PPS A/S torrsteriliseringsutrustning från Telstar

Sterilisering

Steriliseringssystem är viktiga komponenter vid bearbetning av en mängd olika farmaceutiska produkter och läkemedel. Förutom själva steriliseringsutrustningen krävs även processvalidering genom bland annat dokumentation av cykelns repeterbarhet och steriliseringssystemets funktioner.

PPS och Telstar tillhandahåller steriliseringslösningar som uppfyller alla ovanstående krav liksom alla eventuella ytterligare krav från våra kunder.

PPS A/S ångsteriliseringsutrustning från Telstar
PPS A/S torrsteriliseringsutrustning från Telstar
PPS A/S utrustning för sterilisering med etylenoxid från Telstar

Ångsterilisering

Telstar tillverkar utrustning för ångsterilisering och kombinerad sterilisering med både ånga och luft och med både ånga och vatten. Ångsterilisering används främst för dekontaminering av fasta och flytande material i slutna eller ventilerade behållare. Autoklaverna för kombinerad sterilisering med ånga + luft och ånga + vatten är specialkonstruerade för sterilisering av vätskor i slutna glas- eller plastbehållare.

 • Flera steriliseringscykler kan köras.
 • Mycket flexibel lösning och stort tillbehörssortiment.
 • Kan användas med SCADA-styrsystem.

Torrsterilisering

Varm och torr luft förstör pyrogener effektivt och används oftast med glasflaskor och behållare för sterila eller aseptiska produkter. Torrsterilisering lämpar sig också för metall som tål höga temperaturer. Torrsterilisatorerna är kompakta och är konstruerade enligt god tillverkningssed.

 • Kan användas med SCADA-styrsystem.
 • Tvårumsinstallation möjlig för ren eller steril tömning.
 • Vi har flera olika modeller med olika kammarvolymer.

Sterilisering med etylenoxid

Etylenoxidsterilisering är en kemisk process för slutgiltig sterilisering av medicinska och medicintekniska produkter som är känsliga för höga temperaturer. Konstruktionen och tillverkningen överensstämmer med ISO 9001 och en rad andra riktlinjer och förordningar, bland annat FDA och GAMP.

 • Konstruktionen och funktionerna uppfyller ATEX-kraven.
 • SCADA-styrsystem för garanterad driftsäkerhet.
 • Anpassas efter dina specifika krav.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

[wpseo_breadcrumb]

STERILISERING

Steriliseringssystem är viktiga komponenter vid bearbetning av en mängd olika farmaceutiska produkter och läkemedel. Förutom själva steriliseringsutrustningen krävs även processvalidering genom bland annat dokumentation av cykelns repeterbarhet och steriliseringssystemets funktioner.

PPS och Telstar tillhandahåller steriliseringslösningar som uppfyller alla ovanstående krav liksom alla eventuella ytterligare krav från våra kunder.

Ångsterilisering

PPS sterilization Telstar moist heat sterilization

PPS a/s moist heat sterilization equipment from Telstar

Telstar tillverkar utrustning för ångsterilisering och kombinerad sterilisering med både ånga och luft och med både ånga och vatten. Ångsterilisering används främst för dekontaminering av fasta och flytande material i slutna eller ventilerade behållare. Autoklaverna för kombinerad sterilisering med ånga + luft och ånga + vatten är specialkonstruerade för sterilisering av vätskor i slutna glas- eller plastbehållare.

 • Flera steriliseringscykler kan köras.
 • Mycket flexibel lösning och stort tillbehörssortiment.
 • Kan användas med SCADA-styrsystem.

Torrsterilisering

PPS sterilization Telstar dry heat sterilization

PPS a/s dry heat sterilization equipment from Telstar

Varm och torr luft förstör pyrogener effektivt och används oftast med glasflaskor och behållare för sterila eller aseptiska produkter. Torrsterilisering lämpar sig också för metall som tål höga temperaturer. Torrsterilisatorerna är kompakta och är konstruerade enligt god tillverkningssed.

 • Kan användas med SCADA-styrsystem.
 • Tvårumsinstallation möjlig för ren eller steril tömning.
 • Vi har flera olika modeller med olika kammarvolymer.

Sterilisering med etylenoxid

PPS sterilization Telstar ethylene oxide sterilization

PPS a/s ethylene oxide (EtO) sterilization equipment from Telstar

Etylenoxidsterilisering är en kemisk process för slutgiltig sterilisering av medicinska och medicintekniska produkter som är känsliga för höga temperaturer. Konstruktionen och tillverkningen överensstämmer med ISO 9001 och en rad andra riktlinjer och förordningar, bland annat FDA och GAMP.

 • Konstruktionen och funktionerna uppfyller ATEX-kraven.
 • SCADA-styrsystem för garanterad driftsäkerhet.
 • Anpassas efter dina specifika krav.

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.