IMA liquid filling

IMA processutrustning för vätskor

Tillsammans med IMA, PPS leverar avancerad processutrustning för vätskor till läkemedelsindustrin, bland annat lösningar för hantering av aseptiska och toxiska vätskor.

Lösningar från IMA är högkvalitativ utrustning designad och byggd med högteknologiska komponenter enligt cGMP- och GEP-regler.

Vätskeprocessutrustning kan levereras som enskild utrustning, en mobil enhet eller till och med kompletta integrerade produktionsanläggningar. Vi kan även tillhandahålla utrustning för uppvärmning, kylning och homogenisering.

Kontakta oss
IMA XTREMA

IMA XTREMA höghastighetsmaskin för fyllning och stoppning

Det största problemet på marknaden för läkemedelsförpackningar har alltid varit läkemedlets integritet och, när det gäller parenterala doseringsformer, dess sterilitet. XTREMA innebär ett nytt, tekniskt genombrott för aseptisk fyllning.

Vid aseptisk fyllning av doseringsbehållare med läkemedel är det viktigt att förhindra kontaminering. Det innebär att läkemedlet måste skyddas mot exponering för miljö, utrustning, operatörernas hantering och så vidare tills behållaren har förseglats.

XTREMA har grundläggande egenskaper som uppfyller branschens stränga tekniska krav vid fyllning av injektionsflaskor. Maskinens flexibla och ergonomiska design ger goda möjligheter att integrera moduluppbyggd utrustning. Det går till och med att installera flera fyllningssystem (vätskor och pulver) för alternativ användning i samma maskin.

 • Ergonomisk placering av komponenter
 • Geometri som underlättar det enkelriktade luftflödet (UAF)
 • Idealisk för exponering för VHP (väteperoxid i ångfas)
IMA EASYFILL

IMA EASYFILL fyllnings- och stoppningsmaskin

EASYFILL är utformad för att uppfylla läkemedelsindustrins krav inom aseptisk bearbetning och är rätt lösning när hög grad av flexibilitet och moduluppbyggnad krävs vid steril vätskefyllning.

EASYFILL är en vätskefyllnings- och stoppningsmaskin för injektionsflaskor med både små och stora volymer av parenterala medel. Maskinen finns i två modeller för krav på medelhöga och höga hastigheter.

Maskinen har en effektiv, intermittent rörelse, linjär transport och borstlösa motorer för exakta rörelser. Den kan utrustas med alla typer av doseringssystem som vanligen används för aseptiska produkter. Den kan även förses med ett kontrollvägningssystem bestående av lastceller för avkänning av taravikt före fyllning och lastceller för avkänning av bruttovikt efter dosering.

 • Ingen injektionsflaska – ingen fyllning – ingen kontrollanordning för stoppning.
 • Införande av gummistoppare för både flytande lösningar och frystorkade produkter.
 • Lämplig för integration med 100 % processtyrning.
IMA ADAPTA 100

IMA ADAPTA kapselfyllare

ADAPTA bygger på IMA:s 60 år långa erfarenhet och mer än 6 000 levererade kapselfyllare världen över. Dosering av flera produkter på samma gång i höga hastigheter, flexibel konfiguration och 100 % viktkontroll är egenskaper som gör denna maskin unik på marknaden.

Tack vare IMA:s djupa kunskaper har företagets kapselfyllare ständigt utvecklats och anpassats till marknadens föränderliga krav. ADAPTA är en extremt innovativ maskin som kan dosera pulver, pellets, tabletter, minitabletter och vätskor i hårda gelatinkapslar.

 • Exceptionellt flexibel konstruktion: doseringsenheterna är vändbara och utbytbara, vilket möjliggör byten mellan olika maskinkonfigurationer och kombinationer för kapselfyllning enligt plug and play-principen.
 • Dosering av flera produkter i höga hastigheter: kan dosera 3 produkter (upp till 5 på begäran) i samma kapsel.
 • Total kontroll under processen: med lämpliga tillval uppnås fullständig kontroll över produktionen tack vare individuell kontroll av produktdoser och 100 % kontroll av brutto- och/ eller nettovikt.
IMA HERMETICA

IMA HERMETICA förseglingsmaskin för kapslar

HERMETICA, som bygger på företagets erfarenhet sedan 1970-talet, är lämplig för manipuleringssäker försegling av kapslar. Maskinen har en ergonomisk layout som garanterar maximal sikt och åtkomlighet till alla faser i processen.

HERMETICA är avsedd för försegling av kapslar som har fyllts med vätska, pulver eller andra produkter. Förseglingen uppnås genom att en flytande gelatinring appliceras på kapselns yta.

 • God tillgänglighet och enkel drift: öppen konstruktion och låg placering av matare för kapslar samt utloppsränna.
 • Två rullar med oberoende hastighetsreglering för dubbel applicering av gelatinbandet.
 • Förtorkningsenhet för snabb fastsättning av gelatinbandet innan kapslarna transporteras till torklådan.
IMA ZANASI PLUS

IMA ZANASI och ZANASI PLUS kapselfyllare

ZANASI och ZANASI PLUS konstruerades på 1970-talet och är IMA:s första automatiska kapselfyllare. I dag är maskinerna legendariska. Maskinerna, som fortfarande är eftertraktade för sin enkla konstruktion, är enastående mångsidiga vid kombinerad dosering i samma kapsel.

ZANASI och ZANASI PLUS kan dosera pulver, pellets, tabletter, minitabletter och vätskor i hårda gelatinkapslar, beroende på maskinens konfiguration och vilka doseringsenheter som installerats. En annan egenskap som kännetecknar dessa maskiner är deras användarvänlighet som uppskattas av operatörerna.

 • Kombinerad dosering av olika produkter med enastående doseringsnoggrannhet och höga hastigheter.
 • Enkel åtkomst till arbetsutrymmet.
 • Ergonomiskt gränssnitt: operatörerna behöver ingen utbildning för att betjäna den här maskinen.
IMA LYNFINITY

IMA LYNFINITY kontinuerlig aseptisk sprayfrystorkning

Nu går det att öka produktiviteten och minska stilleståndstiden i en kontinuerlig, aseptisk process med konstant övervakning hela vägen från fermentering till slutförpackning.

Processen för sprayfrystorkning med LYNFINITY består av kontrollerad sprayning med en flytande produkt i en kryogent kyld fryskammare. De frysta partiklarna från den flytande produkten frystorkas i torkmodulen. Torkkammarens innehåll transporteras och värms upp för att underlätta snabb sublimering och förhindra agglomerering.

Den kontinuerliga processen för sprayfrystorkning börjar med en flytande bulkvätska och avslutas med att torkade partiklar matas ut. Hela processen är helt kontamineringsfri från beredning tillpulverfyllning.. Detta möjliggör högre sterilitetsnivåer, medan konventionell frystorkning kräver mer extern materialhantering, till exempel under fyllning. Efter torkning kan den enhetliga, torkade sfäriska produkten användas i en mängd olika behållare (injektionsflaskor, sprutor, inhaleringssystem osv.).

 • Utformad för en kontinuerlig process från fermentering till slutlig paketering
 • Större flexibilitet för kapaciteten: enklare upp- och nedskalning
 • Högre kvalitet: den skonsamma torkningsprocessen ger en mer enhetlig produkt
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.