Sepha leak test 2

Läckagetest

Sepha har utvecklat en innovativ och icke-destruktiv testmetod och erbjuder flera olika deterministiska system för läckagetestning.

Till skillnad från destruktiva testsystem med metylenblått är Sephas läckagetest icke-destruktivt, vilket innebär att testprodukten kan återföras till produktionslinjen.

En nyligen genomförd studie bekräftar att VisionScans testmetod inte skadar blisterförpackningarna och därmed är icke-destruktiv. Tryck på knappen nedan om du vill ladda ner hela undersökningen.

Ladda ner undersökningen
PPS A/S Läckagetestare Sepha VisionScan
PPS A/S Läckagetestare Sepha VisionScan Max
PPS A/S Läckagetestare Sepha PakScan
PPS A/S Läckagetestare Sepha MediScan
PPS A/S Läckagetestare Sepha BottleScan
PPS A/S Läckagetestare Sepha MULTI-Q

Sepha VisionScan

Genom att kombinera kameraavbildning med differentialtryck kan den verktygslösa läckagetestaren upptäcka läckage från enskilda blisterfack ända ner till hela 7 μm. VisionScan är enkel att använda och kräver inga verktyg. Systemet kan testa flera olika förpackningar av olika material och format.

 • Perfekt för produktion av stora volymer där det krävs många kvalitetskontroller, kostnadsminimering och flera produktbyten.
 • Korrekta och validerade resultat för varje blisterfack.
 • Kan utgöra en del av ett system som överensstämmer med 21CFR del 11.

Sepha VisionScan Max

VisionScan Max är en icke-destruktiv, automatisk och verktygslös läckagetestare för blisterförpackningar. Maskinen installeras med ett automatiskt matningsmagasin sin minimerar det manuella arbetet. Läckagetestaren kan utföra automatiska tester av hela produktionsbatcher i hastigheter upp till 8 förpackningar per minut.

 • Fristående linjeenhet med magasinmatning.
 • Detekterar defekter i enskilda blisterfack, kanalläckage och svaga fogar ner till 7 μm.
 • Kan utgöra en del av ett system som överensstämmer med 21CFR del 11.

Sepha PakScan

PakScan är en icke-destruktiv läckagetestare för torrsubstanser förpackade i påsar, förpackningar med modifierad atmosfär (MAP) och andra icke-porösa, mjuka förpackningar i bl.a. PVC, PVDC, aluminium och Aclar. Med hjälp av forcerad påverkan kan PakScan upptäcka svaga fogar och hål ner till 10 μm.

 • Systemet hanterar torra, icke-porösa förpackningar med en storlek på upp till 275 x 90 x 45 mm.
 • Användarvänligt och snabba produktbyten.
 • Systemet kan användas i enlighet med 21 CFR del 11.

Sepha MediScan

Den icke-destruktiva läckagetestaren MediScan har tagits fram för läckagetestning av icke-porösa påsar och förpackningar för medicintekniska produkter. Maskinen är verktygslös och användarvänlig och går snabbt att ställa om.

 • Svaga fogar, kanalläckage och hål ner till 10 μm kan detekteras.
 • Kan hantera förpackningar med en storlek upp till 100 x 200 x 250 mm.
 • Revisionsuppgifter finns och helt överensstämmande med 21 CFR del 11.

Sepha BottleScan

BottleScan är avsedd för läckagetestning av induktionssvetsade läkemedelsflaskor. Maskinen kan testa upp till fyra flaskor per testcykel på 30–90 sekunder och upptäcker defekter på flaskor och induktionssvetsade fogar ner till 15 µm. Den hanterar flaskor av olika storlekar vilket gör den perfekt för produktionslinjer med flera olika produkter.

 • Den verktygslösa konstruktionen möjliggöra snabba omställningar.
 • Den integrerade tekniken för forcerad påverkan möjliggör en tekniskt avancerad kvalitetskontroll i enlighet med god tillverkningssed.
 • Systemet överensstämmer med 21CFR del 11.

Sepha Multi-Q

Multi-Q är en mångfunktionell, icke-destruktiv läckagetestare för hårda och mjuka förpackningar. Den fristående testanordningen kan användas i kombination med utbytbara testverktyg för testning av injektionsflaskor, ampuller, förfyllda sprutor och påsar.

 • Vakuumpåverkan används för att hitta läckor och kanalläckage ända ner till 5 µm.
 • Multi-Q kan användas för att testa förpackningar som innehåller tabletter, kapslar, medicintekniska produkter och pulver.
 • Icke-destruktiv, deterministisk och kvantitativ testmetod.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

Läckagetest

Sepha har utvecklat en innovativ och icke-destruktiv testmetod och erbjuder flera olika deterministiska system för läckagetestning.

Till skillnad från destruktiva testsystem med metylenblått är Sephas läckagetest icke-destruktivt, vilket innebär att testprodukten kan återföras till produktionslinjen.

Sepha VisionScan

PPS leak testing Sepha VisionScan

Genom att kombinera kameraavbildning med differentialtryck kan den verktygslösa läckagetestaren upptäcka läckage från enskilda blisterfack ända ner till hela 7 μm. VisionScan är enkel att använda och kräver inga verktyg. Systemet kan testa flera olika förpackningar av olika material och format.

 • Perfekt för produktion av stora volymer där det krävs många kvalitetskontroller, kostnadsminimering och flera produktbyten.
 • Korrekta och validerade resultat för varje blisterfack.
 • Kan utgöra en del av ett system som överensstämmer med 21CFR del 11.

Sepha VisionScan Max

PPS leak testing Sepha VisionScan

Läckagetestaren VisionScan Max är en icke-destruktiv, automatisk och verktygslös testmaskin för blisterförpackningar. Maskinen installeras med ett automatiskt matningsmagasin sin minimerar det manuella arbetet. VisionScan Max kan utföra automatiska tester av hela produktionsbatcher i hastigheter upp till 8 förpackningar per minut.

 • Fristående linjeenhet med magasinmatning.
 • Detekterar defekter i enskilda blisterfack, kanalläckage och svaga fogar ner till 7 μm.
 • Kan utgöra en del av ett system som överensstämmer med 21CFR del 11.

Sepha PakScan

PPS leak testing Sepha PakScan

PakScan är en icke-destruktiv läckagetestare för torrsubstanser förpackade i påsar, förpackningar med modifierad atmosfär (MAP) och andra icke-porösa, mjuka förpackningar i bl.a. PVC, PVDC, aluminium och Aclar. Med hjälp av forcerad påverkan kan PakScan upptäcka svaga fogar och hål ner till 10 μm.

 • Systemet hanterar torra, icke-porösa förpackningar med en storlek på upp till 275 x 90 x 45 mm.
 • Användarvänligt och snabba produktbyten.
 • Systemet kan användas i enlighet med 21 CFR del 11.

Sepha MediScan

PPS leak testing Sepha MediScan

Den icke-destruktiva läckagetestaren MediScan har tagits fram för läckagetestning av icke-porösa påsar och förpackningar för medicintekniska produkter. Maskinen är verktygslös och användarvänlig och går snabbt att ställa om.

 • Svaga fogar, kanalläckage och hål ner till 10 μm kan detekteras.
 • Kan hantera förpackningar med en storlek upp till 100 x 200 x 250 mm.
 • Revisionsuppgifter finns och helt överensstämmande med 21 CFR del 11.

Sepha BottleScan

PPS leak testing Sepha BottleScan

BottleScan är avsedd för läckagetestning av induktionssvetsade läkemedelsflaskor. Maskinen kan testa upp till fyra flaskor per testcykel på 30–90 sekunder och upptäcker defekter på flaskor och induktionssvetsade fogar ner till 15 µm. Den hanterar flaskor av olika storlekar vilket gör den perfekt för produktionslinjer med flera olika produkter.

 • Den verktygslösa konstruktionen möjliggöra snabba omställningar.
 • Den integrerade tekniken för forcerad påverkan möjliggör en tekniskt avancerad kvalitetskontroll i enlighet med god tillverkningssed.
 • Systemet överensstämmer med 21CFR del 11.

Sepha Multi-Q

PPS leak testing Sepha MULTI Q

Multi-Q är en mångfunktionell, icke-destruktiv läckagetestare för hårda och mjuka förpackningar. Den fristående testanordningen kan användas i kombination med utbytbara testverktyg för testning av injektionsflaskor, ampuller, förfyllda sprutor och påsar.

 • Vakuumpåverkan används för att hitta läckor och kanalläckage ända ner till 5 µm.
 • Multi-Q kan användas för att testa förpackningar som innehåller tabletter, kapslar, medicintekniska produkter och pulver.
 • Icke-destruktiv, deterministisk och kvantitativ testmetod.

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.