PPS A/S processutrustning för vätskor från Tecninox – utrustning för parenterala beredningsformer

Processutrustning för vätskor

Tillsammans med Tecninoxlevererar PPS avancerad processutrustning för vätskor till läkemedelsindustrin, bland annat lösningar för hantering av aseptiska och toxiska vätskor.

Tecninox utrustning håller mycket hög kvalitet och är konstruerad med högteknologiska komponenter enligt god tillverkningssed och god ingenjörssed.

Processutrustning för vätskor kan levereras som enskilda moduler, mobila enheter eller till och med kompletta, integrerade produktionsanläggningar. Vi kan också tillhandahålla utrustning för uppvärmning, kylning och homogenisering.

PPS A/S processutrustning för vätskor från Tecninox – utrustning för parenterala beredningsformer
PPS A/S processutrustning för vätskor från Tecninox – cytotoxiska läkemedel
PPS A/S processutrustning för vätskor från Tecninox – process- och lagringstankar

Parenterala beredningsformer

Utrustningen för parenterala beredningsformer är helt tömningsbar och har en sprickfri konstruktion. Tecninox tillhandahåller CIP (Cleaning-In-Place) och SIP (Sterilization-In-Place) som tillval och har skapat en integrerad lösning som tillgodoser de parallella konstruktionskraven för CIP och SIP.

 • Utrustning för aseptisk provtagning.
 • Blockventiler som minimerar produktförlusten.
 • Konstruktion som överensstämmer med kraven för CIP och SIP.

Cytotoxiska läkemedel

Vid tillverkning av högkvalitativa cytotoxiska sammansättningar är det viktigt att det finns ett integrerat CIP/SIP-system. Steriliserings- och rengöringsprocessen styrs av ett fristående PLC/SCADA-system som möjliggör automatisk kontroll och övervakning av varje fas.

 • Minimalt manuellt arbete.
 • Isolator för blandning och utmatning.
 • Helt kompatibel med integrerad CIP och SIP.

Process- och lagringstankar

Processutrustning för vätskor omfattar även process- och lagringstankar. Tecninox tankar är avsedda för både laboratorium och tillverkning och överensstämmer med standarden 3A-FDA. Tankarna kan anpassas var för sig med hjälp av ett stort tillbehörssortiment.

 • Kapacitet upp till 30 000 liter.
 • Certifierade för övertryck.
 • Konstruerade för CIP (Cleaning-In-Place) och SIP (Sterilization-In-Place).
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

[wpseo_breadcrumb]

PROCESSUTRUSTNING FÖR VÄTSKOR

Tillsammans med Tecninoxlevererar PPS avancerad processutrustning för vätskor till läkemedelsindustrin, bland annat lösningar för hantering av aseptiska och toxiska vätskor.

Tecninox utrustning håller mycket hög kvalitet och är konstruerad med högteknologiska komponenter enligt god tillverkningssed och god ingenjörssed.

Processutrustning för vätskor kan levereras som enskilda moduler, mobila enheter eller till och med kompletta, integrerade produktionsanläggningar. Vi kan också tillhandahålla utrustning för uppvärmning, kylning och homogenisering.

Parenterala beredningsformer

PPS a/s liquid process equipment from Tecninox - parenteral formulation compounding application

Utrustningen för parenterala beredningsformer är helt tömningsbar och har en sprickfri konstruktion. Tecninox tillhandahåller CIP (Cleaning-In-Place) och SIP (Sterilization-In-Place) som tillval och har skapat en integrerad lösning som tillgodoser de parallella konstruktionskraven för CIP och SIP.

 • Utrustning för aseptisk provtagning.
 • Blockventiler som minimerar produktförlusten.
 • Konstruktion som överensstämmer med kraven för CIP och SIP.

Cytotoxiska läkemedel

PPS a/s liquid process equipment from Tecninox - cytotoxic anticancer

Vid tillverkning av högkvalitativa cytotoxiska sammansättningar är det viktigt att det finns ett integrerat CIP/SIP-system. Steriliserings- och rengöringsprocessen styrs av ett fristående PLC/SCADA-system som möjliggör automatisk kontroll och övervakning av varje fas.

 • Minimalt manuellt arbete.
 • Isolator för blandning och utmatning.
 • Helt kompatibel med integrerad CIP och SIP.

Process- och lagringstankar

PPS a/s liquid process equipment from Tecninox - process and storage tanks

Processutrustning för vätskor omfattar även process- och lagringstankar. Tecninox tankar är avsedda för både laboratorium och tillverkning och överensstämmer med standarden 3A-FDA. Tankarna kan anpassas var för sig med hjälp av ett stort tillbehörssortiment.

 • Kapacitet upp till 30 000 liter.
 • Certifierade för övertryck.
 • Konstruerade för CIP (Cleaning-In-Place) och SIP (Sterilization-In-Place).

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.