Vinn striden med hjälp av algoritmer och intelligent serialisering

PPS A/S Atlantic Zeiser grå marknaden

Den grå marknaden ställer tillverkarna av lyxvaror inför allt större utmaningar.

Manipulerade produkter, produkter som inte längre får saluföras och produkter som är avsedda för en annan marknad distribueras i stor skala på den grå marknaden. Den grå marknaden avser produkter som distribueras och säljs vid sidan om tillverkarens auktoriserade kanaler.

Aktiviteten gör att tillverkarna går miste om stora intäkter och deras varumärkeskapital kan försämras. I takt med handelslandskapets ökade komplexitet och den snabba tekniska utvecklingen blir det allt lättare för kriminella aktörer att sälja den här typen av produkter. Kontroller är dessutom kostsamma för tillverkarna och det är svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Med hjälp av algoritmer och intelligent serialisering kan tillverkarna dock övervaka sina distributionskanaler på ett effektivt sätt. Därigenom kan utbudet av deras produkter på den grå marknaden minskas.

I en ny studie från Atlantic Zeiser kan du läsa mer om hur du bekämpar den grå marknaden. Studien beskriver en strategi för hur striden kan vinnas och hur den kan integreras i befintliga förpackningsprocesser.

Beställ rapporten