Promatic cartons pictures

Förpackning och end-of-line

PPS erbjuder många olika förpacknings- och end-of-line-lösningar från Romaco Promatic och Autopack.

Segmentet förpackning och end-of-line omfattar horisontella och vertikala kartoneringsmaskiner, lådpackare, krympplastmaskiner, sträckfilmsmaskiner och palleteringsutrustning, samt integrerade system och skräddarsydda lösningar.

Vi erbjuder även automationslösningar anpassade efter kundens behov. Kontakta oss för mer information.

PPS A/S förpacknings- och end-of-line-utrustning från Romaco Promatic – kartoneringsmaskin med intermittent rörelse
PPS A/S förpacknings- och end-of-line-utrustning från Romaco Promatic – kartoneringsmaskin med kontinuerlig rörelse
PPS A/S förpacknings- och end-of-line-utrustning från Romaco Promatic – vertikal kartoneringsmaskin
PPS A/S förpacknings- och end-of-line-utrustning från Romaco Promatic – horisontell lådpackare
PPS A/S förpacknings- och end-of-line-utrustning från Autopack – krympplastare

Kartoneringsmaskin med intermittent rörelse

Romaco Promatic och PPS erbjuder olika kartoneringslösningar med intermittent rörelse som hanterar de flesta kartongtyper och kan anpassas på flera olika sätt. Den omfattande användningen av servomotorer och remdrift underlättar produkthanteringen och minimerar både ljud- och vibrationsnivåer. Romacos kartoneringsmaskiner finns som både fristående enheter och för integrering med primärförpackningssystem.

 • Maskinen är lättåtkomlig och enkel att rengöra vilket minskar risken för korskontaminering
 • Horisontell produktmatning, från sidan
 • Kartoneringsmaskinen med intermittent rörelse packar upp till 150 kartonger per minut

Kartoneringsmaskin med kontinuerlig rörelse

Romaco Promatics kartoneringsmaskin med kontinuerlig rörelse har många olika tillämpningar och kan fås som både fristående enhet eller integrerad med primärförpackningssystem. Vi erbjuder även specialanpassade kartoneringslinjer samt olika manipuleringsskydd.

 • Mikrometriska justeringar och digitala positionsindikatorer möjliggör en verktygslös bearbetning
 • Produkterna matas horisontellt och från sidan, men skräddarsydda matningsalternativ kan fås
 • Hög hastighet på upp till 420 vikta kartonger per minut

Vertikal kartoneringsmaskin

Romaco Promatics vertikala kartoneringsmaskin är mycket flexibel eftersom den kan köras i både intermittent och kontinuerligt läge beroende på tillämpning. Standardlösningen är halvautomatisk men kan omvandlas till en helautomatisk kartoneringsmaskin med tillägg av en automatisk matare.

 • Manuell eller automatisk produktmatning, dock alltid vertikalt uppifrån
 • Packar upp till 50 kartonger per minut i intermittent läge och upp till 120 i kontinuerligt läge
 • Lämpar sig för många olika användningsområden och frekventa byten av kartongstorlek

Horisontell lådpackare

PPS och Romaco Promatic tillhandahåller flera olika horisontella lådpackare, från kompakta halvautomatiska modeller till helautomatiska lösningar med hög kapacitet. Separeringen av driftprocesser och arbetsytor möjliggör övervakning och feldetektering, vilket minskar stilleståndstiden.

 • Snabb och enkel omställning
 • Förbättrad maskindrift tack vare felsökningsfunktioner
 • Kan kombineras med spårningssystem

Krympplastare

PPS och Autopack erbjuder halv- och helautomatiska krympplastmaskiner som kan konfigureras för en rad olika produkter, bland annat kartong, flaskor och lådor. För extra stabilitet kan produkterna placeras i tråg innan de plastas in.

 • Tar upp liten yta
 • Snabb omställning
 • Krymptunnel med lägre temperatur för ett starkare produktskydd

Palletering

Palleterare är ett perfekt komplement till lådpackare i en förpackningslinje. PPS tillhandahåller både en- och flernivåmodeller med flera olika konfigureringsalternativ.
Kontakta PPS om du vill ha mer information.

 • Enkelt att växla mellan EU-pallar och amerikanska pallar.
 • Robotiserade lösningar kan fås
 • Palleteraren kan kopplas samman med utrustning uppströms
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

[wpseo_breadcrumb]

Förpackning och end-of-line

PPS erbjuder många olika förpacknings- och end-of-line-lösningar från Romaco Promatic och Autopack.

Segmentet förpackning och end-of-line omfattar horisontella och vertikala kartoneringsmaskiner, lådpackare, krympplastmaskiner, sträckfilmsmaskiner och palleteringsutrustning, samt integrerade system och skräddarsydda lösningar.

Vi erbjuder även automationslösningar anpassade efter kundens behov. Kontakta oss för mer information.

Kartoneringsmaskin med intermittent rörelse

PPS a/s packing and end-of-line equipment from Romaco Promatic - intermittent motion cartoner

Romaco Promatic och PPS erbjuder olika kartoneringslösningar med intermittent rörelse som hanterar de flesta kartongtyper och kan anpassas på flera olika sätt. Den omfattande användningen av servomotorer och remdrift underlättar produkthanteringen och minimerar både ljud- och vibrationsnivåer. Romacos kartoneringsmaskiner finns som både fristående enheter och för integrering med primärförpackningssystem.

 • Maskinen är lättåtkomlig och enkel att rengöra vilket minskar risken för korskontaminering
 • Horisontell produktmatning, från sidan
 • Kartoneringsmaskinen med intermittent rörelse packar upp till 150 kartonger per minut

Kartoneringsmaskin med kontinuerlig rörelse

PPS a/s packing and end-of-line equipment from Romaco Promatic - continuous motion cartoner

Romaco Promatics kartoneringsmaskin med kontinuerlig rörelse har många olika tillämpningar och kan fås som både fristående enhet eller integrerad med primärförpackningssystem. Vi erbjuder även specialanpassade kartoneringslinjer samt olika manipuleringsskydd.

 • Mikrometriska justeringar och digitala positionsindikatorer möjliggör en verktygslös bearbetning
 • Produkterna matas horisontellt och från sidan, men skräddarsydda matningsalternativ kan fås
 • Hög hastighet på upp till 420 vikta kartonger per minut

Vertikal kartoneringsmaskin

PPS a/s packing and end-of-line equipment from Romaco Promatic - vertical cartoner

Romaco Promatics vertikala kartoneringsmaskin är mycket flexibel eftersom den kan köras i både intermittent och kontinuerligt läge beroende på tillämpning. Standardlösningen är halvautomatisk men kan omvandlas till en helautomatisk kartoneringsmaskin med tillägg av en automatisk matare.

 • Manuell eller automatisk produktmatning, dock alltid vertikalt uppifrån
 • Packar upp till 50 kartonger per minut i intermittent läge och upp till 120 i kontinuerligt läge
 • Lämpar sig för många olika användningsområden och frekventa byten av kartongstorlek

Horisontell lådpackare

PPS a/s packing and end-of-line equipment from Romaco Promatic - horizontal case packer

PPS och Romaco Promatic tillhandahåller flera olika horisontella lådpackare, från kompakta halvautomatiska modeller till helautomatiska lösningar med hög kapacitet. Separeringen av driftprocesser och arbetsytor möjliggör övervakning och feldetektering, vilket minskar stilleståndstiden.

 • Snabb och enkel omställning
 • Förbättrad maskindrift tack vare felsökningsfunktioner
 • Kan kombineras med spårningssystem

Krympplastare

PPS a/s packing and end-of-line equipment from Autopack - shrink wrapper

PPS och Autopack erbjuder halv- och helautomatiska krympplastmaskiner som kan konfigureras för en rad olika produkter, bland annat kartong, flaskor och lådor. För extra stabilitet kan produkterna placeras i tråg innan de plastas in.

 • Tar upp liten yta
 • Snabb omställning
 • Krymptunnel med lägre temperatur för ett starkare produktskydd

Palletering

Palleterare är ett perfekt komplement till lådpackare i en förpackningslinje. PPS tillhandahåller både en- och flernivåmodeller med flera olika konfigureringsalternativ.
Kontakta PPS om du vill ha mer information.

 • Enkelt att växla mellan EU-pallar och amerikanska pallar.
 • Robotiserade lösningar kan fås
 • Palleteraren kan kopplas samman med utrustning uppströms

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.