PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

Utbildning

Att operatörer och produktionstekniker har produktionsspecifika kunskaper är en viktig förutsättning för en välfungerande produktion. Detta säkerställs genom löpande utbildning och specifika anvisningar för nya bearbetnings- och förpackningslinjer.

Kontakta oss gärna om du undrar över något eller vill ha mer information om våra tjänster.

PPS A/S service och eftermarknad operatörs- och personalutbildning

PPS utbildar linjepersonal i optimal hantering av produktions- och förpackningslinjer samt i hantering av de vanligaste utmaningarna som kan uppstå under ordinarie produktion. Vi erbjuder även tillfällig platsbaserad assistans till våra kunder.

Om du har behov av en tekniker under en kortare period kan PPS ge teknisk assistans i den dagliga verksamheten under en avtalad tidsperiod.