Förpackningsmaskiner

PPS tillhandahåller flera olika maskiner och lösningar för primär- och sekundärförpackningar. Vårt sortiment omfattar allt från enkla fyllningsmaskiner till blister- och påsförpackningar, kartonneringsmaskiner, krympplastare, kontrollutrustning och spårningslösningar.

Vi erbjuder även automations- och robotlösningar som hjälper dig att öka produktiviteten eller automatisera repetitiva eller potentiellt riskfyllda processer.

Läs mer om de olika möjligheterna nedan eller kontakta oss direkt för ett förbehållslöst samtal om vilken lösning som passar bäst för just dina behov.

Kontakta oss
Tube filler

Rörfyllning

Vi tillhandahåller effektiva och högautomatiserade rörfyllare för påfyllning av brustabletter i styva rör. Maskinerna kan integreras med en rad olika enheter, bland annat tablettpressar och skräddarsydda matarlösningar.

För påfyllning av mjukare rör i exempelvis plast, aluminium eller laminat erbjuder vi både halvautomatiska och helautomatiska lösningar. Dessutom har vi olika förslutnings- och stängningssystem, bland annat varmlufts- och ultraljudsförsegling.

Fyllningsmaskiner för vätskor

Fyllningsmaskiner för vätskor

För fyllning av vätskor i flaskor eller injektionsflaskor erbjuder vi utrustning i både icke-sterila och sterila material. Våra produkter levereras till många olika branscher och används för bland annat kosmetika, läkemedel och näringstillskott i vätskeform.

Fyllningsmaskinerna är kompatibla med ett stort antal lock och andra förslutningar. Dessutom kan de kombineras med sekundärförpackningsmaskiner och andra integrerade lösningar.

IMA MACRO powder dosing

Fyllningsmaskiner för pulver

Vi tillhandahåller både standardmaskiner och skräddarsydda lösningar för fyllning av alla slags pulver. Alla lösningar kan integreras med sekundärförpackningsmaskiner.

Hos oss hittar du en rad olika lösningar som, beroende på kundens krav, kan fylla pulver och granulat i injektionsflaskor eller vanliga flaskor i glas eller plast.

Vi erbjuder även utrustning för fyllning av aseptiskt pulver avsedd för renrumsproduktion med isolatorer.

IMA tablet counter

Tabletträknare

Våra tabletträknare tillhandahålls som fristående enheter eller integrerade i kompletta förpackningslinjer. De kan användas för många olika tabletter och kapslar, inklusive tuggtabletter. Gemensamt för alla lösningar är att maskinerna körs på hög hastighet och har optimal produktkontroll och mycket hög noggrannhet.

Vi har även flaskmatare och annan kompletterande utrustning.

Blister packaging machine .-Feeding-station

Blisterförpackningar

Vi tillhandahåller olika förpackningsmaskiner för blisterkartor – allt från småskalig produktion med få produkter till stora, integrerade lösningar. Blisterkartor är ett vanligt emballage för enhetsdosering av olika läkemedel och kosttillskott.

Alla maskiner har en flexibel konstruktion och kan anpassas efter individuella behov. Blistermaskinerna kan därmed anpassas efter olika typer av produkter, bland annat tabletter, kapslar och ampuller. Dessutom kan de enkelt byggas ut med kartonnerare och kontrollutrustning.

IMA pouch and sachet packaging

Påsförpackningar

När det gäller påsförpackningar erbjuder vi en rad olika FFS-lösningar för både horisontell och vertikal fyllning samt lösningar för formning, fyllning och försegling.

Våra lösningar lämpar sig för en rad olika branscher, bland annat livsmedels- och läkemedelssektorn. Fyllnings- och förpackningsmaskinerna kan användas för olika typer av emballage, exempelvis påsar, ståpåsar, återförslutningsbara påsar och påsar av mer hållbara material som återvunnet papper.

Sepha leak test 2

Läckagetest

Vi erbjuder flera olika deterministiska system för läckagetestning som bygger på en innovativ, icke-destruktiv testmetod.

Till skillnad från testsystem med metylenblått är det här läckagetestet icke-destruktivt, vilket innebär att testprodukten kan återföras till produktionslinjen istället för att kasseras.

Case packing

Förpackning och end-of-line

Förpackning och end-of-line omfattar horisontella och vertikala kartonneringsmaskiner, lådpackare, krympplastare, sträckfilmsmaskiner och palleteringssystem.

Förpackningsmaskinerna kan anpassas efter individuella behov och levereras som produktspecifika lösningar. Vi kan även erbjuda helintegrerade system.

PPS A/S matare från Pfankuch

Matare

Vi tillhandahåller matare av högsta kvalitet som kan utföra en rad olika uppgifter, bland annat mata bipacksedlar, broschyrer, påsar, blisterkartor och andra platta föremål.

Utrustningen kan levereras som fristående enheter eller integrerat med en förpackningsmaskin eller kartonneringslinje.

PPS A/S vikmaskiner och matare från GUK

Vikmaskiner

Vi tillhandahåller vikmaskiner av högsta kvalitet som kan utföra en rad olika uppgifter, bland annat vika och lägga in bipacksedlar i kartonger samt mata broschyrer, påsar, blisterkartor och andra platta föremål.

Vikmaskinerna kan levereras som fristående enheter eller integreras med en förpackningsmaskin eller kartonneringslinje.

Automation and robots

Automation och robotar

Robotsystem kan optimera din produktivitet och korta ledtiderna genom att exempelvis öka precisionen och hastigheten. Kollaborativa robotar automatiserar repetitiva, manuella eller potentiellt farliga processer. Kollaborativa robotar är konstruerade för att arbeta tillsammans med människor på en arbetsstation och kräver inga säkerhetsåtgärder efter att en första riskbedömning har genomförts.

Förutom robotsystem erbjuder vi en mängd olika automationslösningar som hjälper dig att optimera din förpackningsmaskin och/eller dina arbetsprocesser. Vi tillhandahåller både skräddarsydda lösningar och standardutrustning, oavsett om det gäller robotsystem eller andra former av automation.

Laetus inspection packages

Visionskontroll

Våra inspektionssystem kan användas på många olika sätt i tillverknings- och förpackningsprocessen, till exempel för produktkontroll, visuell fyllningskontroll, kodläsning och/eller insamling av data från förpackningsprocessen.

Vi erbjuder ett stort antal lösningar för olika branscher. Kontrollsystemen kan naturligtvis anpassas efter både produkten och andra individuella specifikationer och integreras i produktionslinjer och förpackningsmaskiner.

Track and trace and serialization

Serialisering och spårning

En av de stora utmaningarna för tillverkare av läkemedel och livsmedel är att kraven i fråga om produktspårning skiljer sig mellan olika länder. Utmaningar finns även i andra branscher, och där kan vi också erbjuda både utrustning och rådgivning.

Vid serialisering får varje enskild produkt en unik kod som gör att den kan övervakas genom hela värdekedjan. Därmed kan produkten närsomhelst identifieras och risken för förfalskning och manipulation elimineras. Vi tillhandahåller både standardlösningar och individuellt anpassade lösningar för såväl serialisering som spårning.