Manipuleringssäker etiketteringslösning från Herma
Manipuleringssäker etikettering
PPS A/S etiketteringsutrustning från Herma – etiketteringsmaskin för manipuleringssäkra etiketter

Manipuleringssäker etikettering

Manipuleringssäker etikettering som förhindrar förfalskning

Manipuleringssäker etikettering används bland annat på receptbelagda läkemedel för att förhindra förfalskning. Förfalskade läkemedel utgör betydande hälsorisker och är ett stort problem över hela världen. Konsumenterna inser sällan att de kan riskera sin hälsa om de köper receptbelagda läkemedel som kan vara förfalskade.

De enorma vinsterna gör att läkemedelsförfalskarna ofta späder ut eller helt utelämnar de aktiva ingredienserna eller ersätter dem med ineffektiva eller i värsta fall farliga ämnen. Det är inte bara näthandeln som utgör en fara för konsumenterna – under vissa förhållanden kan förfalskade och manipulerade läkemedel även vara i omlopp genom de vanliga kanalerna. I dag kan det vara nästan omöjligt att upptäcka förfalskade läkemedel med ett otränat öga.

För att förhindra manipulation och förfalskning måste alla förpackningar för receptbelagda läkemedel inom EU sedan februari 2019 ha en säkerhetsfunktion i form av en manipuleringssäker förslutning och serialisering. Detta föreskrivs i EU-direktivet 2011/62/EU som antogs 2011. För att apotekare, hälso- och sjukvårdspersonal och konsumenter ska se när en produkt har öppnats utan tillstånd måste förpackningen skadas synligt och irreparabelt när den öppnas första gången.

För att det ska gå att fortsätta använda befintliga vikkartonger är förseglingsetiketter speciellt intressanta när det gäller kostnadseffektiviteten. Dessa etiketter ansluter de insättbara taggarna till förpackningen. De mest praktiska etiketterna ur en ekonomisk och teknisk synvinkel är vanliga rektangulära eller runda etiketter. Dessa etiketter kan vara försedda med en säkerhetsperforering.

Den viktigaste faktorn vid användning av etiketter är det tryckkänsliga limmet. Limmet måste ha mycket stor motståndskraft mot vatten, varm luft och olika lösningsmedel. Det är enda sättet att säkerställa att etiketten inte kan rivas bort ens från mycket glansiga kartonger utan att antingen etiketten eller kartongen får synliga skador. Samma typ av förseglingsetikett kan därför användas på flera olika förpackningsmaterial och ytor. Till och med värmeförseglade kartonger kan skyddas mot manipulering med den här metoden. (source ref.: Herma)

Skräddarsydda lösningar och standardlösningar

Manipuleringssäker etikettering används oftast inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, men vi erbjuder lösningar från Herma för alla branscher. Herma är en ledande specialist på självhäftande teknik och deras system för manipuleringssäker etikettering baseras på väl beprövade standardmoduler, men kan även specialutformas enligt individuella krav.

Användning av manipuleringssäkra etiketter kräver mycket hög precision. Det går även att förse utrustningen för manipuleringssäker etikettering med tryckmaskin och kameror för utskrift, verifiering och insamling av data för serialisering av läkemedelsprodukter. Etiketteringsmaskinen kan enkelt integreras i den befintliga produktionsmiljön.

Med utrustning från Herma för manipuleringssäker etikettering får du:

  • Etiketteringshastighet på upp till 300 enheter per minut.
  • I kombination med tryckmaskin och kamera fungerar det här systemet som en komplett serialiseringsenhet för läkemedelstillverkning.
  • Olika lösningar erbjuds efter dina behov.

Vill du veta mer?

Kontakta oss redan idag om du har frågor eller vill höra mer om dina möjligheter inom manipuleringssäker etikettering.

PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

  • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
  • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
  • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
  • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
  • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
  • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.