PPS A/S rengöringssystem från Müller och Romaco Macofar – CIP-system för behållare och tunnor

Rengöring

PPS erbjuder olika rengöringslösningar för bearbetningsindustrin. Tillsammans med Müller tillhandahåller vi rengöringssystem för formatdelar, tunnor och behållare. Vi har ävenerbjuder vi rengörings- och steriliseringssystem för injektionsflaskor och ampuller.

Alla rengöringssystem är konstruerade enligt god tillverkningssed och EHEDG:s riktlinjer. De automatiska rengöringssystemen håller hög kvalitet och garanterar reproducerbara rengörings-, skölj- och torkprocesser samt högsta möjliga produktsäkerhet.

Rengöring av formatdelar, tunnor och behållare

Müller erbjuder rengöringslösningar för tillverkningsutrustning av olika slag, bland annat IBC-behållare, tunnor, flaskor, trattar, ventiler och olika maskindelar. Vi har både rengöringssystem i standardutförande och skräddarsydda lösningar, bland annat anpassade stativ.

PPS A/S rengöringssystem från Müller och Romaco Macofar – diskmaskin för små komponenter
PPS A/S rengöringssystem från Müller och Romaco Macofar – diskmaskin för stora komponenter
PPS A/S rengöringssystem från Müller och Romaco Macofar – CIP-system för behållare och tunnor

Diskmaskin för tunnor och små komponenter

Helintegrerad diskmaskin för invändig och utvändig ångbehandling, fördiskning, diskning, neutralisering, sköljning och torkning av utrustning som är i kontakt med den tillverkade produkten, bland annat tunnor, flaskor, fat, utrustning i fyllningslinjer, pumpar, tablettpressar och laboratorieglas.

Rengöringssystem för behållare och stora komponenter

Det här rengöringssystemet kan användas för invändig och utvändig rengöring av olika typer av kärl och behållare, IBC-behållare, tunnor, fat och lådor genom ångbehandling, fördiskning, diskning, neutralisering, ursköljning av ånga och torkning. Vi har även helautomatiserade lösningar för in- och utmatning samt öppning/stängning av kontamineringsfria IBC-behållare.

Rengöring av behållare och tunnor

Den här modulbaserade rengöringslösningen med CIP-funktion är avsedd för invändig rengöring av olika kärl och behållare, bioreaktorer, blandare, jäskar och andra ihåliga komponenter med in- och utlopp för rengöringsmedia. Du kan programmera upp till åtta olika rengöringscykler.

Rengöring och sterilisering av injektionsflaskor och ampuller

Romaco Macofar och PPS tillhandahåller en rad olika högeffektiva lösningar för rengöring och sterilisering av ampuller, injektionsflaskor och glasbehållare. Sortimentet omfattar både linjära och roterande diskmaskiner samt specialanpassade lösningar.

PPS A/S linjär diskmaskin för injektionsflaskor och andra flaskor från Romaco Macofar
PPS A/S roterande diskmaskin för injektionsflaskor och andra flaskor från Romaco Macofar

Linjär diskmaskin

Macofars högeffektiva diskmaskin med intermittent rörelse garanterar en noggrann och skonsam rengöring av injektionsflaskor, ampuller och andra cylindriska glasbehållare. Kan användas med standardiserade rengöringscykler eller skräddarsydda cykler anpassade efter kundens behov. Extra diskning, torkning eller silikonisering kan fås på begäran.

 • Maxkapacitet: 24 000 behållare per timme
 • Upp till fyra olika vätskor: fördisk i ultraljudsbad, avmineraliserat eller återvunnet vatten, destillerat vatten eller sterilt vatten (WFI)
 • Koaxiella sprutmunstycken som gör det möjligt att använda en kombination av vatten och luft

Roterande diskmaskin

Macofars roterande diskmaskin kan fås med både intermittent och kontinuerlig rörelse. Injektionsflaskor matas in direkt från tråg och det finns åtta olika rengöringsstationer. CIP (Cleaning-In-Place), SIP (Sterilization-In-Place) och DIP (Drying-In-Place) finns som tillval. Maskinen kan också fås i ett utförande som överensstämmer med 21 CFR del 11.

 • Maxkapacitet intermittent rörelse: 9 000 injektionsflaskor per timme
 • Maxkapacitet kontinuerlig rörelse: 24 000 injektionsflaskor per timme
 • Rengöringscykeln kan anpassas efter individuella behov.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

[wpseo_breadcrumb]

RENGÖRING

PPS erbjuder olika rengöringslösningar för bearbetningsindustrin. Tillsammans med Müller tillhandahåller vi rengöringssystem för formatdelar, tunnor och behållare. Vi har ävenrengörings- och steriliseringssystem för injektionsflaskor och ampuller från Romaco Macofar.

Alla rengöringssystem är konstruerade enligt god tillverkningssed och EHEDG:s riktlinjer. De automatiska rengöringssystemen håller hög kvalitet och garanterar reproducerbara rengörings-, skölj- och torkprocesser samt högsta möjliga produktsäkerhet.

Rengöring av formatdelar, tunnor och behållare

Müller erbjuder rengöringslösningar för tillverkningsutrustning av olika slag, bland annat IBC-behållare, tunnor, flaskor, trattar, ventiler och olika maskindelar. Vi har både rengöringssystem i standardutförande och skräddarsydda lösningar, bland annat anpassade stativ.

Diskmaskin för tunnor och små komponenter

PPS a/s washing and cleaning systems from Müller and Romaco Macofar - GMP washer for small parts

PPS washing cleaning Müller GMP washer drums smaller parts

Helintegrerad diskmaskin för invändig och utvändig ångbehandling, fördiskning, diskning, neutralisering, sköljning och torkning av utrustning som är i kontakt med den tillverkade produkten, bland annat tunnor, flaskor, fat, utrustning i fyllningslinjer, pumpar, tablettpressar och laboratorieglas.

Rengöringssystem för behållare och stora komponenter

PPS washing cleaning Müller GMP cleaning system containers large parts

PPS a/s washing and cleaning systems from Müller and Romaco Macofar - GMP cleaning system for large parts

Det här rengöringssystemet kan användas för invändig och utvändig rengöring av olika typer av kärl och behållare, IBC-behållare, tunnor, fat och lådor genom ångbehandling, fördiskning, diskning, neutralisering, ursköljning av ånga och torkning. Vi har även helautomatiserade lösningar för in- och utmatning samt öppning/stängning av kontamineringsfria IBC-behållare.

 

Rengöring av behållare och tunnor

PPS washing cleaning Müller GMP CIP containers drums

PPS a/s washing and cleaning systems from Müller and Romaco Macofar - GMP CIP system for containers and drums

Den här modulbaserade rengöringslösningen med CIP-funktion är avsedd för invändig rengöring av olika kärl och behållare, bioreaktorer, blandare, jäskar och andra ihåliga komponenter med in- och utlopp för rengöringsmedia. Du kan programmera upp till åtta olika rengöringscykler.

Rengöring och sterilisering av injektionsflaskor och ampuller

Romaco Macofar och PPS tillhandahåller en rad olika högeffektiva lösningar för rengöring och sterilisering av ampuller, injektionsflaskor och glasbehållare. Sortimentet omfattar både linjära och roterande diskmaskiner samt specialanpassade lösningar.

Linjär diskmaskin

PPS washing cleaning Macofar linear washing machine

PPS a/s linear washing machine for vials and bottles from Romaco Macofar

Macofars högeffektiva diskmaskin med intermittent rörelse garanterar en noggrann och skonsam rengöring av injektionsflaskor, ampuller och andra cylindriska glasbehållare. Kan användas med standardiserade rengöringscykler eller skräddarsydda cykler anpassade efter kundens behov. Extra diskning, torkning eller silikonisering kan fås på begäran.

 • Maxkapacitet: 24 000 behållare per timme
 • Upp till fyra olika vätskor: fördisk i ultraljudsbad, avmineraliserat eller återvunnet vatten, destillerat vatten eller sterilt vatten (WFI)
 • Koaxiella sprutmunstycken som gör det möjligt att använda en kombination av vatten och luft

Roterande diskmaskin

PPS washing cleaning Macofar rotary washing machine

PPS a/s rotary washing machine for vials and bottles from Romaco Macofar

Macofars roterande diskmaskin kan fås med både intermittent och kontinuerlig rörelse. Injektionsflaskor matas in direkt från tråg och det finns åtta olika rengöringsstationer. CIP (Cleaning-In-Place), SIP (Sterilization-In-Place) och DIP (Drying-In-Place) finns som tillval. Maskinen kan också fås i ett utförande som överensstämmer med 21 CFR del 11.

 • Maxkapacitet intermittent rörelse: 9 000 injektionsflaskor per timme
 • Maxkapacitet kontinuerlig rörelse: 24 000 injektionsflaskor per timme
 • Rengöringscykeln kan anpassas efter individuella behov.

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.