PPS product overview secondary packaging laetus

Vikning

Vikmaskiner kan vika papper i hög hastighet till en mycket kompakt slutprodukt. Vikningsmaskiner används flitigt inom pharma, men kan användas i alla branscher där vikning av papper behövs.

PPS tillhandahåller vikmaskiner och utrustning av högsta kvalitet för att lösa en rad uppgifter, inklusive vikbara broschyrer, häften, påsar, blisterkort eller andra platta föremål.

PPS säljer vikmaskiner  GUK , både fristående enheter och integrerade linjelösningar.

Kontakta oss
PPS A/S vikmaskiner och matare från GUK
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

Vikmaskiner och matare från GUK

Tillsammans med GUK erbjuder vi ett brett utbud av högeffektiva vikmaskiner och matare för läkemedelsindustrin som kan anslutas till kartoneringsmaskiner och förpackningslinjer. Vi tillhandahåller även flera olika lösningar för andra sektorer, bland annat vikmaskiner med fack, vikmaskiner med en kombination av parallellvikning och korsvikning, rullmatare och arkmatare.

 • Snabb vikning av bipacksedlar från antingen bana eller stapel
 • Vikmaskiner har normalt fyra eller sex vikningsfack, men vi kan leverera lösningar med upp till 24 vikningsfack
 • Snabb konfigurering tack vare snabb och enkel rulljustering

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

Vikning

Vikmaskiner kan vika papper i hög hastighet till en mycket kompakt slutprodukt. Vikningsmaskiner används flitigt inom pharma, men kan användas i alla branscher där vikning av papper behövs.

PPS tillhandahåller vikmaskiner och utrustning av högsta kvalitet för att lösa en rad uppgifter, inklusive vikbara broschyrer, häften, påsar, blisterkort eller andra platta föremål.

PPS säljer vikmaskiner och matare från GUK , både fristående enheter och integrerade linjelösningar.

Vikmaskiner och matare från GUK

PPS a/s folding and feeding equipment from GUK

Tillsammans med GUK erbjuder vi ett brett utbud av högeffektiva vikmaskiner och matare för läkemedelsindustrin som kan anslutas till kartoneringsmaskiner och förpackningslinjer. Vi tillhandahåller även flera olika lösningar för andra sektorer, bland annat vikmaskiner med fack, vikmaskiner med en kombination av parallellvikning och korsvikning, rullmatare och arkmatare.

 • Snabb vikning av bipacksedlar från antingen bana eller stapel
 • Vikmaskiner har normalt fyra eller sex vikningsfack, men vi kan leverera lösningar med upp till 24 vikningsfack
 • Snabb konfigurering tack vare snabb och enkel rulljustering

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.