IMA BLUE GALAXY Vial cleaning

Steriliseringslösningar från IMA

Steriliseringssystem är viktiga komponenter vid tillverkning avmånga olika läkemedel och medicintekniska produkter. Förutom själva steriliseringsutrustningen krävs processvalidering i form av bland annat dokumentation av steriliseringssystemets funktioner och processens repeterbarhet.

PPS och IMA tillhandahåller steriliseringslösningar som uppfyller alla ovanstående krav samt eventuella ytterligare krav.

Kontakta oss
IMA BLUE GALAXY

IMA BLUE GALAXY depyrogenerande tunnlar

Enligt alla farmakopéer är Escherichia Coli typ 5 det endotoxin som ska användas för att kontrollera att en depyrogenereringsprocess är korrekt utförd. En depyrogenereringsprocess ska initialt garantera en log 3-reduktion av endotoxiner.

IMA BLUE GALAXY är en serie depyrogenerande tunnlar konstruerade för att införlivas i produktionslinjer som kräver kontinuerlig depyrogenerering med torr värme. Serien består av ett brett produktsortiment som tillgodoser alla tillverkningskrav. Tack vare den toppmoderna konstruktionen kan de användas i alla typer av tillämpningar och enkelt integreras i produktionslinjer med bearbetning giftiga ämnen eller utrustning med isolatorer.

 • Helautomatisk avläsning
 • Systemet för luftbalansering, trycksättning och uppvärmning/kylning möjliggör en effektiv värmebehandling av glasbehållare
 • Styr- och automationssystem med olika PLC- eller PC-typer
 • Torrsterilisering/VHP-sterilisering av kylzon (IMA Life patentsökt)
 • Reduktion av endotoxiner > log 3
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.

Steriliseringslösningar från IMA

Steriliseringssystem är viktiga komponenter vid tillverkning avmånga olika läkemedel och medicintekniska produkter. Förutom själva steriliseringsutrustningen krävs processvalidering i form av bland annat dokumentation av steriliseringssystemets funktioner och processens repeterbarhet.

PPS och IMA tillhandahåller steriliseringslösningar som uppfyller alla ovanstående krav samt eventuella ytterligare krav.

IMA BLUE GALAXY depyrogenerande tunnlar

IMA BLUE GALAXY

Enligt alla farmakopéer är Escherichia Coli typ 5 det endotoxin som ska användas för att kontrollera att en depyrogenereringsprocess är korrekt utförd. En depyrogenereringsprocess ska initialt garantera en log 3-reduktion av endotoxiner.

IMA BLUE GALAXY är en serie depyrogenerande tunnlar konstruerade för att införlivas i produktionslinjer som kräver kontinuerlig depyrogenerering med torr värme. Serien består av ett brett produktsortiment som tillgodoser alla tillverkningskrav. Tack vare den toppmoderna konstruktionen kan de användas i alla typer av tillämpningar och enkelt integreras i produktionslinjer med bearbetning giftiga ämnen eller utrustning med isolatorer.

 • Helautomatisk avläsning
 • Systemet för luftbalansering, trycksättning och uppvärmning/kylning möjliggör en effektiv värmebehandling av glasbehållare
 • Styr- och automationssystem med olika PLC- eller PC-typer
 • Torrsterilisering/VHP-sterilisering av kylzon (IMA Life patentsökt)
 • Reduktion av endotoxiner > log 3

PPS Service & eftermarknad

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.