IMA HYDRA 100-300-400

Rengöring

PPS erbjuder olika rengöringslösningar för bearbetningsindustrin. Tillsammans med IMA och Müller tillhandahåller vi rengöringssystem för formatdelar, tunnor och behållare. Vi har även rengörings- och steriliseringssystem för injektionsflaskor och ampuller. Dessutom erbjuder vi standardrengöringssystem och skräddarsydda lösningar, inklusive anpassade ställningar.

Alla rengöringssystem är konstruerade enligt god tillverkningssed och EHEDG:s riktlinjer. De automatiska rengöringssystemen håller hög kvalitet och garanterar reproducerbara rengörings-, skölj- och torkprocesser samt högsta möjliga produktsäkerhet.

Kontakta oss för mer information
IMA ATLANTIS

IMA ATLANTIS Rengöringsstation

Hög effektivitet med minimal förbrukning. ATLANTIS finns i tre modeller som förenar optimal prestanda med maximal flexibilitet när det gäller maskinkonfigurationer och rengöringscykler.

ATLANTIS är utformad för helautomatisk rengöring och torkning av behållare, IBC-containrar och andra komponenter som används inom läkemedelsindustrin. ATLANTIS är avsedd för installation genom väggen och kan levereras i en högeffektiv konfiguration som ökar maskinens kapacitet med upp till tre IBC-containrar i timmen.

 • Utformad för installation genom väggen med en andra dörr för genompasserande installation som tillval.
 • Stationen kan monteras på golvnivå eller ovanför golvet på stödfötter.
 • Vertikala ramper med munstycken för högeffektiv rengöring av IBC-containrarnas utvändiga delar och ett sprutmunstycke med ett eldrivet, roterande huvud för invändig rengöring.
IMA VENUS

IMA VENUS Diskmaskin til komponenter och delar

VENUS, som baseras på IMA Actives tekniska expertkunskaper inom läkemedelsindustrin, erbjuder topprestanda samtidigt som den minimerar förbrukningen av vatten och rengöringsmedel tack vare sitt återcirkulationssystem.

VENUS är IMA Actives allt i ett-lösning för rengöring av komponenter och delar i olika storlekar och volymer i en helautomatisk process. VENUS finns i två modeller (900 och 1200) och arbetar med ett vattencirkulationssystem med lågt tryck och högt flöde.

 • Rengöringsgrupper med automatisk doseringsreglering.
 • Luftbehandlingsenhet med utsugsfläkt för torkning. irJetStream för snabbare torkning som tillval.
 • Lämplig för installation genom vägg för att hålla rena och icke-rena utrymmen skilda från varandra.
IMA HYDROWASH rengöringsenhet

IMA HYDROWASH rengöringsenhet

Hög effektivitet och kompakt design. HYDROWASH är enkel att placera i arbetsområdet och har konstruerats enligt god tillverkningssed för installationer med sanitetsvatten.

IMA HYDROWASH kan användas som en fristående rengöringsenhet eller som en matningsgrupp för WIP/CIP-system för betjäning av en rengöringsstation för IBC-containrar. Den kan även användas för rengöring av granulatorer med hög skjuvningsgrad, vätskebäddsutrustning, tablettpressar, kapselfyllare och beläggningskärl. Det finns olika anordningar för optimering av rengöringscykeln.

 • Det kompakta utförandet gör det enkelt att placera enheten i arbetsområdet.
 • Alla komponenter är precisionstillverkade för högsta kvalitet.
 • Uppfyller mycket högt ställda krav på god tillverkningssed.
IMA HYDRA

IMA HYDRA Linjär diskmaskin för injektionsflaskor

HYDRA har tagits fram efter många års forskning och utveckling med fokus på sanering av behållare för injicerbara läkemedel. Maskinen är utformad enligt cGMP-riktlinjerna och uppfyller de högsta kvalitetsstandarder som krävs inom läkemedelsindustrin.

IMA HYDRA är en linjär diskmaskin för injektionsflaskor och andra flaskor i alla storlekar och kan på begäran levereras för rengöring av plastbehållare och ovala behållare.

Behållare för steril beredning behandlas på olika sätt beroende på vilket material de är gjorda av och den produkt de ska fyllas med. HYDRA skräddarsys för de avsedda behållarna och kan utföra tusentals anpassade rengöringscykler.

 • Speciell övre styrskena för behållare möjliggör rengöring med högt tryck utan vibrationer eller rörelser.
 • Fullständig separering mellan process, kretsar och mekaniska delar eliminerar korskontaminering.
 • Inga trasiga injektionsflaskor tack vare ett system av armar med fjäderbelastad, teleskopisk överbelastning som påverkar maskinrörelserna och höjningen av rengöringsnålarna.
IMA VEGA

IMA VEGA Roterande diskmaskin för injektionsflaskor

Behållare som kommer i kontakt med parenterala preparat måste göras sterila och icke-pyrogena. Denna process fungerar mycket väl i VEGA-seriens maskiner där den enkelt inställbara rengöringssekvensen resulterar i en mycket effektiv rengöring.

Små volymer av injicerbara läkemedel genomgår oftast en aseptisk process (vilket innebär att slutbehållarna inte är steriliserade) och därför är det viktigt att strikt följa cGMP-föreskrifterna i FDA- och EMA riktlinjerna för att uppnå sterilitet.

Rengöringsflödet i VEGA följer ovannämnda riktlinjer när det gäller strukturell konstruktion, anslutningar och saneringsprocessens anpassningsförmåga.

 • Litet underhållsbehov
 • Anslutning till uppackningsmaskiner eller vridbord för förtvätt med ultraljud
 • Helt dräneringsbar rengöringskrets
IMA HYDRA 100-300-400

IMA HYDRA 100/300/400 Maskin för utvändig rengöring av injektionsflaskor

Hydra 100/300/400 är avsedd för utvändig rengöring av läkemedelsbehållare efter fyllningsprocessen. Maskinen minimerar risken för otillåtet lång exponering för förpackningsoperatörer och medicinsk personal som hanterar cytotoxiska produkter eller potenta föreningar.

De roterande diskmaskinerna Hydra 100/300/400 används för utvändig dekontaminering av cylinderformade glas- eller plastbehållare (flaskor, injektionsflaskor med mera) som eventuellt har kontaminerats av produkten under fyllningsprocessen.

Saneringsprocessen kan utföras med vatten eller genom att tillsätta ett särskilt tvättmedel i vattnet för att eliminera risken för kontaminering om giftiga produkter har använts.

Hydra 100/300/400 är en perfekt lösning för de aseptiska processlinjernas avslut oavsett kapacitetsbehovet.

 • Rundade hörn inne i arbetsutrymmet förbättrar vattendräneringen och maskinens rengöringsförmåga.
 • Fullständig åtskillnad mellan processutrymme och mekaniska delar genom speciella tätningar.
 • Separerade rengöringskretsar.
IMA VEGA 400

IMA VEGA 400 Maskin för utvändig rengöring av ampuller

Läkemedelsindustrin och myndigheterna som ansvarar för säkerheten lägger allt större vikt på diskmaskiner för avlägsning av produktpartiklar på behållarnas utsida efter fyllning. VEGA 400 uppfyller de aktuella kraven och säkerställer fullständig sanering.

VEGA 400 är en roterande diskmaskin för sanering av utvändiga ytor på ampuller och små injektionsflaskor av glas efter fyllning och stängning.

Saneringsprocessen kan utföras med vatten eller genom att tillsätta ett särskilt tvättmedel i vattnet för att eliminera risken för kontaminering om giftiga produkter har använts. VEGA 400 är den perfekta lösningen när hög hastighet är ett krav och kan integreras i samma linje som påfyllnings- och stängningsmaskiner.

 • Rundade hörn inne i arbetsutrymmet förbättrar vattendräneringen och maskinens rengöringsförmåga.
 • Fullständig åtskillnad mellan processutrymme och mekaniska delar genom speciella tätningar.
 • Separerade rengöringskretsar.
PPS A/S rengöringssystem från Müller och Romaco Macofar – diskmaskin för små komponenter

Müller GMP-diskmaskin för trummor och mindre delar

Ett Müller-rengöringssystem är en flexibel lösning som kan anpassas till individuella behov. Diskmaskinens GMP-kompatibla design möjliggör flexibel, automatiserad rengöring av praktiskt taget alla tvättbara produktionsvaror i en GMP-miljö. Dessutom garanterar de att ingen korskontaminering och bakteriebildning sker.

Diskmaskinen för mindre delar är en integrerad rengöringsenhet för in- och utvändig rengöring av mindre delar, såsom trummor, flaskor, brickor, pumpar, utrustning för fyllningslinjer, delar från tablettryckare och laboratorieglas.

PPS A/S rengöringssystem från Müller och Romaco Macofar – diskmaskin för stora komponenter

Müller GMP-rengöringssystem för containrar och stora delar

Müller GMP-diskmaskiner möjliggör flexibel rengöring av alla delar som används i läkemedelsproduktion. Rengöringssystemet kan användas för in- och utvändig rengöring av containrar, IBC:er, trummor, kärl, fat och lådor.

Den innovativa tekniken ger effektivitet i världsklass och lägre förbrukning av renat vatten. Systemen överensstämmer med de senaste GMP-kraven, och det toppmoderna hygieniska designen erbjuder den högsta nivån av produktsäkerhet.

Rengöringslösningar med skräddarsydda kammarstorlekar och individuella systemlayouter för olika tekniska krav finns tillgängliga.

PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.