PPS A/S isolatorer konstruerade med CTS från Telstar

Skydd och kontamineringsprevention

Kraven på säkerhet, sterilitet och efterlevnad ökar ständigt inom läkemedelstillverkning.

Genom att använda den senaste tekniken och kombinera den med traditionell utrustning för kontamineringsfri bearbetning kan man minimera risken för kontaminering och skapa en säkrare tillverkningsprocess. Dessutom blir det möjligt att skräddarsy kontamineringsfria system så att de inte bara tillgodoser kundernas behov, utan även uppfyller myndighetskraven i olika länder.

Tillsammans med Müller och Telstar tillhandahåller PPS skyddsutrustning och kontamineringsfria system av hög kvalitet.

PPS A/S ventil för kontamineringsfria system från Müller
PPS A/S Restricted Access Barrier System RABS från Telstar
PPS A/S LAF-bänkar från Telstar
PPS A/S dragskåp från Telstar
PPS A/S isolatorer konstruerade med CTS från Telstar
PPS A/S isolatorer för sterilitetstestning från Telstar

Ventiler till kontamineringsfria system

Müllers tvådelade fjärilsventil används för säker tömning och påfyllning av högpotenta eller toxiska substanser så att operatörerna, miljön och produkten skyddas.

 • Högsta skyddsnivån (OEB5).
 • Manuell eller automatisk öppning av ventilerna.
 • Snabba och enkla ventilbyten.

Restricted Access Barrier System

Restricted Access Barrier System (RABS) är en aerodynamisk barriär mellan produkt och operatör som skyddar båda mot kontaminering. Telstar tillhandahåller RABS med egenskaper som ligger mycket nära isolatorteknikens.

 • Flexibelt system: antingen öppet passivt RABS eller slutet aktivt RABS.
 • Innanför barriären uppnås förhållanden av EU-klass A (ISO5) (vid en omgivning som motsvarar minst ISO 7).
 • Fullständiga kvalifikationssystem (DQ, IQ, OQ).

LAF-bänkar

Laminärflödesbänkar (LAF-bänkar) använder HEPA-filtrering, som ger ett optimalt produktskydd, och tillhör basutrustningen i varje renrum. PPS och Telstar erbjuder horisontella och vertikala LAF-bänkar med högsta möjliga produktskydd.

 • Energibesparande konstruktion med låg ljudnivå.
 • Finns i standardutföranden på 3, 4, 5 eller 6 fot, eller som specialbyggda lösningar.
 • Konstruerad och tillverkad i enlighet med internationella säkerhetsstandarder.

Dragskåp

Telstars dragskåp används vid bearbetning av farliga och toxiska pulver för att ge användaren bästa möjliga skydd och skydda produkten mot kontaminering från den omgivande miljön. Dragskåpet har ett återcirkulerande push-pull-luftflöde med två primära filtreringssteg: EU8 förfilter och Hepa-filter H13.

 • Kan användas för hantering av många olika typer av behållare.
 • Den yrkeshygieniska exponeringen (OEL) ligger normalt mellan 50 och 100 μg/m3 TWA.
 • Dragskåpen har en flexibel konstruktion och kan specialtillverkas i alla storlekar.

Isolatorteknik

Isolatorer hjälper till att skydda processen mot operatören och vice versa. Telstars isolatorer tillverkas genom det mycket avancerade CTS-systemet (Containment Transfer System), som kombinerar optimal säkerhet, användarvänlighet och kontamineringsskydd på högsta nivå.

 • Lösning som skräddarsys efter individuella kundkrav.
 • Kontamineringsfri hantering av högsta kvalitet.
 • Tillverkad enligt gällande regelverk.

Isolatorer för sterilitetstestning

Isolatorer för sterilitetstestning används för sterilitetskontroll och tester som måste genomföras för att förhindra risken för falskt positiva eller falskt negativa resultat. Telstar och PPS erbjuder fem olika typer av isolatorer för sterilitetstestning: isolatortyp 1, 2 och 3 för småskalig testning och isolatortyp 4 och 5 för kontinuerlig batchtestning.

 • Isolatorn måste inte vara placerad i renrum.
 • Lämpar sig för både direkt inokulering och membranfiltrering.
 • Flexibel testning eftersom isolatorerna är lätta att flytta.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

[wpseo_breadcrumb]

SKYDD OCH KONTAMINERINGSPREVENTION

Kraven på säkerhet, sterilitet och efterlevnad ökar ständigt inom läkemedelstillverkning.

Genom att använda den senaste tekniken och kombinera den med traditionell utrustning för kontamineringsfri bearbetning kan man minimera risken för kontaminering och skapa en säkrare tillverkningsprocess. Dessutom blir det möjligt att skräddarsy kontamineringsfria system så att de inte bara tillgodoser kundernas behov, utan även uppfyller myndighetskraven i olika länder.

Tillsammans med Müller och Telstar tillhandahåller PPS skyddsutrustning och kontamineringsfria system av hög kvalitet.

Ventiler till kontamineringsfria system

PPS a/s containment valve from Müller

Müllers tvådelade fjärilsventil används för säker tömning och påfyllning av högpotenta eller toxiska substanser så att operatörerna, miljön och produkten skyddas.

 • Högsta skyddsnivån (OEB5).
 • Manuell eller automatisk öppning av ventilerna.
 • Snabba och enkla ventilbyten.

Restricted Access Barrier System

PPS a/s restricted access barrier system RABS from Telstar

Restricted Access Barrier System (RABS) är en aerodynamisk barriär mellan produkt och operatör som skyddar båda mot kontaminering. Telstar tillhandahåller RABS med egenskaper som ligger mycket nära isolatorteknikens.

 • Flexibelt system: antingen öppet passivt RABS eller slutet aktivt RABS.
 • Innanför barriären uppnås förhållanden av EU-klass A (ISO5) (vid en omgivning som motsvarar minst ISO 7).
 • Fullständiga kvalifikationssystem (DQ, IQ, OQ).

LAF-bänkar

PPS a/s LAF laminar flow benches from Telstar

Laminärflödesbänkar (LAF-bänkar) använder HEPA-filtrering, som ger ett optimalt produktskydd, och tillhör basutrustningen i varje renrum. PPS och Telstar erbjuder horisontella och vertikala LAF-bänkar med högsta möjliga produktskydd.

 • Energibesparande konstruktion med låg ljudnivå.
 • Finns i standardutföranden på 3, 4, 5 eller 6 fot, eller som specialbyggda lösningar.
 • Konstruerad och tillverkad i enlighet med internationella säkerhetsstandarder.

Dragskåp

PPS a/s DFB downflow booths from Telstar

Telstars dragskåp används vid bearbetning av farliga och toxiska pulver för att ge användaren bästa möjliga skydd och skydda produkten mot kontaminering från den omgivande miljön. Dragskåpet har ett återcirkulerande push-pull-luftflöde med två primära filtreringssteg: EU8 förfilter och Hepa-filter H13.

 • Kan användas för hantering av många olika typer av behållare.
 • Den yrkeshygieniska exponeringen (OEL) ligger normalt mellan 50 och 100 μg/m3 TWA.
 • Dragskåpen har en flexibel konstruktion och kan specialtillverkas i alla storlekar.

Isolatorteknik

PPS a/s isolators built with containment transfer system from Telstar

Isolatorer hjälper till att skydda processen mot operatören och vice versa. Telstars isolatorer tillverkas genom det mycket avancerade CTS-systemet (Containment Transfer System), som kombinerar optimal säkerhet, användarvänlighet och kontamineringsskydd på högsta nivå.

 • Lösning som skräddarsys efter individuella kundkrav.
 • Kontamineringsfri hantering av högsta kvalitet.
 • Tillverkad enligt gällande regelverk.

Isolatorer för sterilitetstestning

PPS a/s sterility test isolators from Telstar

Isolatorer för sterilitetstestning används för sterilitetskontroll och tester som måste genomföras för att förhindra risken för falskt positiva eller falskt negativa resultat. Telstar och PPS erbjuder fem olika typer av isolatorer för sterilitetstestning: isolatortyp 1, 2 och 3 för småskalig testning och isolatortyp 4 och 5 för kontinuerlig batchtestning.

 • Isolatorn måste inte vara placerad i renrum.
 • Lämpar sig för både direkt inokulering och membranfiltrering.
 • Flexibel testning eftersom isolatorerna är lätta att flytta.

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.