IMA TB4S

IMA tabletträknare

PPS och IMA har ett brett utbud av tabletträknare för många olika produkter. Tabletträknare kan fungera som fristående enheter eller integreras i kompletta förpackningslinjer.

Vi erbjuder även flaskmatare och andra tillbehör som flaskresare, flaskrengörare, montering av skruvlock och trycklock med mera. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss
IMA SWIFTPHARM 2
IMA TB4S
IMA ILS-1
IMA ROTARY UNSCaRAMBLER

IMA SWIFTPHARM 2 elektroniska tabletträknare

IMA SWIFTPHARM 2 är ett mångsidigt räkne-/fyllningssystem för packning av en mängd olika produkter med stor precision och hög hastighet. Maskinen uppnår mycket hög produktivitet med få eller inga utbytbara delar.

SWIFTPHARM 2-serien är elektroniska räknare av farmaceutiska tabletter med säker transport av flaskor. Maskinen kan levereras i två konfigurationer beroende på önskad hastighet: SWIFTPHARM 2-4 har ett räknehuvud och SWIFTPHARM 2-8 har två räknehuvuden.

Maskinerna i serien använder olika tekniska lösningar för tabletträkning (optisk sensor och elektronisk fältsensor) som garanterar mycket hög räknenoggrannhet och som även fungerar under besvärliga förhållanden. SWIFTPHARM 2 är dessutom extremt enkel att rengöra och de inbyggda skydden möjliggör perfekt integration med en isolerande lösning om så krävs.

 • Det behövs inget extra spelrum för rengöring bakom tabletträknaren.
 • Den enkla layouten gör det enklare att rengöra maskinen och kortar ned stilleståndstiderna.
 • Konstruktionen med inbyggda skydd möjliggör produktisolering på en hög nivå.

IMA TB4S elektronisk tabletträknare

TB4s är en elektronisk tabletträknare i rostfritt stål som erbjuder mycket stor mångsidighet och en exakt metod för räkning av de flesta former av tabletter, kapslar, dragéer samt hårda och mjuka gelatinkapslar.

IMA TB4s klarar batchstorlekar från 1 till 10 000.

Maskinen har många inställningar, är enkel att förbereda och rengöra samt har en utmärkt GMP-konstruktion. IMA är en tydlig marknadsledare inom elektronisk tabletträkning med mer än 50 års erfarenhet och har utfört tusentals installationer världen över.

 • Alla kontaktdelar är tillverkade i rostfritt stål.
 • Exakt räkning.
 • Repeterbar noggrannhet.

IMA ILS-1 inline-sorteringsmaskin – linjär matare

ILS-1 är en ny linjär matare med integrerad bulkbehållare, joniserad luftsköljning och inspektion för högeffektiv flaskmatning.

ILS-1 är utformad för maximal flexibilitet och kan hantera en stor mängd olika flaskor. Maskinen ställs snabbt om utan verktyg eller byte av delar. En helt förreglad inneslutning ger hög operatörssäkerhet och mycket låga ljudemissioner samtidigt som hela produktionen kan övervakas visuellt.

Det integrerade inspektions-/rejektsystemet ser till att alla flaskor som hamnat upp och ned eller har fallit automatiskt returneras till bulkbehållaren. Detta garanterar maximal effektivitet genom att operatören inte behöver återföra flaskorna manuellt.

Maskinen kan installeras i nya eller befintliga förpackningslinjer och anpassas till de flesta typer av transportörer.

 • GMP-konstruktion med helt förreglade skydd
 • Mycket låg ljudnivå
 • Inbyggd bulkbehållare på 525 liter med ergonomisk lasthöjd

IMA ROTARY UNSCRAMBLER automatisk flaskmatare

Den här serien har utformats för hantering av många olika typer av flaskor och finns i tre storlekar beroende på önskad kapacitet. Maskinen är fullständigt skyddad och konstruerad enligt de senaste kraven på god tillverkningssed.

Flaskorna lastas slumpmässigt in i den stora, täckta behållaren och därifrån lyfts de upp och placeras i stjärnhjulet via inmatningen. Stjärnhjulet separerar flaskorna och placerar dem i fickor. Behållarna transporteras sedan till ett andra stjärnhjul för placering på en transportör. Flaskor som hamnat upp och ned sorteras bort med tryckluft. Den roterande flaskmataren kan ingå i ett integrerat system och synkroniseras med linjens kapacitet. Systemet startas och stoppas vid behov av behållarna via säkerhetsbrytare.

Tack vare ett fåtal delar med snabbkopplingar kan systemet enkelt ställas om till olika flaskformat på bara fem minuter utan verktyg.

 • Stor lagerbehållare.
 • Tillverkad av rostfritt stål/akryl.
 • Säkerhetsanordningar.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.

IMA tabletträknare

PPS och IMA har ett brett utbud av tabletträknare för många olika produkter. Tabletträknare kan fungera som fristående enheter eller integreras i kompletta förpackningslinjer.

Vi erbjuder även flaskmatare och andra tillbehör som flaskresare, flaskrengörare, montering av skruvlock och trycklock med mera. Kontakta oss för mer information.

IMA SWIFTPHARM 2 elektroniska tabletträknareIMA SWIFTPHARM 2

IMA SWIFTPHARM 2 är ett mångsidigt räkne-/fyllningssystem för packning av en mängd olika produkter med stor precision och hög hastighet. Maskinen uppnår mycket hög produktivitet med få eller inga utbytbara delar.

SWIFTPHARM 2-serien är elektroniska räknare av farmaceutiska tabletter med säker transport av flaskor. Maskinen kan levereras i två konfigurationer beroende på önskad hastighet: SWIFTPHARM 2-4 har ett räknehuvud och SWIFTPHARM 2-8 har två räknehuvuden.

Maskinerna i serien använder olika tekniska lösningar för tabletträkning (optisk sensor och elektronisk fältsensor) som garanterar mycket hög räknenoggrannhet och som även fungerar under besvärliga förhållanden. SWIFTPHARM 2 är dessutom extremt enkel att rengöra och de inbyggda skydden möjliggör perfekt integration med en isolerande lösning om så krävs.

 • Det behövs inget extra spelrum för rengöring bakom tabletträknaren.
 • Den enkla layouten gör det enklare att rengöra maskinen och kortar ned stilleståndstiderna.
 • Konstruktionen med inbyggda skydd möjliggör produktisolering på en hög nivå.

IMA TB4S elektronisk tabletträknareIMA TB4S

TB4s är en elektronisk tabletträknare i rostfritt stål som erbjuder mycket stor mångsidighet och en exakt metod för räkning av de flesta former av tabletter, kapslar, dragéer samt hårda och mjuka gelatinkapslar.

IMA TB4s klarar batchstorlekar från 1 till 10 000.

Maskinen har många inställningar, är enkel att förbereda och rengöra samt har en utmärkt GMP-konstruktion. IMA är en tydlig marknadsledare inom elektronisk tabletträkning med mer än 50 års erfarenhet och har utfört tusentals installationer världen över.

 • Alla kontaktdelar är tillverkade i rostfritt stål.
 • Exakt räkning.
 • Repeterbar noggrannhet.

IMA ILS-1 inline-sorteringsmaskin – linjär matareIMA ILS-1

ILS-1 är en ny linjär matare med integrerad bulkbehållare, joniserad luftsköljning och inspektion för högeffektiv flaskmatning.

ILS-1 är utformad för maximal flexibilitet och kan hantera en stor mängd olika flaskor. Maskinen ställs snabbt om utan verktyg eller byte av delar. En helt förreglad inneslutning ger hög operatörssäkerhet och mycket låga ljudemissioner samtidigt som hela produktionen kan övervakas visuellt.

Det integrerade inspektions-/rejektsystemet ser till att alla flaskor som hamnat upp och ned eller har fallit automatiskt returneras till bulkbehållaren.  Detta garanterar maximal effektivitet genom att operatören inte behöver återföra flaskorna manuellt.

Maskinen kan installeras i nya eller befintliga förpackningslinjer och anpassas till de flesta typer av transportörer.

 • GMP-konstruktion med helt förreglade skydd
 • Mycket låg ljudnivå
 • Inbyggd bulkbehållare på 525 liter med ergonomisk lasthöjd

IMA ROTARY UNSCRAMBLER automatisk flaskmatareIMA ROTARY UNSCaRAMBLER

Den här serien har utformats för hantering av många olika typer av flaskor och finns i tre storlekar beroende på önskad kapacitet. Maskinen är fullständigt skyddad och konstruerad enligt de senaste kraven på god tillverkningssed.

Flaskorna lastas slumpmässigt in i den stora, täckta behållaren och därifrån lyfts de upp och placeras i stjärnhjulet via inmatningen. Stjärnhjulet separerar flaskorna och placerar dem i fickor. Behållarna transporteras sedan till ett andra stjärnhjul för placering på en transportör. Flaskor som hamnat upp och ned sorteras bort med tryckluft. Den roterande flaskmataren kan ingå i ett integrerat system och synkroniseras med linjens kapacitet. Systemet startas och stoppas vid behov av behållarna via säkerhetsbrytare.

Tack vare ett fåtal delar med snabbkopplingar kan systemet enkelt ställas om till olika flaskformat på bara fem minuter utan verktyg.

 • Stor lagerbehållare.
 • Tillverkad av rostfritt stål/akryl.
 • Säkerhetsanordningar.

PPS Service & eftermarknad

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.