Frewitt-milling-sieving-products

Malning och siktning

Vid bearbetning av puder och granulat är malning och siktning oftast en nödvändig del av processen i olika produktionsstadier.

Tillsammans med Frewitt och IMA PPS erbjuder ett brett utbud av högkvalitativ malnings- och siktningsutrustning som ger hög produktion och minimerar avfallet. Partikelstorlekarna varierar från 5 cm ner till 250 µm i produktionsutrustning och ner till 50 nanometer för labbkvarnar.

Vi levererar fristående enheter såväl som kompletta produktionslinjer, inklusive isolatorer för inneslutning. För malnings- och siktningsutrustningen finns WIP (Washing-In-Place), CIP (Cleaning-In-Place) och SIP (Sterilization-In-Place) tillgängliga som alternativ.

Kontakta oss för mer information
Frewitt SMART INVERTER
IMA-IMill
PPS A/S kvarnar och siktmaskiner från Frewitt – DelumpWitt kross
PPS A/S kvarnar och siktmaskiner från Frewitt – ConiWitt konkvarn
PPS A/S kvarnar och siktmaskiner från Frewitt – HammerWitt hammarkvarn
PPS A/S kvarnar och siktmaskiner från Frewitt – TurboWitt roterande sikt
PPS A/S kvarnar och siktmaskiner från Frewitt – OscilloWitt oscillerande sikt
PPS A/S kvarnar och siktmaskiner från Frewitt – NanoWitt labbkvarn
PPS A/S kvarnar och siktmaskiner från Frewitt – Pinmill labbkvarn

Frewitt SMART INVERTER

Frewitts SMART INVERTER är den enda omvandlaren som kan integreras i vilket malningssystem som helst. Den erbjuder en unik 2-i-1-lösning för hantering och malning i samma maskin och halverar därmed fotavtrycket och investeringen.

Malningshuvudet kopplas direkt till trummorna och snurrar dem på plats. Ett kraftfullt vridmoment roterar huvudet och kan enkelt rotera upp till 100 liters trummor. Den vertikala lyften, med en slaglängd på 300 mm, gör det också möjligt att ansluta ett brett utbud av trumstorlekar.

 • Ingen extra lyftkolumn
 • Säker överföring av produkt till malningskammaren
 • Ingen fysisk lyftning – operatörens komfort är garanterad och hans säkerhet säkerställd
 • Frånvaron av mänskligt ingripande gör processen så repeterbar som möjligt.

IMA IMILL konkvarn

Idealisk för våta eller torra produkter, IMILL kan fungera antingen som fristående utrustning eller integrerad i andra utrustningskontrollsystem. Driven av centrifugalacceleration säkerställer IMILL snabb kalibrerande fräsning med minimalt buller.

IMILL-serien av konkvarnar är lämpliga för våta eller torra produkter bearbetade inom läkemedels-, livsmedels-, nutraceutisk och kosmetisk industri. Den erforderliga minskningen av partikelstorleken kan uppnås genom att byta sil och reglera pumphjulets hastighet.

 • Finns i två versioner: fristående eller integrerad.
 • Produktmatning genom gravitation eller vakuum.
 • Kalibrerande koner finns i olika former och dimensioner.

DelumpWitt kross

Krossar – eller pulveriseringsmaskiner – krossar fast material och klumpar till fint pulver. Den här maskinen kan användas i kontinuerlig drift eller som fristående enhet. Krossen kan hantera en mängd olika material – allt från olika typer av våta produkter till torra eller känsliga produkter.

 • Partikelstorlek ned till 250 µm.
 • Kapacitet på upp till 11 000 kg/timme beroende på produkt och partikelstorlek.
 • Hög produktionsflexibilitet eftersom maskinen kan användas med många olika bearbetningsverktyg.

ConiWitt konkvarn

Kornkvarnar används oftast för sönderdelning och dimensionering av granulat. Den här kvarnen kan användas i alla typer av malningsprocesser, inklusive malning av temperaturkänsliga produkter eller potentiellt explosiva ämnen. En mängd olika malningsverktyg för en flexibel tillämpning.

 • Partikelstorlek från 5 cm till 150 µm (labbskala 10 mm–150 µm).
 • Produktionsvolym 500–5 000 kg/timme.
 • Fristående enhet eller del av en komplett produktionsanläggning.

HammerWitt hammarkvarn

Hammarkvarnar används för malning och pulverisering av hårda, kristallina och fiberrika produkter. Den här hammarkvarnen lämpar sig för såväl laboratoriebruk och produktion av små batcher som för storskalig produktion. Konstruerad för optimerad produktion i känsliga miljöer.

 • Partikelstorlek från 2 cm till 30 µm (labbskala 10 mm–30 µm).
 • Bearbetningskapacitet upp till 5 000 kg/timme.
 • Många olika användningsområden med både våta och torra pulver.

TurboWitt roterande siktkvarn

I den roterande siltrumman bearbetas produkten skonsamt och effektivt med hjälp av centrifugalkraft och två utbytbara statorarmar. Den här maskinen är perfekt för homogenisering och kontrollsiktning av granulat. Kan fås som fristående enhet (del i en produktionslinje) eller för integrering i kompletta anläggningar.

 • Partikelstorlek upp till 150 µm (labbskala 10 mm–150 µm).
 • Kapacitet på 1 000–25 000 kg/timme.
 • Den modulbaserade konstruktionen ger hög produktionsflexibilitet.

OscilloWitt oscillerande siktkvarn

Den oscillerande siktkvarnen används för pulverisering och sönderdelning av produkter som är värmekänsliga eller svårbearbetade. Oscillationen eller rotationen i kombination med det breda utbudet av kringutrustning ger en mycket hög produktionsflexibilitet.

 • Partikelstorlek från 5 cm till 250 µm (labbskala 20 mm–250 µm).
 • Produktionsvolym upp till 1 000 kg/timme.
 • Kan användas för de flesta tillämpningar, inklusive känsliga pulver.

NanoWitt labbkvarn

NanoWitts labbkvarn är specialutvecklad för våtmalning av läkemedelsprodukter ned till 50 nanometer. Kvarnen är mycket effektiv och har flera olika driftlägen (batch, semibatch för fyllning och tömning och extern återcirkulering). Kvarnhuvudet kan enkelt integreras i en fast eller flexibel frånskiljare.

 • Partikelstorlek ned till 50 nanometer.
 • Bearbetningsvolym från några få milligram upp till 1,5 kg fast material.
 • Enkel integrering och snabb konfigurering i alla typer av labb.

Läs mer om Frewitt NanoWitt i den här nedladdningsbara rapporten.

PinMill labbkvarn

Den här kvarnen är avsedd för pulverisering av hårda eller kristalliska produkter till partiklar med en storlek ned till 10 µm. Den är perfekt för småskalig labbearbetning av 50 g till 1 kg, men även för testbatcher på mellan 50 g och 30 kg. Kvarnhuvudena är lätta att byta och kan integreras i en fast eller flexibel frånskiljare.

 • Partikelstorlek ned till 10 µm.
 • Produktionsvolym 50 g till 30 kg/timme.
 • Uppskalningsgaranti till Frewitt FreDrive produktionsutrustning.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.

Malning och siktning

Vid bearbetning av puder och granulat är malning och siktning oftast en nödvändig del av processen i olika produktionsstadier.

Tillsammans med Frewitt och IMA, PPS erbjuder ett brett utbud av högkvalitativ malnings- och siktningsutrustning som ger hög produktion och minimerar avfallet. Partikelstorlekarna varierar från 5 cm ner till 250 µm i produktionsutrustning och ner till 50 nanometer för labbkvarnar.

Vi levererar fristående enheter såväl som kompletta produktionslinjer, inklusive isolatorer för inneslutning. För malnings- och siktningsutrustningen finns WIP (Washing-In-Place), CIP (Cleaning-In-Place) och SIP (Sterilization-In-Place) tillgängliga som alternativ.

Frewitt SMART INVERTER

Frewitt SMART INVERTER

Frewitts SMART INVERTER är den enda omvandlaren som kan integreras i vilket malningssystem som helst. Den erbjuder en unik 2-i-1-lösning för hantering och malning i samma maskin och halverar därmed fotavtrycket och investeringen.

Malningshuvudet kopplas direkt till trummorna och snurrar dem på plats. Ett kraftfullt vridmoment roterar huvudet och kan enkelt rotera upp till 100 liters trummor. Den vertikala lyften, med en slaglängd på 300 mm, gör det också möjligt att ansluta ett brett utbud av trumstorlekar.

 • Ingen extra lyftkolumn
 • Säker överföring av produkt till malningskammaren
 • Ingen fysisk lyftning – operatörens komfort är garanterad och hans säkerhet säkerställd
 • Frånvaron av mänskligt ingripande gör processen så repeterbar som möjligt.

IMA IMILL konkvarn

IMA-IMill

Idealisk för våta eller torra produkter, IMILL kan fungera antingen som fristående utrustning eller integrerad i andra utrustningskontrollsystem. Driven av centrifugalacceleration säkerställer IMILL snabb kalibrerande fräsning med minimalt buller.

IMILL-serien av konkvarnar är lämpliga för våta eller torra produkter bearbetade inom läkemedels-, livsmedels-, nutraceutisk och kosmetisk industri. Den erforderliga minskningen av partikelstorleken kan uppnås genom att byta sil och reglera pumphjulets hastighet.
 • Finns i två versioner: fristående eller integrerad.
 • Produktmatning genom gravitation eller vakuum.
 • Kalibrerande koner finns i olika former och dimensioner.

DelumpWitt kross

PPS milling sieving Frewitt DelumpWitt crusher

Krossar – eller pulveriseringsmaskiner – krossar fast material och klumpar till fint pulver. Den här maskinen kan användas i kontinuerlig drift eller som fristående enhet. Krossen kan hantera en mängd olika material – allt från olika typer av våta produkter till torra eller känsliga produkter.

 • Partikelstorlek ned till 250 µm.
 • Kapacitet på upp till 11 000 kg/timme beroende på produkt och partikelstorlek.
 • Hög produktionsflexibilitet eftersom maskinen kan användas med många olika bearbetningsverktyg.

ConiWitt konkvarn

PPS milling sieving Frewitt ConiWitt conical mill

Kornkvarnar används oftast för sönderdelning och dimensionering av granulat. Den här kvarnen kan användas i alla typer av malningsprocesser, inklusive malning av temperaturkänsliga produkter eller potentiellt explosiva ämnen. En mängd olika malningsverktyg för en flexibel tillämpning.

 • Partikelstorlek från 5 cm till 150 µm (labbskala 10 mm–150 µm).
 • Produktionsvolym 500–5 000 kg/timme.
 • Fristående enhet eller del av en komplett produktionsanläggning.

HammerWitt hammarkvarn

PPS milling sieving Frewitt HammerWitt hammer mill

Hammarkvarnar används för malning och pulverisering av hårda, kristallina och fiberrika produkter. Den här hammarkvarnen lämpar sig för såväl laboratoriebruk och produktion av små batcher som för storskalig produktion. Konstruerad för optimerad produktion i känsliga miljöer.

 • Partikelstorlek från 2 cm till 30 µm (labbskala 10 mm–30 µm).
 • Bearbetningskapacitet upp till 5 000 kg/timme.
 • Många olika användningsområden med både våta och torra pulver.

TurboWitt roterande siktkvarn

PPS milling sieving Frewitt TurboWitt rotating sieve

I den roterande siltrumman bearbetas produkten skonsamt och effektivt med hjälp av centrifugalkraft och två utbytbara statorarmar. Den här maskinen är perfekt för homogenisering och kontrollsiktning av granulat. Kan fås som fristående enhet (del i en produktionslinje) eller för integrering i kompletta anläggningar.

 • Partikelstorlek upp till 150 µm (labbskala 10 mm–150 µm).
 • Kapacitet på 1 000–25 000 kg/timme.
 • Den modulbaserade konstruktionen ger hög produktionsflexibilitet.

OscilloWitt oscillerande siktkvarn

PPS milling sieving Frewitt OscilloWitt oscillating sieve

Den oscillerande siktkvarnen används för pulverisering och sönderdelning av produkter som är värmekänsliga eller svårbearbetade. Oscillationen eller rotationen i kombination med det breda utbudet av kringutrustning ger en mycket hög produktionsflexibilitet.

 • Partikelstorlek från 5 cm till 250 µm (labbskala 20 mm–250 µm).
 • Produktionsvolym upp till 1 000 kg/timme.
 • Kan användas för de flesta tillämpningar, inklusive känsliga pulver.

NanoWitt labbkvarn

PPS milling sieving Frewitt NanoWitt lab mill

NanoWitts labbkvarn är specialutvecklad för våtmalning av läkemedelsprodukter ned till 50 nanometer. Kvarnen är mycket effektiv och har flera olika driftlägen (batch, semibatch för fyllning och tömning och extern återcirkulering). Kvarnhuvudet kan enkelt integreras i en fast eller flexibel frånskiljare.

 • Partikelstorlek ned till 50 nanometer.
 • Bearbetningsvolym från några få milligram upp till 1,5 kg fast material.
 • Enkel integrering och snabb konfigurering i alla typer av labb.

PinMill labbkvarn

PPS milling sieving Frewitt Pinmill lab mill

Den här kvarnen är avsedd för pulverisering av hårda eller kristalliska produkter till partiklar med en storlek ned till 10 µm. Den är perfekt för småskalig labbearbetning av 50 g till 1 kg, men även för testbatcher på mellan 50 g och 30 kg. Kvarnhuvudena är lätta att byta och kan integreras i en fast eller flexibel frånskiljare.

 • Partikelstorlek ned till 10 µm.
 • Produktionsvolym 50 g till 30 kg/timme.
 • Uppskalningsgaranti till Frewitt FreDrive produktionsutrustning.

PPS Service & eftermarknad

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.