Hapa IMDvista5

Inline-skrivare

Trenden på marknaden går mot ökad flexibilitet, till exempel genom effektivisering av processer, flexibla och smidiga marknadsföringskampanjer och kortare ledtider. För att tillgodose dessa krav lanserar vi nu en digital inline-skrivare som kommer att förändra tryck- och förpackningsprocessen i både små- och storskalig produktion.

Vad är en inline-skrivare?

Med en digital inline-skrivare kan du gå från pdf till färdigtryckt produkt på några få timmar, och ledtiderna blir betydligt kortare jämfört med traditionellt analogt tryck. Designen kan korrigeras och testas på plats, och så fort den har godkänts kan du påbörja tryckningen. Processen är snabb och smidig utan att hastigheten, kvaliteten eller driftsäkerheten försämras i tillverkningen.

I de flesta fall är digitalt inline-tryck den bästa lösningen, särskilt om det finns många olika produktvarianter eller om produkterna säljs i många olika länder. Den största ekonomiska besparingen uppnås normalt genom att all information och grafik trycks på glansiga etiketter, vilket innebär att förpackningslinjen inte behöver stoppas vid byte av etikettdesign eller språk.

Utnyttja alla fördelar

Med en digitaltryckslösning från PPS får du ökad flexibilitet och kortare ledtider. Oavsett om du vill trycka direkt på produkterna eller på en etikett kan du uppnå flera fördelar, bland annat:

  • Lägre enhetskostnad
  • Mindre avfall och lagerutrymme
  • Print on demand
  • Smidiga marknadsföringskampanjer och skräddarsydd information
  • Ingen omställningstid
  • Högre utnyttjande av förpackningslinjen

Late stage customization

Med digitalt inline-tryck kan du tillämpa så kallad ”late stage customization”, det vill säga trycka lands- och kundspecifika uppgifter allra sist i produktionslinjen och inte förrän produkten är beställd. De sista justeringarna kan också göras på plats, vilket automatiskt gör leveranskedjan mer flexibel och minskar lagerbindningen avsevärt.

Tryck varumärken och logotyper direkt på produkten

Med digitaltryck kan varumärken, logotyper och liknande tryckas direkt på produkten, men det är också perfekt om du behöver trycka variabla uppgifter som serialiseringskoder eller individualiserade uppgifter. Genom att trycka direkt på produkten får du nästan oändliga möjligheter, och med digitaltryck kan du uppnå större differentiering, vilket i slutändan kan stärka ditt varumärke och öka försäljningen avsevärt.

Vi erbjuder allt från enkla, manuella digitaltryckslösningar till högteknologiska, skräddarsydda system och vi hjälper dig att hitta rätt lösning för just din produktion.

Idag går trenden på marknaden mot ökad flexibilitet, till exempel genom effektivisering av processer, flexibla och smidiga marknadsföringskampanjer och kortare ledtider. För att tillgodose dessa krav lanserar vi nu en digital inline-skrivare som kommer att förändra tryck- och förpackningsprocessen i både små- och storskalig produktion.

Med vår digitala inline-skrivare vill vi utmana dagens otillräckliga tryckteknik, som på grund av sin bristfälliga kvalitet bara klarar av enkla texter och enfärgade element på förtryckta etiketter. Vår inline-skrivare kan skriva ut i fullfärg vilket gör det möjligt att trycka varumärken och logotyper direkt på produkten som sista steg i produktionslinjen. Eftersom processen är helt digital kan etiketternas design ändras direkt allteftersom.

Lager & Transport Logistikmagasinet intervjuade PPS vd Søren Pedersen i samband med lanseringen av vår nya, innovativa digitala inline-skrivare. Med den nya tekniken i PPS inline-skrivare kan alla grafiska element tryckas direkt på etiketten i ett sent skede av förpackningsprocessen. Artikeln publicerades i numret som kom den 11 april 2022.  Klicka på bilden och läs hela artikeln och intervjun.

Här nedan kan du läsa hela pressmeddelandet om vår inline-skrivare, och här kan du läsa mycket mer om inline-tryck.

Kontakta us