PPS A/S vikmaskiner och matare från GUK

Vikning och matning

PPS tillhandahåller vikmaskiner och matare av hög kvalitet som kan utföra flera olika uppgifter, bland annat vika och mata bipacksedlar samt mata broschyrer, påsar, blisterkartor eller andra föremål.

PPS säljer vikmaskiner och matare från GUK och Pfankuch, både fristående enheter och integrerade linjelösningar.

PPS A/S vikmaskiner och matare från GUK
PPS A/S vikmaskiner och matare från Pfankuch

Vikmaskiner och matare från GUK

Tillsammans med GUK erbjuder vi ett brett utbud av högeffektiva vikmaskiner och matare för läkemedelsindustrin som kan anslutas till kartoneringsmaskiner och förpackningslinjer. Vi tillhandahåller även flera olika lösningar för andra sektorer, bland annat vikmaskiner med fack, vikmaskiner med en kombination av parallellvikning och korsvikning, rullmatare och arkmatare.

 • Snabb vikning av bipacksedlar från antingen bana eller stapel
 • Vikmaskiner har normalt fyra eller sex vikningsfack, men vi kan leverera lösningar med upp till 24 vikningsfack
 • Snabb konfigurering tack vare snabb och enkel rulljustering

Matare från Pfankuch

Pfankuch tillverkar en serie högkvalitativa, automatiska lösningar för matning av platta föremål som bipacksedlar, broschyrer, kartonger, blisterförpackningar och flaskhalsetiketter. Pfankuchs matare är kompakta och mycket prisvärda. Matningen kan ske antingen horisontellt eller vertikalt.

 • Snabb omställning
 • Kan enkelt integreras i en befintlig produktionsanläggning
 • Matarna kan enkelt kopplas samman med etikettskrivare och kamerabaserade kontrollsystem
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

[wpseo_breadcrumb]

Vikning och matning

PPS tillhandahåller vikmaskiner och matare av hög kvalitet som kan utföra flera olika uppgifter, bland annat vika och mata bipacksedlar samt mata broschyrer, påsar, blisterkartor eller andra föremål.

PPS säljer vikmaskiner och matare från GUK och Pfankuch, både fristående enheter och integrerade linjelösningar.

Vikmaskiner och matare från GUK

PPS a/s folding and feeding equipment from GUK

Tillsammans med GUK erbjuder vi ett brett utbud av högeffektiva vikmaskiner och matare för läkemedelsindustrin som kan anslutas till kartoneringsmaskiner och förpackningslinjer. Vi tillhandahåller även flera olika lösningar för andra sektorer, bland annat vikmaskiner med fack, vikmaskiner med en kombination av parallellvikning och korsvikning, rullmatare och arkmatare.

 • Snabb vikning av bipacksedlar från antingen bana eller stapel
 • Vikmaskiner har normalt fyra eller sex vikningsfack, men vi kan leverera lösningar med upp till 24 vikningsfack
 • Snabb konfigurering tack vare snabb och enkel rulljustering

Matare från Pfankuch

PPS a/s folding and feeding equipment from Pfankuch

Pfankuch tillverkar en serie högkvalitativa, automatiska lösningar för matning av platta föremål som bipacksedlar, broschyrer, kartonger, blisterförpackningar och flaskhalsetiketter. Pfankuchs matare är kompakta och mycket prisvärda. Matningen kan ske antingen horisontellt eller vertikalt.

 • Snabb omställning
 • Kan enkelt integreras i en befintlig produktionsanläggning
 • Matarna kan enkelt kopplas samman med etikettskrivare och kamerabaserade kontrollsystem

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.