Ur automation

Öka produktiviteten och konkurrenskraften

Med vår omfattande kompetens och våra starka samarbetspartners kan vi erbjuda en mängd olika kostnadseffektiva automationslösningar som optimerar produktiviteten och ökar konkurrenskraften.

Några exempel på vad våra automationslösningar kan hjälpa dig med:

 • Minska driftkostnaderna
 • Effektivisera produktionen genom ökad hastighet, enhetlighet och precision
 • Göra produktionen mer flexibel
 • Optimera processer för att säkerställa bästa möjliga produktkvalitet
 • Minska spillet och verksamhetens miljöpåverkan
 • Eliminera ergonomiskt olämpliga och monotona arbetsuppgifter
 • Extra hjälputrustning med kortast möjliga återbetalningstid och största möjliga mångsidighet inom olika arbetsfunktioner

Kollaborativa robotar

Robotar kan användas inom nästan alla branscher och på företag av alla storlekar. Med en kollaborativ robot får du tillgång till alla fördelar med avancerad robotautomation, utan de höga kostnader för invecklad programmering, tidskrävande konfigurering och avskärmade arbetsstationer som hör samman med traditionella robotar.

Robotsystem kan optimera produktiviteten och korta ledtiderna, bland annat genom att säkerställa högre precision och hastighet. Kollaborativa robotar är en säker och tillförlitlig arbetskraft som är enkla att installera och ger snabb avkastning. Med robotar kan ditt företag producera snabbare, säkrare och effektivare till en kostnad som kan konkurrera med tillverkning i länder med billigare arbetskraft.

Dessutom är kollaborativa robotar konstruerade för att dela arbetsplats med människor, utan att några säkerhetsåtgärder behöver vidtas (efter en initial riskbedömning).

Robotens arbete (t.ex. kvalitet, märkning, etikettplacering etc.) kan övervakas med ett visionkontrollsystem.

Fördelar med kollaborativa robotar:

 • Ökad produktion
 • Större flexibilitet
 • Optimerad produktion
 • Bättre arbetsmiljö

Vid sidan om robotsystem erbjuder vi en mängd olika automationslösningar som kan hjälpa dig att optimera din förpackningsmaskin och/eller dina arbetsprocesser. Vi tillhandahåller både skräddarsydda lösningar och standardutrustning, oavsett om det handlar om kollaborativa robotar eller andra typer av automationslösningar.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att öka din produktivitet och konkurrenskraft.

Danmark & Norge:  +45 29291666     sbo@pps.as

Sverige:  +46 70 1447450     mu@pps.as