IMA MACRO PWD

IMA pulverfyllning

Inom pulverfyllning, erbjudar IMA levererar pulverdoseringssystem av hög kvalitet för fyllning av injektionsflaskor eller vanliga flaskor, även för sterila pulver.

Båda typerna av pulverfyllare kan fås som standardversioner eller anpassade lösningar och kan integreras i sekundärförpackningslinjer.

PPS levererar även olika lösningar för annan tablettproduktion. Här finns både tablettbeläggning, primärförpackning med farmaceutiska blisterförpackningsmaskiner följt av sekundärförpackning. PPS kan även erbjuda lösningar för sterilisering.

Kontakta oss
IMA LYNFINITY
IMA webinar Aseptic fill finish robotized lines

IMA LYNFINITY kontinuerlig aseptisk sprayfrystorkning

Nu går det att öka produktiviteten och minska stilleståndstiden i en kontinuerlig, aseptisk process med konstant övervakning hela vägen från fermentering till slutförpackning.

Processen för sprayfrystorkning med LYNFINITY består av kontrollerad sprayning med en flytande produkt i en kryogent kyld fryskammare. De frysta partiklarna från den flytande produkten frystorkas i torkmodulen. Torkkammarens innehåll transporteras och värms upp för att underlätta snabb sublimering och förhindra agglomerering.

Den kontinuerliga processen för sprayfrystorkning börjar med en flytande bulkvätska och avslutas med att torkade partiklar matas ut. Hela processen är helt kontamineringsfri från beredning till pulverfyllning. Detta möjliggör högre sterilitetsnivåer, medan konventionell frystorkning kräver mer extern materialhantering, till exempel under fyllning. Efter torkning kan den enhetliga, torkade sfäriska produkten användas i en mängd olika behållare (injektionsflaskor, sprutor, inhaleringssystem osv.).

 • Utformad för en kontinuerlig process från fermentering till slutlig paketering
 • Större flexibilitet för kapaciteten: enklare upp- och nedskalning
 • Högre kvalitet: den skonsamma torkningsprocessen ger en mer enhetlig produkt

IMA INJECTA

Användningen av avancerade robotdrivna manipuleringar istället för konventionella hanteringssystem förbättrar produktkvaliteten och tillverkningseffektiviteten.

INJECTA hanterar försteriliserade användningsklara behållare (sprutor, injektionsflaskor eller förförseglade patroner), förorienterade injektionsflaskor i tråg samt steriliserade injektionsflaskor från depyrogenerationstunneln. Detta möjliggör hög processflexibilitet och anpassningsförmåga.

Specialiserade robotar utför alla hanteringsaktiviteter utan kontakt glas till glas och utan att operatören behöver gripa in. Resultatet är att mindre tid behöver läggas på att validera att förhållandena är aseptiska och överlägsenhet agilitet för tillverkning av flera produkter.

 • Precis, exakt och tillförlitlig fyllningsprocess
 • Rejekt av individuella avvikelser både från nest eller med de-nesting
 • Perfekt för isoleringsteknik eller olika inneslutningslösningar
IMA SMART PWD

IMA SMART PWD pulverfyllnings- och stoppningsmaskin

I dag har vissa bakterier utvecklat resistens mot antibiotika som tidigare användes som behandling mot dem. Användning av kraftfullare antibiotika och ny aseptisk teknik, som t.ex. SMART PWD, bidrar till att lösa detta allvarliga problem för folkhälsan.

Antibiotikaresistenta bakterier är bakterier som inte kontrolleras eller dödas av antibiotika. De kan överleva och till och med förökas i närvaro av ett antibiotikum. För att ta itu med detta folkhälsoproblem krävs att läkemedelsindustrin genom forskning och utveckling tar fram en ny generation av antibiotikapulver.

IMA Lifes SMART PWD är en lätthanterlig lösning för detta viktiga arbete. Maskinen kan inte bara bearbeta besvärliga pulver med stor precision, utan kan även användas för dosering av två olika typer av läkemedelsprodukter i samma injektionsflaska med en enda hundraprocentig kontrollvägning. Doseringen sker med både vakuumtryck och skruvteknik.

 • Pulverfyllning med vakuumtryck eller skruvteknik.
 • Två olika farmaceutiska pulver kan fyllas i samma injektionsflaska.
 • Avancerade 100 % vägningskontroller med hastigheter upp till 120 enheter i minuten.
IMA SMART 300 PWD

IMA SMART 300 PWD AUGER Höghastighets pulverdoserings- och stoppmaskin

Den ökande efterfrågan på operatörssäkerhet vid aseptisk bearbetning, vid hantering av högpotenta pulverformiga ämnen, har ökat forskningen och antagandet av innovativa aseptiska doseringstekniker som ersätter de traditionella metoderna.

IMA har tagit itu med frågor som säkerhet, renlighet och höga krav på inneslutning med IMA SMART 300 PWD AUGER och dess innovativa pulverbearbetningskoncept och teknologi. Skruvteknologin säkerställer nära noll produktförlust.

SMART 300 PWD AUGER tar sig an utmaningen inom högpotent läkemedelsbehandling och säkerställer noggrann dekontamineringskontroll för att undvika risken för kvarvarande toxicitet och korskontaminering mellan batcher. Maskinen bearbetar med överlägsna hastigheter på upp till 300 st/minut och doserar samtidigt två olika typer av läkemedelspulver inuti samma flaska med en enda 100 % kontrollvägning.

 • Auger pulverdoseringsteknik som säkerställer nära noll produktförlust.
 • Flera doseringar av två olika läkemedelspulver i samma injektionsflaska.
 • Avancerad 100 % IPC med hastigheter upp till 300 st/min.
 • Kontinuerlig stoppenhet med justerbart stopphuvud med servomotor.
IMA MACRO PWD

IMA MACRO PWD makrodoseringsmaskin för pulver

MACRO PWD baseras på drygt 50 års erfarenhet av fyllning av farmaceutiska pulver och mer än 100 installerade maskiner världen över. Maskinen uppfyller alla aktuella säkerhetskrav och möter den ökande efterfrågan på dosering av torr sirap.

MACRO PWD är en automatisk maskin med intermittenta rörelser för dosering av pulver, granulat och malda produkter i glas- eller plastflaskor och burkar.

Pulverdoseringssystemet baseras på den beprövade skruvtekniken som garanterar extremt hög precision och produktsäkerhet även vid långa produktionscykler.

Beroende på kundernas krav kan maskinen levereras i tre olika konfigurationer med enkel åtkomst till arbetsområdet och utmärkt översikt av produktionen.

 • Exakt och ren fyllning.
 • Effektivt transportsystem.
 • Lastsensorer för minsta och högsta flaskinlopp/-utlopp.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.

IMA pulverfyllning

Inom pulverfyllning, erbjudar IMA levererar pulverdoseringssystem av hög kvalitet för fyllning av injektionsflaskor eller vanliga flaskor, även för sterila pulver.

Båda typerna av pulverfyllare kan fås som standardversioner eller anpassade lösningar och kan integreras i sekundärförpackningslinjer.

PPS levererar även olika lösningar för annan tablettproduktion. Här finns både tablettbeläggning, primärförpackning med farmaceutiska blisterförpackningsmaskiner följt av sekundärförpackning. PPS kan även erbjuda lösningar för sterilisering.

IMA LYNFINITY kontinuerlig aseptisk sprayfrystorkningIMA LYNFINITY

Nu går det att öka produktiviteten och minska stilleståndstiden i en kontinuerlig, aseptisk process med konstant övervakning hela vägen från fermentering till slutförpackning.

Processen för sprayfrystorkning med LYNFINITY består av kontrollerad sprayning med en flytande produkt i en kryogent kyld fryskammare. De frysta partiklarna från den flytande produkten frystorkas i torkmodulen. Torkkammarens innehåll transporteras och värms upp för att underlätta snabb sublimering och förhindra agglomerering.

Den kontinuerliga processen för sprayfrystorkning börjar med en flytande bulkvätska och avslutas med att torkade partiklar matas ut. Hela processen är helt kontamineringsfri från beredning till pulverfyllning. Detta möjliggör högre sterilitetsnivåer, medan konventionell frystorkning kräver mer extern materialhantering, till exempel under fyllning. Efter torkning kan den enhetliga, torkade sfäriska produkten användas i en mängd olika behållare (injektionsflaskor, sprutor, inhaleringssystem osv.).

 • Utformad för en kontinuerlig process från fermentering till slutlig paketering
 • Större flexibilitet för kapaciteten: enklare upp- och nedskalning
 • Högre kvalitet: den skonsamma torkningsprocessen ger en mer enhetlig produkt

IMA SMART PWD pulverfyllnings- och stoppningsmaskinIMA SMART PWD

I dag har vissa bakterier utvecklat resistens mot antibiotika som tidigare användes som behandling mot dem. Användning av kraftfullare antibiotika och ny aseptisk teknik, som t.ex. SMART PWD, bidrar till att lösa detta allvarliga problem för folkhälsan.

Antibiotikaresistenta bakterier är bakterier som inte kontrolleras eller dödas av antibiotika. De kan överleva och till och med förökas i närvaro av ett antibiotikum. För att ta itu med detta folkhälsoproblem krävs att läkemedelsindustrin genom forskning och utveckling tar fram en ny generation av antibiotikapulver.

IMA Lifes SMART PWD är en lätthanterlig lösning för detta viktiga arbete. Maskinen kan inte bara bearbeta besvärliga pulver med stor precision, utan kan även användas för dosering av två olika typer av läkemedelsprodukter i samma injektionsflaska med en enda hundraprocentig kontrollvägning. Doseringen sker med både vakuumtryck och skruvteknik.

 • Pulverfyllning med vakuumtryck eller skruvteknik.
 • Två olika farmaceutiska pulver kan fyllas i samma injektionsflaska.
 • Avancerade 100 % vägningskontroller med hastigheter upp till 120 enheter i minuten.

IMA SMART 300 PWD AUGER Höghastighets pulverdoserings- och stoppmaskin

IMA SMART 300 PWD

Den ökande efterfrågan på operatörssäkerhet vid aseptisk bearbetning, vid hantering av högpotenta pulverformiga ämnen, har ökat forskningen och antagandet av innovativa aseptiska doseringstekniker som ersätter de traditionella metoderna.

IMA har tagit itu med frågor som säkerhet, renlighet och höga krav på inneslutning med IMA SMART 300 PWD AUGER och dess innovativa pulverbearbetningskoncept och teknologi.

SMART 300 PWD AUGER tar sig an utmaningen inom högpotent läkemedelsbehandling och säkerställer noggrann dekontamineringskontroll för att undvika risken för kvarvarande toxicitet och korskontaminering mellan batcher. Maskinen bearbetar med överlägsna hastigheter på upp till 300 st/minut och doserar samtidigt två olika typer av läkemedelspulver inuti samma flaska med en enda 100 % kontrollvägning.

 • Auger pulver doseringsteknik.
 • Flera doseringar av två olika läkemedelspulver i samma injektionsflaska.
 • Avancerad 100 % IPC med hastigheter upp till 300 st/min.
 • Kontinuerlig stoppenhet med justerbart stopphuvud med servomotor.

IMA MACRO PWD makrodoseringsmaskin för pulverIMA MACRO PWD

MACRO PWD baseras på drygt 50 års erfarenhet av fyllning av farmaceutiska pulver och mer än 100 installerade maskiner världen över. Maskinen uppfyller alla aktuella säkerhetskrav och möter den ökande efterfrågan på dosering av torr sirap.

MACRO PWD är en automatisk maskin med intermittenta rörelser för dosering av pulver, granulat och malda produkter i glas- eller plastflaskor och burkar.

Pulverdoseringssystemet baseras på den beprövade skruvtekniken som garanterar extremt hög precision och produktsäkerhet även vid långa produktionscykler.

Beroende på kundernas krav kan maskinen levereras i tre olika konfigurationer med enkel åtkomst till arbetsområdet och utmärkt översikt av produktionen.

 • Exakt och ren fyllning.
 • Effektivt transportsystem.
 • Lastsensorer för minsta och högsta flaskinlopp/-utlopp.

PPS Service & eftermarknad

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.