Lägre energiförbrukning och driftskostnader i sterila renrum

PPS A/S Telstar Smart Cleanroom bild

Många läkemedelsföretag försöker minska sina produktionskostnader utan att kvaliteten på de färdiga produkterna försämras. På många läkemedelsfabriker är VVS-systemen en av de största energislukarna, särskilt inom steril tillverkning. Därför är energibesparingar på det här området särskilt märkbara.

Smart Cleanroom från PPS samarbetspartner Telstar är en innovativ och flexibel lösning för renrum. Systemet reglerar lufttillförseln med hjälp av integrerade partikelräknare anslutna till VVS-anläggningarnas styrsystem.

Det leder till minskad energiförbrukning och därmed lägre produktionskostnader, utan att produktkvaliteten försämras.

Ladda ner hela undersökningen