontrollerad in- och urlastning av ramar i frystorkar som eliminerar manuell hantering av injektionsflaskor.

Även om operatörsingrepp är strikt reglerade är de fortfarande den främsta källan till kontaminering. IMA Life halvautomatiska system för in- och urlastning av brickor och ramar uppfyller de högsta branschstandarderna för aseptisk verksamhet och ger en markant minskning av operatörsingrepp för minimal risk för kontaminering.

Det halvautomatiska in- och urlastningssystemet har stora likheter med vårt helautomatiska system. Skillnaden ligger i transporten av injektionsflaskorna från in-/utmatningssystemets lastsystem till lyofilisatorn. Den halvautomatiska lösningen fyller gapet mellan aseptisk fyllning och förslutning, precis som det helautomatiska systemet. Den är lämplig för renrumsmiljöer och förberedd för cRABS-tekniken.

 • Lasthastighet upp till 250 injektionsflaskor per minut.
 • Halvautomatiska arbetsmoment.
 • Utmärkt integration med frystorkar samt med maskiner uppströms och nedströms.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.

IMA fyllningsmaskiner för icke-sterila och aseptiska vätskor

Tillsammans med IMA, levererar PPS flera olika lösningar för vätskefyllning, även av sterila vätskor.

Den bakomliggande tekniken lämpar sig för kosmetika, läkemedel, näringsämnen och andra kosttillskott. Hos oss hittar du de bästa lösningarna för vätskefyllning av ampuller, flaskor, injektionsflaskor, sprutor, kapslar och rör. Vätskefyllningsmaskinerna kan integreras i olika förpackningslinjer eller andra integrerade lösningar. På så sätt uppnås synergieffekter genom att hela förpackningslinjen integreras.

PPS tillhandahåller även olika högeffektiva lösningar förrengöring eller sterilisering av flaskor, injektionsflaskor, ampuller och andra glas- eller plastbehållare. Vårt rengöringssortiment omfattar både linjära och roterande diskmaskiner samt specialanpassade lösningar. I vårt steriliseringssortiment finns lösningar för sterilisering med ånga, torr värme och etylenoxid. Förutom själva steriliseringsutrustningen krävs även processvalidering genom bland annat dokumentation av cykelns repeterbarhet och steriliseringssystemets funktioner.

Tveka inte att kontakta ossför att diskutera vilken lösning som passar bäst för just din verksamhet.

Fyllningsmaskiner för vätska

PPS erbjuder en rad olika lösningar för vätskefyllning av glas- eller plastbehållare inom läkemedels-, kosmetika- eller livsmedelsindustrin. Fyllningsmaskinerna kan hantera vätskor av nästan alla viskositeter samt behållare av en mängd olika storlekar och utföranden.

Den höga automationsgraden optimerar vätskefyllningssystemens produktionseffektivitet (OEE). Tack vare den moduluppbyggda konstruktionen och de många konfigurationsalternativen går det alltid att hitta en lösning som helt överensstämmer med kundens specifikationer. Dessutom kan fyllningsmaskinerna enkelt kombineras med lösningar för sekundärförpackningar.

 • Fyllningsmaskiner av hög kvalitet som lämpar sig för läkemedel, kosttillskott och andra livsmedel samt kosmetika.
 • Kompatibla med många olika typer av förslutningar, bland annat spraypumpar, pipetter, doseringsbägare och olika typer av lock.
 • All utrustning har en moduluppbyggd konstruktion och kan konfigureras och anpassas exakt efter kundens behov.

IMA EASYFILL fyllnings- och stoppningsmaskinIMA EASYFILL

EASYFILL är utformad för att uppfylla läkemedelsindustrins krav inom aseptisk bearbetning och är rätt lösning när hög grad av flexibilitet och moduluppbyggnad krävs vid steril vätskefyllning.

EASYFILL är en vätskefyllnings- och stoppningsmaskin för injektionsflaskor med både små och stora volymer av parenterala medel. Maskinen finns i två modeller för krav på medelhöga och höga hastigheter.

Maskinen har en effektiv, intermittent rörelse, linjär transport och borstlösa motorer för exakta rörelser. Den kan utrustas med alla typer av doseringssystem som vanligen används för aseptiska produkter. Den kan även förses med ett kontrollvägningssystem bestående av lastceller för avkänning av taravikt före fyllning och lastceller för avkänning av bruttovikt efter dosering.

 • Ingen injektionsflaska – ingen fyllning – ingen kontrollanordning för stoppning.
 • Införande av gummistoppare för både flytande lösningar och frystorkade produkter.
 • Lämplig för integration med 100 % processtyrning.

Fyllningsmaskiner för aseptiska vätskor

Vid sidan av våra fyllningssystem för icke-sterila vätskor tillhandahåller vi även fyllningsmaskiner för aseptiska vätskor. Alla fyllningsmaskiner för aseptiska vätskor från IMA garanterar hög sterilitetssäkerhet och är konstruerade enligt god tillverkningssed.

Fyllningssystemen är effektiva och tillförlitliga och har ett effektivt barriärskydd. Vi erbjuder förstklassiga lösningar för kontamineringsfri bearbetning som även skyddar operatören mot all direktkontakt med giftiga substanser.

Fyllningsmaskinerna för aseptiska vätskor kan konfigureras som integrerade lösningar enligt kundens behov med utvalda system uppströms och nedströms.

 • Perfekt för fyllning av injektions- och infusionsflaskor för human- och veterinärläkemedel.
 • Förslutningsstationen kan antingen integreras i vätskefyllningsmaskinen eller fungera som en linjekomponent. Kompatibla med olika typer av förslutningar.
 • Kan kompletteras med RABS (Restricted Access Barrier System), vertikala LAF-system och integrerade CIP- (Cleaning in Place) och SIP-system (Sterilization in Place).

IMA XTREMA höghastighetsmaskin för fyllning och stoppningIMA XTREMA

Det största problemet på marknaden för läkemedelsförpackningar har alltid varit läkemedlets integritet och, när det gäller parenterala doseringsformer, dess sterilitet. XTREMA innebär ett nytt, tekniskt genombrott för aseptisk fyllning.

Vid aseptisk fyllning av doseringsbehållare med läkemedel är det viktigt att förhindra kontaminering. Det innebär att läkemedlet måste skyddas mot exponering för miljö, utrustning, operatörernas hantering och så vidare tills behållaren har förseglats.

XTREMA har grundläggande egenskaper som uppfyller branschens stränga tekniska krav vid fyllning av injektionsflaskor. Maskinens flexibla och ergonomiska design ger goda möjligheter att integrera moduluppbyggd utrustning. Det går till och med att installera flera fyllningssystem (vätskor och pulver) för alternativ användning i samma maskin.

 • Ergonomisk placering av komponenter
 • Geometri som underlättar det enkelriktade luftflödet (UAF)
 • Idealisk för exponering för VHP (väteperoxid i ångfas)

IMA SMART fyllnings-, stoppnings- och förslutningsmaskinIMA SMART

Tid och praktisk funktion är viktiga faktorer vid produktion av små till medelstora batcher. Vid utvecklingen av SMART lade IMA:s experter till ytterligare en dimension: denna maskin förenar beprövad, enkel teknik med hög kvalitet och driftsäkerhet som passar alla tillämpningar för aseptisk fyllning.

SMART uppfyller den ökande efterfrågan på bearbetnings- och förpackningslösningar med ännu större flexibilitet och mångsidighet. Korta starttider, enkla omställningar och hög automatiseringsgrad är viktiga krav.

SMART kan utrustas med alla typer av doseringssystem som normalt används för aseptiska arbetsmoment. Den är lämplig för installation i renrum eller inom en isolator, eftersom alla material är förenliga med steriliseringsmedel och klarar exponering för VHP.

Tillgängliga maskinversioner: SVP och LVP, med eller utan integrerad förslutningsmodul.

 • Lämplig för produktion av små batcher på upp till 120 injektionsflaskor per minut i en konfiguration med dubbla index
 • Kompakt och intelligent konstruktion för läkemedelstillverkning som passar alla layouter, även då utrymmet är begränsat
 • 100 % kontrollvägning av fyllda injektionsflaskor

IMA LASTNINGSSYSTEM MED BRICKOR OCH RAMAR Halvautomatiska system för in- och urlastning av injektionsflaskorIMA LASTNINGSSYSTEM MED BRICKOR OCH RAMAR

Aseptisk produktion av läkemedel sker vanligen i renrum för att förhindra kontaminering. IMA Life halvautomatiska system är en lösning för kontrollerad in- och urlastning av ramar i frystorkar som eliminerar manuell hantering av injektionsflaskor.

Även om operatörsingrepp är strikt reglerade är de fortfarande den främsta källan till kontaminering. IMA Life halvautomatiska system för in- och urlastning av brickor och ramar uppfyller de högsta branschstandarderna för aseptisk verksamhet och ger en markant minskning av operatörsingrepp för minimal risk för kontaminering.

Det halvautomatiska in- och urlastningssystemet har stora likheter med vårt helautomatiska system. Skillnaden ligger i transporten av injektionsflaskorna från in-/utmatningssystemets lastsystem till lyofilisatorn. Den halvautomatiska lösningen fyller gapet mellan aseptisk fyllning och förslutning, precis som det helautomatiska systemet. Den är lämplig för renrumsmiljöer och förberedd för cRABS-tekniken.

 • Lasthastighet upp till 250 injektionsflaskor per minut.
 • Halvautomatiska arbetsmoment.
 • Utmärkt integration med frystorkar samt med maskiner uppströms och nedströms.

PPS Service & eftermarknad

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.