Case packing

IMA förpackning och end-of-line

PPS erbjudar förpackning och end-of-line-utrustning från IMA IMA .

Packing and end-of-line equipment covers horizontal and vertical cartoners, case packers, shrink wrapping machines, stretch-banding machines, and palletizers, including integrated systems and tailored solutions. PPS also offers all round labeling solutions, including automatic label applicator, that labels in a safe and secure manner.

Moreover, we offer customized and/or automation solutions matched to individual customer requirements. Please contact us for more information.

IMA trit one4 1
IMA AF60
IMA A100
IMA HYWRAP20
IMA MS560
IMA MS260 SERIES
IMA MS280 SERIES
IMA CP18
IMA CPH2
IMA CP38
IMA CP50
IMA CPV15
IMA CPV20
IMA MMP400
IMA RP4
IMA TLS
IMA RD SERIES

IMA TRIT-ONE Robotiserad kartongförpackningslösning

IMA förändrar synen på hälso- och sjukvård med sin innovativa kartongförpackningslösning. Nästa steg i kampen för att bota sällsynta och aggressiva sjukdomar är att utveckla högeffektiva läkemedel baserade på enskilda patienters DNA.

Den robotiserade kartongförpackningslösningen är utformad för att hantera all typer av produkter (blisterförpackningar, sprutor, påsar osv.) och har ett 1-produkt-alternativ. Dessutom erbjuder TRIT-ONE erbjuder produktspårbarhet och validering av hela förpackningsprocessen.

 • 1-produkt-batch-alternativ
 • Skonsam, exakt produkthantering
 • Kartongkonfiguration med enorm flexibilitet

IMA AF60 krympplastmaskin

AF60 är en krympplastmaskin i premiumklass som baseras på den senaste generationens tekniska lösningar med servodrivning. Maskinen kan användas för olika material, är enkel att betjäna och kan bearbeta kartonger i mycket höga hastigheter trots sitt förbluffande lilla utrymmesbehov.

AF60 är idealisk för läkemedelsprodukter och är utrustad med en snabb staplingsenhet som staplar upp till 225 skikt per minut. AF60 kan kompletteras med en tippenhet för kartonger (AF60AM) som klarar upp till 400 kartonger per minut.

Produktionshastigheter på upp till 60 cykler per minut gör maskinen idealisk för alla förpackningslinjer för kartonger med hög hastighet. Maximal tillgänglighet till alla komponenter möjliggörs tack vare den öppna konstruktionen för enklast tänkbara rengöring och underhåll.

I maskinens standardfunktioner ingår kniv, filmtransport med tänger, tvärgående kantförsegling, drivning för filmvikning i botten och på sidorna samt fram- och återgående plattor för sidoförsegling.

 • Omställning utan verktyg på bara fem minuter med digitala indikatorer som stöd för justeringar.
 • Lämplig för spårning.
 • Ergonomisk design med axel med expanderande snabblås för snabba byten av filmrullar.

IMA A100 krympplastmaskin

A100 är utformad och byggd för automatisk inplastning av kartonger, brickor, buntar och andra produkter i form av parallellepipeder. Maskinen använder cellofan, PVC, PP och alla övriga rullmatade, värmeförseglingsbara filmtyper. Helt mekaniska rörelser betyder minimalt underhållsbehov.

IMA A100 är en automatisk krympplastmaskin med hög prestanda som använder ett innovativt filmtransportsystem för hantering av tunna och besvärliga filmtyper.

A100 är en beprövat driftsäker maskin med enastående lättåtkomliga delar som möjliggör enkla, tidsbesparande omställningar för högre produktivitet. A100 arbetar med 100 cykler per minut och kan utrustas med en mängd tillval för specifika behov och ännu högre prestanda.

 • Flera olika förseglingsenheter för sidorna.
 • Avrullning av film med drivna trummor för matning av filmen fram till giljotinkniven.
 • Helt servodriven maskin.

IMA HYWRAP20 förpackningsmaskin för höga hastigheter

Maximerar effektiviteten genom produktion i hög hastighet och enastående paketering. Den nya, snabba krympplastmaskinen är enkel att använda och ger full åtkomst till alla maskindelar som transporterar film och papper.

IMA HYWRAP20 är en komplett förpackningsmaskin med hög hastighet för enkla eller buntade produkter. Maskinen är en hybridlösning som är omställbar mellan plastfilm och papper utan storleksbyte. Maskinens kompakta format och uppbyggnad på konsoler gör alla delar lätta att komma åt och underhålla. Alla servomotorer är placerade på maskinens baksida.

Alla rörelser drivs elektroniskt av egna, borstlösa motorer för hög prestanda och stor precision i höga hastigheter. Storleksbyte kan ske på mindre än tio minuter med endast ett fåtal inställningar.

 • Helt servodriven för hastigheter upp till 130 cykler per minut.
 • Övre drivrem på inmatningen för säkra produkttransporter i höga hastigheter.
 • Paketering med värmeförseglingsbar film (OPP, BOPP etc.), papper samt återvinningsbara och komposterbara filmtyper.

IMA MS560 sträckfilms- och krympplastmaskin

MS560 buntar flaskor eller kartongförpackade flaskor och krymper PE-film i den extremt kompakta T600-tunneln. Maskinen är tidsbesparande effektiv, ergonomisk och användarvänlig samt har mycket hög tillverkningskvalitet.

MS560 är ergonomiskt byggd och ger maximal tillgänglighet för att underlätta rengöring och underhåll. Maskinen hanterar produkterna smidigt och exakt i hastigheter upp till 40 cykler per minut tack vare den servodrivna tekniken.

Tidsåtgången för rullbyten kan elimineras helt med en automatisk splitsningsenhet för plastfilmen som möjliggör ännu högre effektivitet och noggrannhet.

 • Omställning utan verktyg på bara fem minuter med digitala indikatorer som stöd för justeringar.
 • Rullspindlar med pneumatisk snabbkoppling minimerar stilleståndstiden vid rullbyte.
 • T600-tunneln är som standard försedd med transparenta fönster och invändig belysning för enklare inspektioner inne i värmekammaren.

IMA MS260-SERIENS sträckfilms- och krympplastmaskin

MS260 är utvecklad för produktion i hög hastighet, enkel hantering och litet utrymmesbehov och finns i olika versioner för specifika behov. Höghastighetsstapling, tippning av kartonger och en krymptunnel kan integreras i denna högpresterande enhet.

Mycket öppen konstruktion med maximal tillgänglighet till alla viktiga delar underlättar underhåll och rengöring. Sträckfilms- och krympplastmaskinen MS260 har utvecklats speciellt för att uppfylla marknadens allt större efterfrågan på extremt kompakta och lättanvända maskiner med hög produktionshastighet. Maskinen kan utrustas med en enhet för höghastighetsstapling (MS260A) eller med en tippenhet för kartonger (MS260AM) som klarar upp till 400 kartonger per minut.

 • Öppen konstruktion för maximal tillgänglighet till alla maskindelar för enklast tänkbara rengöring och underhåll.
 • Utrustad med elektronisk staplingsenhet för höghastighetstillämpningar.
 • Maskinen kan utrustas med en förstaplingsenhet som tar emot och staplar snabbt inkommande kartonger med låg staplingshastighet. Kan ta emot upp till 500 kartonger per minut (i linjer med höghastighetsmaskiner).

IMA MS280-SERIENS sträckfilms- och krympplastmaskin

MS280 är byggd för att matcha prestandan hos snabba produktionslinjer och uppnår imponerande hastigheter tack vare sin avancerade, servodrivna teknik. Kartongerna staplas i flera lager och samlas i flera rader vid hantering av flaskförpackningar.

Denna lösning kan bunta och plasta in produkter i hastigheter upp till 100 buntar per minut och är idealisk som del av en högpresterande produktionslinje.

MS280 är utrustad med en plockningsenhet som staplar kartonger i flera lager och placerar även flaskor i rader före krympplastning i den integrerade krymptunneln. Ett nytt elektroniskt förseglingssystem säkerställer tät inplastning för ett förbättrat produktskydd.

IMA CP18/CP28 sidomatad lådpackare

Sidomatad lådpackare som är lämplig för förpackning av individuella eller buntade kartonger i förlimmade RS-lådor. Maskinen är kompakt, lättåtkomlig och möjliggör enkla storleksbyten utan verktyg.

Den är idealisk för paketering av läkemedelsprodukter och kan anpassas för olika produktionsbehov. Maskinen är utrustad med ett horisontellt magasin för lådor för enkel matning. När lådorna fylls med produkter hålls de i upprätt läge av sugkoppar som är monterade på armarna för plockning och lådöppning. Alla delar av maskinen är åtkomliga från operatörens sida och operatören behöver därför inte gå till motsatt sida för att komma åt staplingsenheten för kartonger.

Maskinen kan utrustas med följande tillval och funktioner: vändning av kartonger, enheter för produktspårning och kameradetektering, integrerade etikettapplikatorer och märkningsenheter och kan även levereras med fullständig servodrivning.

CP-serien finns i två olika versioner:

 • CP18: extremt kompakt utförande
 • CP28: klarar höga, inkommande hastigheter tack vare sin förstaplingsenhet

IMA CPH2 sidomatad lådpackare

Lådpackare med medelhög hastighet för hantering av många olika produkter och material som används inom läkemedels-, hygien- och livsmedelsindustrin. Helautomatisk, sidomatad lådpackare som uppfyller alla dina nuvarande och framtida krav på paketering.

Maskinen är utvecklad för maximal effektivitet och enkel användning på arbetsplatser med växande krav. Hela processen är fullt synlig och alla moduler är enkla att komma åt.

CPH2 säkerställer fullständig kontroll under alla faser i serialiseringsprocessen.

 • Enkel matning av lådor med det 830 mm höga, ergonomiska lådmagasinet.
 • Byggd för att fullständig insyn till processen.
 • Utvecklad för att obehindrad åtkomst till alla maskinmoduler.

IMA CP38 sidomatad lådpackare

CP38 är speciellt utformad för att hantera lösa eller buntade kartonger i hög hastighet. Denna sidomatade lådpackare har en användarvänlig, konsoluppbyggd konstruktion som gör alla delar enkla att komma åt och rengöra.

CP38 är den enda lådpackaren på marknaden där alla maskindelar kan nås från operatörens sida, vilket innebär att operatören inte behöver därför gå till motsatt sida för att komma åt staplingsenheten för kartonger. CP38 är idealisk för hantering av en mängd olika produkter.

CP38 använder servoteknik för extremt smidig produkthantering och packar upp till 30 lådor per minut trots sitt lilla utrymmesbehov. Vid fyllning ställs kartongen upp och hålls stadigt i position på två sidor vilket gör det möjligt att använda wellpapp av lägre kvalitet.

 • Storleksbyten sker utan verktyg och med stöd av en stor och lättanvänd skärm för användargränssnittet för högsta hastighet och enkel betjäning.
 • Lådorna kan förslutas med tejp eller smältlim.
 • De transparenta panelerna i full storlek är förreglade med säkerhetsbrytare som garanterar högsta säkerhet för operatören i enlighet med europeiska standarder.

IMA CP50 sidomatad lådpackare

CP50 är en sidomatad lådpackare för höga hastigheter som utvecklats speciellt för snabb hantering av små lådor. Maskinen har en användarvänlig, konsoluppbyggd konstruktion som gör alla delar enkla att komma åt och rengöra.

Alla delar av CP50 är åtkomliga från operatörens sida och operatören behöver därför inte gå till motsatt sida för att komma åt staplingsenheten för kartonger. För att maskinens mekanism för uppställning av lådor ska vara så användarvänlig som möjligt har det horisontella lådmagasinet placerats extremt lågt. Detta garanterar lång tids automatisk drift.

För att uppfylla dagens teknikkrav drivs CP50 helt av servomotorer. Det betyder att varje enskild applikation har egna, specifika slag och rörelser. Tack vare servoteknik och innovativa lösningar når maskinen mycket höga hastigheter (upp till 50 lådor per minut) med smidig produkthantering och litet utrymmesbehov.

 • Storleksbyten kan som tillval ske utan verktyg.
 • Etikettering och etikettkontroll som tillval.
 • Kassering av lådor vid utmatning som tillval.

IMA CPV15 toppmatad lådpackare

CPV15 är en toppmatad lådpackare för lösa eller buntade produkter med medelhög kapacitet. Maskinen har utformats för bästa möjliga ergonomi för driftspersonalen och smidig hantering även av ovanligt formade produkter tack vare servotekniken.

För att mekanismen för uppställning av lådor ska vara så användarvänlig som möjligt har det horisontella lådmagasinet placerats extremt lågt. Detta ger även längre tid i automatdrift. Maskindelarna kan nås utan att operatörerna behöver förflytta sig från ena sidan av maskinen till den andra.

Inmatningssystemet är utrustat med snäckskruvar (för lösa produkter) som riktar in behållarna och en kam som rör sig i sidled för att arrangera produkterna.

 • Maskinens uppbyggnad på konsoler gör alla delar mycket lättåtkomliga och enkla att rengöra.
 • Lådorna ställs säkert upp och förflyttas till förslutningssektionen med en uppsättning fram- och återgående klackar.
 • Lådorna kan förslutas med tejp eller smältlim.

IMA CPV20 toppmatad lådpackare

CPV20 är en moduluppbyggd, toppmatad lådpackare för lösa eller buntade produkter som har utformats för oöverträffad flexibilitet. Den arbetar i medelhög hastighet och kan enkelt förses med specialmoduler för specifika krav.

God ergonomi och enastående flexibilitet är de primära egenskaper som utmärker denna lådpackare. CPV20 är en förstklassig lösning för läkemedels-, livsmedels- och kosmetikaindustrin och hanterar en mängd olika flaskformer, kartonger och påsar. Maskinen är lämplig för integration av spårningssystem för maximal noggrannhet och kontroll. Maskinen erbjuder enastående produktivitet med hastigheter upp till 20 bearbetade lådor i minuten.

Stor vikt har lagts vid lättåtkomlighet, enkel rengöring och ergonomisk placering av alla komponenter. För att mekanismen för uppställning av lådor ska vara så användarvänlig som möjligt har det horisontella lådmagasinet placerats extremt lågt. Detta ger även längre tid i automatdrift.

 • Speciella inmatningssystem för hantering av en mängd olika produktformer: buntade eller lösa flaskor och individuella kartonger.
 • Moduluppbyggd konstruktion möjliggör integration av speciella moduler för olika behov, t.ex. broschyrmatare och inspektionskameror.
 • Maskinens uppbyggnad på konsoler gör alla delar mycket lättåtkomliga och enkla att rengöra. Ergonomisk placering av alla komponenter.

IMA MMP400 wrap-around lådpackare

MMP400 är en moduluppbyggd multipackare för paketering av individuella eller buntade produkter i lådor, displaykartonger eller brickor. Maskinen kan hantera alla former och storlekar, även produkter som är instabila eller svåra att transportera i hög hastighet.

MMP400 wrap-around lådpackare paketerar individuella eller buntade produkter i lådor, displaykartonger eller brickor med start från platta ämnen. Maskinen har servoteknik som möjliggör hastigheter upp till 30 lådor per minut och en extremt smidig hantering.

Ergonomiskt placerade komponenter gör det avsevärt enklare för operatören att ingripa vid behov. Den nyutvecklade mekanismen för uppställning av lådor har gjort det möjligt att placera det horisontella lådmagasinet mycket lågt för längre tid i automatdrift. Lådorna ställs upp och hålls på plats på två sidor under fyllning.

 • Maskinens uppbyggnad på konsoler gör alla delar mycket lättåtkomliga och enkla att rengöra.
 • Nytt, 830 mm högt lådmagasin för enkel matning av lådor.
 • Maskinen är fullt utrustad med servodrivningar.

IMA RP2/RP4 fristående eller integrerad palletering

Mer kompakt palleteringssektion och flexibla palleteringsalternativ i linje med efterfrågan på marknaden är egenskaper som kännetecknar palleterarna RP2/RP4. Maskinerna är utrustade med en 6-axlig robot som tar emot och placerar produkter i höga hastigheter.

Den senaste generationens palleteringslösningar är utvecklade för maximal produktivitet och effektivitet samt exceptionell flexibilitet. Maskinen baseras på en 6-axlig robot som plockar upp inkommande lådor, märker dem med bläckstråletryck och etiketter eller väger dem. Alla arbetsmoment utförs lika effektivt.

Lådorna placeras sedan på pallen enligt förinställda mönster som lagrats i styrningens minne. Den moduluppbyggda konstruktionen gör det möjligt att anpassa palleteringssektionen till aktuella behov med minimala yttermått.

 • Maskinen är utrustad med eget elskåp och kan därför enkelt integreras i alla lösningar med lådpackare.
 • Individuella eller flera lådor hanteras enkelt även i höga hastigheter.
 • Enkel och snabb montering. RP2/RP4 har en struktur som är tillverkad av en speciell ram som monteras på mycket kort tid. Ramarna levereras förmonterade.

IMA TLS toppmatningssystem

TLS är ett robotsystem som kan lasta produkter till och från brickor. Denna maskin har utformats för att förbättra produktionslinjens prestanda med stor flexibilitet i termer av funktioner, produkthantering och layout.

IMA:s robotsystem kan hantera mycket instabila och oregelbundet formade produkter med största noggrannhet och utan att tillfoga dem skador.
 • PLC-enheten samverkar med robotprocessorn för enkel betjäning.
 • Användargränssnitt för snabba omställningar och stöd i form av diagnostik.
 • Transparenta skydd som är förreglade med säkerhetsbrytare.

IMA RD-SERIENS avpalleterare med robot

Kompakta, högpresterande och flexibla avpalleterare. Maskinerna är utvecklade för fristående drift, men kan enkelt integreras i toppmatade system för produkthantering.

RD-seriens avpalleterare kan hantera mycket instabila och oregelbundet formade produkter med största tänkbara noggrannhet och utan att tillfoga dem skador.

Maskinerna kan hantera brickor eller behållare med produkter som t.ex. remsor, injektionsflaskor, flaskor, burkar och påsar. RD-seriens maskiner kan användas fristående eller integrerade med produkthanteringsmaskiner som exempelvis TLS (toppmatningssystem för brickor).

Robottekniken är hjärtat i systemen som möjliggör flexibel produkthantering i början, i mitten eller i slutet av linjen.

Kontakta oss för mer information om dina möjligheter.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.

IMA förpackning och end-of-line

PPS erbjudar förpackning och end-of-line-utrustning från IMA IMA .

Packing and end-of-line equipment covers horizontal and vertical cartoners, case packers, shrink wrapping machines, stretch-banding machines and palletizers, including integrated systems and tailored solutions.

Moreover, we offer customized and/or automation solutions matched to individual customer requirements. Please contact us for more information.

AF60 Over wrapping machineIMA AF60

Latest-generation, servo driven, technological solutions make the AF60 a premium over wrapper for collated material, easy-to-operate and able to process cartons at very high speeds despite its remarkably compact footprint.

Ideal for pharma items, equipped with a high-speed stacking unit capable of stacking up to 225 layers/min., the AF60 can also be set up with a carton tilting unit (AF60AM) capable of standing on edge as many as 400 cartons/min.

Production speeds reaching 60 cycles/min. make it an ideal partner for any high-speed packaging line for cartons. Maximum accessibility to all components is possible due to the balcony design, so that cleaning and maintenance are facilitated.

The machine’s main standard features include a scissor knife, film transport by pincers, transversal edge-sealing, driven movement of bottom and lateral film folders, and reciprocating lateral sealing plates.

 • Tool-free size changeover in just 5 minutes with digital indicators to assist with adjustments.
 • Suitable for Track and Trace purpose.
 • Ergonomic design with shaft featuring quick expansion lock device for rapid film reel change.

IMA A100 Over wrapping machineIMA A100

Designed and built to automatically wrap cartons, trays, bundles and other parallelepiped products, the A100 uses cellophane, PVC, PP and all reel-fed, heat-sealable film types, and with its entirely mechanical movements, enjoys minimal need for maintenance.

The IMA A100 is an automatic, high-performance over wrapper which implements an innovative film transport system designed to cope with difficult and thin films.

Further to its consolidated reliability, the A100 offers excellent accessibility and simple changeover procedures to save time and increase productivity. Running at 100 cycles/min., the A100 can benefit from a host of optional groups to respond to specific needs and enhance performance.

 • Several different lateral sealing unit.
 • Film unwinding by means of driven drums to move film under guillotine knife.
 • Fully servo driven machine.

IMA HYWRAP20 High speed overwrapping machineIMA HYWRAP20

Designed to maximize efficiency for high-speed productivity and excellent packaging. The new high speed overwrapping machine ensures ease of use and total access to all machine operations running film and paper.

High-speed complete wrapping machine for single or bundled products, the IMA HYWRAP20 has been conceived as a hybrid solution capable of switching from film to paper without size changeover. Its compact footprint and cantilever structure allow for accessibility and ease of maintenance. Servomotors are all placed on the back of the machine.

All movements are electronically driven by their own specific brushless motor for accurate performance at high speed. The size changeover can be carried out in less than 10 minutes with few adjustments.

 • Fully servo-driven to reach a speed of 130 cycles/min.
 • Upper driven belt on the infeed for product positive transport at high speeds.
 • Wrapping with thermo-sealable film (OPP, BOPP, etc.), paper, recyclable and compostable films.

IMA MS560 Stretch banding and shrink wrapping machineIMA MS560

Designed to bundle bottles or cartoned bottles and shrink wrap them with PE film in the extremely compact T600 tunnel, the MS560 ensures time-saving efficiency, ergonomics, ease-of-use and top quality execution.

Built ergonomically and with maximum accessibility to facilitate cleaning procedures and maintenance, the MS560 ensures smooth, accurate product handling at speeds of up to 40 cycles/min thanks to servo-driven technology.

Reel change times can be totally eliminated with an optional automatic film splicing device, putting the accent on efficiency as well as accuracy.

 • Tool-free size changeover in just 5 minutes with digital indicators to assist with adjustments.
 • Reel spindles featuring pneumatic quick release to minimise the downtime for reel replacement.
 • As standard on the T600 tunnel: transparent window and internal lighting to inspect the inside of the heat chamber.

IMA MS260 SERIES Stretch banding and shrink wrappingIMA MS260 SERIES

Designed to offer high speed production, simple operation and a compact footprint, the MS260 comes in different versions according to specific needs. High speed stacking, carton tilting and a shrink tunnel can be integrated into this high-performance unit.

Very clean balcony-type construction with maximum accessibility to all main parts to facilitate maintenance and cleaning operations. The MS260 stretch banding and shrink wrapping machine has been specifically designed to meet the requirements of a market where demand is growing more and more for extremely compact, easy-to-operate, high production speed machines. The machine can be equipped with a high speed stacking unit (MS260A) or with a carton tilting unit (MS260AM) capable of standing on edge as many as 400 cartons per minute.

 • Balcony-type design to enable maximum accessibility to machine parts for easy cleaning and maintenance.
 • Equipped with electronic stacking unit, for high speed applications.
 • Possibility of pre-stacking device enabling to absorb and stack high speed incoming cartons at low stacking cycle. Capability to absorb up to 500 cpm (in line with high speed machines).

IMA MS280 SERIES Stretch banding and shrink wrapping machineIMA MS280 SERIES

Built to match the performance of high-speed production lines, the MS280 attains impressive speeds thanks to its refined servo driven technology. Cartons are stacked in multiple layers and when handling bottled items, these are collected in several rows.

Able to bundle and wrap products at speeds of up to 100 bundles/min, this solution is ideal as part of a high-performance production line.

Equipped with a pick and place unit which stacks cartons in several layers, the MS280 also collects bottles in rows before shrink wrapping in the integrated shrink tunnel. Fitted with a new electronic sealing system, tight film wrapping is ensured for improved product protection.

IMA CP18/CP28 Side loading case packing machineIMA CP18

Side loading case packers suited to packaging individual or bundled cartons into pre-glued RS cases. They are compact, accessible and enable simple, tool-free size changeover.

Ideal for packaging products such as pharmaceutical items, the machine is suitable for different production needs. Equipped with a horizontal case magazine for easy loading, the machine keeps the case erect during product insertion with the aid of suction cups fitted to the pick-up and forced opening arms. All the parts of the machine can be reached from the operator’s side without having to walk to the opposite side to reach the carton stacking unit.

The machine can be fitted with the following optional groups and features: case overturning, product tracking and camera detection devices, integrated labellers and markers, and can also be fully servo-driven.

The CP Series is available in 2 different versions:

 • CP18: extremely compact footprint
 • CP28: able to absorb high incoming speeds thanks to the pre-stacking unit

IMA CPH2 Side loading case packing machineIMA CPH2

Medium speed case packer designed to handle the widest range of products and materials used in pharmaceutical, personal care and food industries. Fully automatic side loading case packer designed to satisfy all of your current and future case packing requirements.

The machine has been built to maximize efficiency and ease of use in an ever increasingly demanding work place, to guarantee complete line clearance and to ensure total access to all modules.

The CPH2 is designed to ensure total control throughout all stages of the serialization process.

 • Easy cases loading due to the 830 mm high ergonomic case magazine.
 • Built to guarantee complete line clearance.
 • Designed to ensure total access to all machine modules.

IMA CP38 Side loading case packing machineIMA CP38

Specifically designed to handle loose or bundled cartons, the CP38 is a high-speed, side-loading case packer benefiting from operator-friendly cantilever design ensuring complete accessibility and easy cleaning.

The only case packer on the market where all the parts of the machine can be reached from the operator’s side without having to walk to the opposite side to reach the carton stacking unit, the CP38 is ideal for handling a wide range of products.

Using servo technology for extremely smooth product handling, the CP38 packs up to 30 cases/min and has a compact footprint. During loading, the case is positively erected and held in position on 2 sides enabling effective use of lower-quality corrugated cardboard.

 • Tool-free size changeover assisted by large, easy-to-use HMI, for increased speed and simplicity.
 • Cases can be closed with adhesive tape or hot-melt glue.
 • Full-size transparent panels interlocked with safety switches in order to ensure operator safety, compliant with European Standards.

IMA CP50 Side loading case packing machineIMA CP50

The CP50 is a high speed side loading case packing machine specifically designed to handle small dimensioned cases at high speed, benefiting from operator-friendly cantilever design ensuring complete accessibility and easy cleaning.

All the parts on CP50 can be reached from the operator’s side without having to walk to the opposite side to reach carton stacking unit area. In order to be as “operator friendly” as possible the case erecting mechanism of this machine has been designed to ensure extremely low positioning of the horizontal case magazine. This guarantees long autonomy.

As dictated by the most modern requirements of technology, the CP50 is entirely driven by servo-motors which means dedicated strokes and motions for each specific application. Servo technology and innovative solutions allow the machine to achieve a very high speed (up to 50 cases/min.) with smooth product handling and compact footprint.

 • Size changeover without use of tools, as optional.
 • Case labelling and label verification as optional.
 • Case rejection at discharge as optional.

IMA CPV15 Top loading case packing machineIMA CPV15

A medium-output, top loading case packer for loose or bundled products, the CPV15 has been conceived to assure maximum ergonomics for operating staff and guarantee smooth handling even for unusually shaped productsthanks to servo technology.

In order to be as operator-friendly as possible, the case erecting mechanism is designed to ensure low positioning of the horizontal case magazine, which also ensures increased autonomy. Machine parts can be reached without operators needing to move from one side of the machine to the other.

The infeed system is equipped with worm screws (for loose products) for the correct orientation of the containers and a comb which moves sideways to collate the products.

 • Cantilever design enables great accessibility and easy cleaning.
 • Cases positively erected and moved to closing section by a set of reciprocating lugs.
 • Cases can be closed with adhesive tape or with hot-melt glue.

IMA CPV20 Top loading case packing machineIMA CPV20

A modular top loading case packer for loose or bundled products, the CPV20 has been designed to offer unrivalled flexibility. Working at medium-high speed, it can easily incorporate special modules for specific requirements.

Attention to ergonomics and undeniable flexibility are the primary characteristics of this case packer. A top-rate solution for the pharmaceutical, food and cosmetic industries, the CPV20 handles a variety of bottle shapes, cartons and bags and is suited to the integration of Track & Trace systems, ensuring maximum accuracy and control. Up to 20 cases/minute can be processed, offering excellent productivity.

Great emphasis has been given to the machine accessibility, easy cleaning and ergonomic position of all its components. In order to be as “operator friendly” as possible the case erecting mechanism is designed to ensure a low positioning of the horizontal case magazine which also gives greater autonomy.

 • Specific infeed systems to handle a wide variety of product shapes: bundled or loose bottles and single cartons.
 • Modular design for the integration of special modules for different requirements: booklet feeder, inspection cameras.
 • Cantilever design for complete accessibility and easy cleaning. Ergonomic position of all components.

IMA MMP400 Wrap around case packing machineIMA MMP400

The MMP400 is a modular multi-packer built to pack individual or bundled products into cases, display boxes or trays. The machine has been designed for the efficient handling of all shapes and sizes, even if they are unstable or critical to run at high speed.

Built to pack individual or bundled products into cases, display boxes or trays starting from flat blanks, the MMP400 wrap around case packer features servo technology enabling speeds of up to 30 cases/minute and extremely smooth handling.

Ergonomically positioned components help to significantly improve operator intervention and thanks to a newly designed case erection mechanism, the horizontal case magazine is as low as possible to achieve increased autonomy. Cases are erected and held in position on two sides during loading.

 • Cantilever design for optimum accessibility and easy cleaning.
 • New 830 mm height case magazine for easy loading of cases.
 • Machine fully servo equipped.

IMA RP2/RP4 Stand alone or integrated palletizingIMA RP4

Reduced dimensions of the palletizing section and flexible palletizing options, in line with real market needs; these aspects characterize the RP2/RP4 palletizers, equipped with a 6-axis robot capable of absorbing and working at high speed.Built to deliver maximum productivity and efficiency, these latest-generation palletizing solutions offer exceptional flexibility. Based around a 6-axis robot which picks up incoming cases, ink-jet printing and labeling or weighing them, everything is carried out efficiently.Cases are then placed on the pallet according to pre-set patterns memorized by the operator. Modular design allows for customization of the palletizing section, whose dimensions are kept to a minimum.

 • Equipped with their own electrical cabinet they can be easily integrated with any case packing solution.
 • Simplicity in handling single or multiple cases even at high speed.
 • Easy and fast assembling. RP2/RP4 structure is made of a special frame that takes a short time to be installed. The frames are provided already pre-assembled.

IMA TLS Top loading systemIMA TLS

TLS is a robotic system able to load/unload products from/to trays. This machine has been devised to enhance production line performance with great flexibility of functions, product handling and layout.

The IMA robotic manipulation system can handle the most unstable and irregularly shaped products, with the utmost accuracy taking care of them without damages.
 • PLC unit interacts with robot processor for straightforward operation.
 • Operator interface for fast changeover procedures and assistance with diagnostics.
 • Transparent guards interlocked with safety switches.

IMA RD SERIES Robot depalletizersIMA RD SERIES

Compact, performing and flexible depalletizers. Born as stand alone and thought to be easily integrated with TLS handling systems for product manipulation.

The RD depalletizers can handle the most unstable and irregularly shaped products, with the utmost accuracy taking care of them without damages.

They can handle trays or containers carrying products like strips, vials, bottles, jars and pouches. The RD machines can be stand alone or integrated with product handling machines like the TLS (Tray Loading System).

Robotic technology is at the heart of these systems and allows flexible product handling at the beginning, in the middle or at the end of the line.

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service & Aftersales

Uniquely for the industry PPS has its own service department, which is of great benefit to our customers. PPS service department has specially trained technicians with the highest expertise and experience. We offer a long list of services, including:

 • Installation and renovation of existing equipment.
 • Design of complete solutions; everything from the requirements specifications and logistics, to execution and validation.
 • Competent feedback on automation solutions or other type of production optimization.
 • Installing and/or moving entire production or packaging lines.
 • Training of technical personnel and operators in optimal use of the installed equipment.
 • Tailor-made service and aftersales agreements for ongoing maintenance as well as assistance in case of breakdown.

In addition, PPS delivers spare parts and consumables directly to our customers from own stock. Having our own stock ensures fast and efficient delivery, which minimizes any production downtime for our customers.

If you want to know more about our service department, please contact us directly or get more information here.