IMA ISOLATION TECHNOLOGY

IMA skydd och kontamineringsprevention

Kraven på säkerhet, sterilitet och efterlevnad ökar ständigt inom läkemedelstillverkning.

Genom att använda den senaste tekniken och kombinera den med traditionell utrustning för kontamineringsfri bearbetning kan man minimera risken för kontaminering och skapa en säkrare tillverkningsprocess. Dessutom blir det möjligt att skräddarsy kontamineringsfria system så att de inte bara tillgodoser kundernas behov, utan även uppfyller myndighetskraven i olika länder.

Tillsammans med IMA tillhandahåller PPS skyddsutrustning och kontamineringsfria system av hög kvalitet.

Kontakta oss
IMA TWINVALVE
IMA ISOLATION TECHNOLOGY
IMA TWISTER
IMA BARRIER TECNOLOGY
IMA GS Evolution
IMA BLUE GALAXY

IMA TWINVALVE ventil med effektiv kontamineringsprevention

Inget system klarar gränserna för den yrkeshygieniska exponeringen utan rengöring av ventilerna. TWINVALVE förenar IMA Actives erfarenhet av pulverhantering och rengöringssystem för att säkerställa effektiv kontamineringsprevention.

IMA TWINVALVE är en pålitlig lösning för kontamineringsfri hantering av pulver, granulat, tabletter och kapslar.

Detta patenterade system kan användas som en vanlig fjärilsventil på behållare och kan enkelt eftermonteras i befintliga anläggningar för pulverhantering för att säkerställa kontamineringsfria pulvertransporter.

 • Den enkla konstruktionen består av två fjärilsventiler av standardtyp för sanitära tillämpningar med roterande spruthuvud.
 • Olika rengöringscykler kan användas: rengöring med tryckluft och rengöring med vatten/lösningsmedel.
 • Torkningsfas med tryckluft eller ånga i slutet av rengöringscykeln.

IMA ISOLERINGSTEKNIK isoleringslösningar för aseptiska fyllningslinjer

Inom läkemedelssektorn är behovet av att skydda produkten mot kontaminering som orsakas av personalen eller omgivningen en av de viktigaste drivkrafterna bakom kontamineringsfria lösningar. Det mest kritiska i aseptiska processer är att kontamineringsrisken minimeras.

I kombination med automatiserade fyllningssystem för vätskor eller pulver ser IMA ISOLERINGSTEKNIK till att direkta mänskliga ingrepp i bearbetningsutrymmet minimeras. Denna teknik implementeras nu i snabb takt inom läkemedelsindustrin.

 • Väggisolator – helt integrerad på maskinens basplatta – kräver inget gränssnitt.
 • Enkelvägg och sluttande, isolerande botten – förbättrad rengöring.
 • Helt integrerad utrustning och enkel åtkomst till olika utrustningsgrupper.

IMA TWISTER transportsystem

IMA Actives hanteringssystem kännetecknas av sin flexibilitet. TWISTER möjliggör kontamineringsfria produkttransporter och kan enkelt integreras med annan utrustning för bearbetning av fasta produkter.

TWISTER är ett gravitationsbaserat system för transport av pulver, granulat, tabletter och kapslar från en dockningsstation för behållare till en bearbetnings- eller förpackningsmaskin under dammtäta förhållanden.

TWISTER säkerställer ett långsamt fall som minimerar risken för att pulvret/granulatet avblandas eller att tabletter/kapslar skadas.

IMA-BARRIÄRTEKNIK: ÖPPEN och SLUTEN barriärteknik (RABS) för aseptiska fyllnings-/slutbearbetningslinjer

Öppen RABS var den första lösningen för barriärteknik och introducerade begreppet produktskydd.
Sluten RABS ger minimalt skydd vid hantering av mindre potenta produkter.

Öppen RABS är en enkel lösning som används mycket inom läkemedelssektorn för att separera produktionsområdet från operatören och den omgivande miljön. Produkten skyddas endast effektivt om luftflödet är aktivt. Operatören får dock inget skydd vid bearbetning av potenta kemiska föreningar. Detta är en kostnadseffektiv lösning som är enkel att installera och är ett minimikrav för miljöer med aseptisk produktion.

Sluten RABS är en vidareutveckling av den ”öppna” lösningen som ger en minimal skyddsnivå för operatörerna vid bearbetning av potenta kemiska föreningar.

 • Enkelriktat luftflöde (UAF)
 • Enkelt att validera (luftflöde, luftklassificering, dörrförreglingar)
 • Kontroll för åtkomst till produktionsutrymmet (dörrarna kan förreglas)

IMA GS EVOLUTION beläggningskärl

GS EVOLUTION är utformad för högautomatiserade installationer och är en idealisk grund för en kontamineringsfri anläggning. Maskinen minskar operatörens exponering vid bearbetning av högpotenta produkter.

GS EVOLUTION är ett beläggningskärl med hög automatiseringsgrad och solida väggar för film- och sockerdragering av tabletter. Den producerar även pellets och mikrogranulat genom pulverskiktning. Maskinen kan levereras med olika automatiseringsnivåer beroende på kundens krav.

 • Perfekt blandning och jämn fördelning av beläggningsmaterialet tack vare kärlets form och ytjämnhet.
 • Patenterat torksystem.
 • Olika paddelstorlekar ger högre flexibilitet för anpassning av kärlets kapacitet.

IMA BLUE GALAXY depyrogeneringstunnlar

Alla farmakopéer anger att kolibakterie typ 5 är det endotoxin som bör användas för kontroll av att en depyrogeneringsprocess har utförts korrekt. En depyrogeneringsprocess måste initialt garantera minst 3 log-reduktion av endotoxiner.

BLUE GALAXY är en serie depyrogeneringstunnlar som integreras i produktionslinjer som kräver kontinuerlig depyrogenering med torrvärme. I det breda sortimentet finns modeller för alla produktionskrav. De tekniskt avancerade lösningarna gör att maskinerna kan användas för alla typer av applikationer och enkelt integreras i linjer som hanterar mycket giftiga föreningar eller utrustas med isolatorer.

 • Helt automatisk tömning.
 • Systemet för luftbalansering, trycksättning och uppvärmning/kylning möjliggör en mycket effektiv värmebehandling av glasbehållare.
 • Styr- och automationssystemet kan ställas in med olika PLC- eller datortyper.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.

IMA skydd och kontamineringsprevention

Kraven på säkerhet, sterilitet och efterlevnad ökar ständigt inom läkemedelstillverkning.

Genom att använda den senaste tekniken och kombinera den med traditionell utrustning för kontamineringsfri bearbetning kan man minimera risken för kontaminering och skapa en säkrare tillverkningsprocess. Dessutom blir det möjligt att skräddarsy kontamineringsfria system så att de inte bara tillgodoser kundernas behov, utan även uppfyller myndighetskraven i olika länder.

Tillsammans med IMA tillhandahåller PPS skyddsutrustning och kontamineringsfria system av hög kvalitet.

IMA TWINVALVE ventil med effektiv kontamineringsprevention

IMA TWINVALVE

Inget system klarar gränserna för den yrkeshygieniska exponeringen utan rengöring av ventilerna. TWINVALVE förenar IMA Actives erfarenhet av pulverhantering och rengöringssystem för att säkerställa effektiv kontamineringsprevention.

The IMA TWINVALVE is a reliable solution to handle powders, granules, tablets and capsules in high containment.

Detta patenterade system kan användas som en vanlig fjärilsventil på behållare och kan enkelt eftermonteras i befintliga anläggningar för pulverhantering för att säkerställa kontamineringsfria pulvertransporter.

 • Den enkla konstruktionen består av två fjärilsventiler av standardtyp för sanitära tillämpningar med roterande spruthuvud.
 • Olika rengöringscykler kan användas: rengöring med tryckluft och rengöring med vatten/lösningsmedel.
 • Torkningsfas med tryckluft eller ånga i slutet av rengöringscykeln.

IMA ISOLATION TECHNOLOGY isoleringslösningar för aseptiska fyllningslinjer

IMA ISOLATION TECHNOLOGY

Inom läkemedelssektorn är behovet av att skydda produkten mot kontaminering som orsakas av personalen eller omgivningen en av de viktigaste drivkrafterna bakom kontamineringsfria lösningar. Det mest kritiska i aseptiska processer är att kontamineringsrisken minimeras.

I kombination med automatiserade fyllningssystem för vätskor eller pulver ser IMA ISOLERINGSTEKNIK till att direkta mänskliga ingrepp i bearbetningsutrymmet minimeras. Denna teknik implementeras nu i snabb takt inom läkemedelsindustrin.

 • Väggisolator – helt integrerad på maskinens basplatta – kräver inget gränssnitt.
 • Enkelvägg och sluttande, isolerande botten – förbättrad rengöring.
 • Helt integrerad utrustning och enkel åtkomst till olika utrustningsgrupper.

IMA TWISTER transportsystem

IMA TWISTER

IMA Actives hanteringssystem kännetecknas av sin flexibilitet. TWISTER möjliggör kontamineringsfria produkttransporter och kan enkelt integreras med annan utrustning för bearbetning av fasta produkter.

TWISTER är ett gravitationsbaserat system för transport av pulver, granulat, tabletter och kapslar från en dockningsstation för behållare till en bearbetnings- eller förpackningsmaskin under dammtäta förhållanden.

TWISTER ensures slow product descent minimising powder/granule de-mixing or tablet/capsule damaging as much as possible.

IMA BARRIÄRTEKNIK: ÖPPEN och SLUTEN barriärteknik (RABS) för aseptiska fyllnings-/slutbearbetningslinjer

IMA BARRIER TECNOLOGY

Öppen RABS var den första lösningen för barriärteknik och introducerade begreppet produktskydd.
Sluten RABS ger minimalt skydd vid hantering av mindre potenta produkter.

Öppen RABS är en enkel lösning som används mycket inom läkemedelssektorn för att separera produktionsområdet från operatören och den omgivande miljön. Produkten skyddas endast effektivt om luftflödet är aktivt. Operatören får dock inget skydd vid bearbetning av potenta kemiska föreningar. Detta är en kostnadseffektiv lösning som är enkel att installera och är ett minimikrav för miljöer med aseptisk produktion.

Sluten RABS är en vidareutveckling av den ”öppna” lösningen som ger en minimal skyddsnivå för operatörerna vid bearbetning av potenta kemiska föreningar.

 • Enkelriktat luftflöde (UAF)
 • Enkelt att validera (luftflöde, luftklassificering, dörrförreglingar)
 • Kontroll för åtkomst till produktionsutrymmet (dörrarna kan förreglas)

IMA GS EVOLUTION beläggningskärl

IMA GS Evolution

GS EVOLUTION är utformad för högautomatiserade installationer och är en idealisk grund för en kontamineringsfri anläggning. Maskinen minskar operatörens exponering vid bearbetning av högpotenta produkter.

GS EVOLUTION är ett beläggningskärl med hög automatiseringsgrad och solida väggar för film- och sockerdragering av tabletter. Den producerar även pellets och mikrogranulat genom pulverskiktning. Maskinen kan levereras med olika automatiseringsnivåer beroende på kundens krav.

 • Perfekt blandning och jämn fördelning av beläggningsmaterialet tack vare kärlets form och ytjämnhet.
 • Patenterat torksystem.
 • Olika paddelstorlekar ger högre flexibilitet för anpassning av kärlets kapacitet.

IMA BLUE GALAXY depyrogeneringstunnlar

IMA BLUE GALAXY

Alla farmakopéer anger att kolibakterie typ 5 är det endotoxin som bör användas för kontroll av att en depyrogeneringsprocess har utförts korrekt. En depyrogeneringsprocess måste initialt garantera minst 3 log-reduktion av endotoxiner.

BLUE GALAXY är en serie depyrogeneringstunnlar som integreras i produktionslinjer som kräver kontinuerlig depyrogenering med torrvärme. I det breda sortimentet finns modeller för alla produktionskrav. De tekniskt avancerade lösningarna gör att maskinerna kan användas för alla typer av applikationer och enkelt integreras i linjer som hanterar mycket giftiga föreningar eller utrustas med isolatorer.

 • Helt automatisk tömning.
 • Systemet för luftbalansering, trycksättning och uppvärmning/kylning möjliggör en mycket effektiv värmebehandling av glasbehållare.
 • Styr- och automationssystemet kan ställas in med olika PLC- eller datortyper.

PPS Service & eftermarknad

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.