Case packing

IMA förpackning och end-of-line

PPS erbjudar förpackning och end-of-line-utrustning från IMA.

Förpacknings- och end-of-line-utrustning c omfattar horisontella och vertikala kartongmaskiner, lådpackare, krympmaskiner, sträckbandsmaskiner och palliseringsmaskiner, inklusive integrerade system och skräddarsydda lösningar. PPS erbjuder även etiketteringslösningar för olika behov, inklusive automatiska etikettapplikatorer som etiketterar på ett säkert sätt.

Dessutom erbjuder vi anpassade och/eller automatiserade lösningar som matchar individuella kundkrav. Kontakta oss för mer information.

IMA trit one4 1
IMA AF60

IMA TRIT-ONE Robotiserad kartongförpackningslösning

IMA förändrar synen på hälso- och sjukvård med sin innovativa kartongförpackningslösning. Nästa steg i kampen för att bota sällsynta och aggressiva sjukdomar är att utveckla högeffektiva läkemedel baserade på enskilda patienters DNA.

Den robotiserade kartongförpackningslösningen är utformad för att hantera all typer av produkter (blisterförpackningar, sprutor, påsar osv.) och har ett 1-produkt-alternativ. Dessutom erbjuder TRIT-ONE erbjuder produktspårbarhet och validering av hela förpackningsprocessen.

 • 1-produkt-batch-alternativ
 • Skonsam, exakt produkthantering
 • Kartongkonfiguration med enorm flexibilitet

IMA AF60 krympplastmaskin

AF60 är en krympplastmaskin i premiumklass som baseras på den senaste generationens tekniska lösningar med servodrivning. Maskinen kan användas för olika material, är enkel att betjäna och kan bearbeta kartonger i mycket höga hastigheter trots sitt förbluffande lilla utrymmesbehov.

AF60 är idealisk för läkemedelsprodukter och är utrustad med en snabb staplingsenhet som staplar upp till 225 skikt per minut. AF60 kan kompletteras med en tippenhet för kartonger (AF60AM) som klarar upp till 400 kartonger per minut.

Produktionshastigheter på upp till 60 cykler per minut gör maskinen idealisk för alla förpackningslinjer för kartonger med hög hastighet. Maximal tillgänglighet till alla komponenter möjliggörs tack vare den öppna konstruktionen för enklast tänkbara rengöring och underhåll.

I maskinens standardfunktioner ingår kniv, filmtransport med tänger, tvärgående kantförsegling, drivning för filmvikning i botten och på sidorna samt fram- och återgående plattor för sidoförsegling.

 • Omställning utan verktyg på bara fem minuter med digitala indikatorer som stöd för justeringar.
 • Lämplig för spårning.
 • Ergonomisk design med axel med expanderande snabblås för snabba byten av filmrullar.
IMA A100

IMA A100 krympplastmaskin

A100 är utformad och byggd för automatisk inplastning av kartonger, brickor, buntar och andra produkter i form av parallellepipeder. Maskinen använder cellofan, PVC, PP och alla övriga rullmatade, värmeförseglingsbara filmtyper. Helt mekaniska rörelser betyder minimalt underhållsbehov.

IMA A100 är en automatisk krympplastmaskin med hög prestanda som använder ett innovativt filmtransportsystem för hantering av tunna och besvärliga filmtyper.

A100 är en beprövat driftsäker maskin med enastående lättåtkomliga delar som möjliggör enkla, tidsbesparande omställningar för högre produktivitet. A100 arbetar med 100 cykler per minut och kan utrustas med en mängd tillval för specifika behov och ännu högre prestanda.

 • Flera olika förseglingsenheter för sidorna.
 • Avrullning av film med drivna trummor för matning av filmen fram till giljotinkniven.
 • Helt servodriven maskin.
IMA HYWRAP20

IMA HYWRAP20 förpackningsmaskin för höga hastigheter

Maximerar effektiviteten genom produktion i hög hastighet och enastående paketering. Den nya, snabba krympplastmaskinen är enkel att använda och ger full åtkomst till alla maskindelar som transporterar film och papper.

IMA HYWRAP20 är en komplett förpackningsmaskin med hög hastighet för enkla eller buntade produkter. Maskinen är en hybridlösning som är omställbar mellan plastfilm och papper utan storleksbyte. Maskinens kompakta format och uppbyggnad på konsoler gör alla delar lätta att komma åt och underhålla. Alla servomotorer är placerade på maskinens baksida.

Alla rörelser drivs elektroniskt av egna, borstlösa motorer för hög prestanda och stor precision i höga hastigheter. Storleksbyte kan ske på mindre än tio minuter med endast ett fåtal inställningar.

 • Helt servodriven för hastigheter upp till 130 cykler per minut.
 • Övre drivrem på inmatningen för säkra produkttransporter i höga hastigheter.
 • Paketering med värmeförseglingsbar film (OPP, BOPP etc.), papper samt återvinningsbara och komposterbara filmtyper.
IMA MS560

IMA MS560 sträckfilms- och krympplastmaskin

MS560 buntar flaskor eller kartongförpackade flaskor och krymper PE-film i den extremt kompakta T600-tunneln. Maskinen är tidsbesparande effektiv, ergonomisk och användarvänlig samt har mycket hög tillverkningskvalitet.

MS560 är ergonomiskt byggd och ger maximal tillgänglighet för att underlätta rengöring och underhåll. Maskinen hanterar produkterna smidigt och exakt i hastigheter upp till 40 cykler per minut tack vare den servodrivna tekniken.

Tidsåtgången för rullbyten kan elimineras helt med en automatisk splitsningsenhet för plastfilmen som möjliggör ännu högre effektivitet och noggrannhet.

 • Omställning utan verktyg på bara fem minuter med digitala indikatorer som stöd för justeringar.
 • Rullspindlar med pneumatisk snabbkoppling minimerar stilleståndstiden vid rullbyte.
 • T600-tunneln är som standard försedd med transparenta fönster och invändig belysning för enklare inspektioner inne i värmekammaren.
IMA MS260 SERIES

IMA MS260-SERIENS sträckfilms- och krympplastmaskin

MS260 är utvecklad för produktion i hög hastighet, enkel hantering och litet utrymmesbehov och finns i olika versioner för specifika behov. Höghastighetsstapling, tippning av kartonger och en krymptunnel kan integreras i denna högpresterande enhet.

Mycket öppen konstruktion med maximal tillgänglighet till alla viktiga delar underlättar underhåll och rengöring. Sträckfilms- och krympplastmaskinen MS260 har utvecklats speciellt för att uppfylla marknadens allt större efterfrågan på extremt kompakta och lättanvända maskiner med hög produktionshastighet. Maskinen kan utrustas med en enhet för höghastighetsstapling (MS260A) eller med en tippenhet för kartonger (MS260AM) som klarar upp till 400 kartonger per minut.

 • Öppen konstruktion för maximal tillgänglighet till alla maskindelar för enklast tänkbara rengöring och underhåll.
 • Utrustad med elektronisk staplingsenhet för höghastighetstillämpningar.
 • Maskinen kan utrustas med en förstaplingsenhet som tar emot och staplar snabbt inkommande kartonger med låg staplingshastighet. Kan ta emot upp till 500 kartonger per minut (i linjer med höghastighetsmaskiner).
IMA MS280 SERIES

IMA MS280-SERIENS sträckfilms- och krympplastmaskin

MS280 är byggd för att matcha prestandan hos snabba produktionslinjer och uppnår imponerande hastigheter tack vare sin avancerade, servodrivna teknik. Kartongerna staplas i flera lager och samlas i flera rader vid hantering av flaskförpackningar.

Denna lösning kan bunta och plasta in produkter i hastigheter upp till 100 buntar per minut och är idealisk som del av en högpresterande produktionslinje.

MS280 är utrustad med en plockningsenhet som staplar kartonger i flera lager och placerar även flaskor i rader före krympplastning i den integrerade krymptunneln. Ett nytt elektroniskt förseglingssystem säkerställer tät inplastning för ett förbättrat produktskydd.

IMA CP18

IMA CP18/CP28 sidomatad lådpackare

Sidomatad lådpackare som är lämplig för förpackning av individuella eller buntade kartonger i förlimmade RS-lådor. Maskinen är kompakt, lättåtkomlig och möjliggör enkla storleksbyten utan verktyg.

Den är idealisk för paketering av läkemedelsprodukter och kan anpassas för olika produktionsbehov. Maskinen är utrustad med ett horisontellt magasin för lådor för enkel matning. När lådorna fylls med produkter hålls de i upprätt läge av sugkoppar som är monterade på armarna för plockning och lådöppning. Alla delar av maskinen är åtkomliga från operatörens sida och operatören behöver därför inte gå till motsatt sida för att komma åt staplingsenheten för kartonger.

Maskinen kan utrustas med följande tillval och funktioner: vändning av kartonger, enheter för produktspårning och kameradetektering, integrerade etikettapplikatorer och märkningsenheter och kan även levereras med fullständig servodrivning.

CP-serien finns i två olika versioner:

 • CP18: extremt kompakt utförande
 • CP28: klarar höga, inkommande hastigheter tack vare sin förstaplingsenhet
IMA CPH2

IMA CPH2 sidomatad lådpackare

Lådpackare med medelhög hastighet för hantering av många olika produkter och material som används inom läkemedels-, hygien- och livsmedelsindustrin. Helautomatisk, sidomatad lådpackare som uppfyller alla dina nuvarande och framtida krav på paketering.

Maskinen är utvecklad för maximal effektivitet och enkel användning på arbetsplatser med växande krav. Hela processen är fullt synlig och alla moduler är enkla att komma åt.

CPH2 säkerställer fullständig kontroll under alla faser i serialiseringsprocessen.

 • Enkel matning av lådor med det 830 mm höga, ergonomiska lådmagasinet.
 • Byggd för att fullständig insyn till processen.
 • Utvecklad för att obehindrad åtkomst till alla maskinmoduler.
IMA CP38

IMA CP38 sidomatad lådpackare

CP38 är speciellt utformad för att hantera lösa eller buntade kartonger i hög hastighet. Denna sidomatade lådpackare har en användarvänlig, konsoluppbyggd konstruktion som gör alla delar enkla att komma åt och rengöra.

CP38 är den enda lådpackaren på marknaden där alla maskindelar kan nås från operatörens sida, vilket innebär att operatören inte behöver därför gå till motsatt sida för att komma åt staplingsenheten för kartonger. CP38 är idealisk för hantering av en mängd olika produkter.

CP38 använder servoteknik för extremt smidig produkthantering och packar upp till 30 lådor per minut trots sitt lilla utrymmesbehov. Vid fyllning ställs kartongen upp och hålls stadigt i position på två sidor vilket gör det möjligt att använda wellpapp av lägre kvalitet.

 • Storleksbyten sker utan verktyg och med stöd av en stor och lättanvänd skärm för användargränssnittet för högsta hastighet och enkel betjäning.
 • Lådorna kan förslutas med tejp eller smältlim.
 • De transparenta panelerna i full storlek är förreglade med säkerhetsbrytare som garanterar högsta säkerhet för operatören i enlighet med europeiska standarder.
IMA CP50

IMA CP50 sidomatad lådpackare

CP50 är en sidomatad lådpackare för höga hastigheter som utvecklats speciellt för snabb hantering av små lådor. Maskinen har en användarvänlig, konsoluppbyggd konstruktion som gör alla delar enkla att komma åt och rengöra.

Alla delar av CP50 är åtkomliga från operatörens sida och operatören behöver därför inte gå till motsatt sida för att komma åt staplingsenheten för kartonger. För att maskinens mekanism för uppställning av lådor ska vara så användarvänlig som möjligt har det horisontella lådmagasinet placerats extremt lågt. Detta garanterar lång tids automatisk drift.

För att uppfylla dagens teknikkrav drivs CP50 helt av servomotorer. Det betyder att varje enskild applikation har egna, specifika slag och rörelser. Tack vare servoteknik och innovativa lösningar når maskinen mycket höga hastigheter (upp till 50 lådor per minut) med smidig produkthantering och litet utrymmesbehov.

 • Storleksbyten kan som tillval ske utan verktyg.
 • Etikettering och etikettkontroll som tillval.
 • Kassering av lådor vid utmatning som tillval.
IMA CPV15

IMA CPV15 toppmatad lådpackare

CPV15 är en toppmatad lådpackare för lösa eller buntade produkter med medelhög kapacitet. Maskinen har utformats för bästa möjliga ergonomi för driftspersonalen och smidig hantering även av ovanligt formade produkter tack vare servotekniken.

För att mekanismen för uppställning av lådor ska vara så användarvänlig som möjligt har det horisontella lådmagasinet placerats extremt lågt. Detta ger även längre tid i automatdrift. Maskindelarna kan nås utan att operatörerna behöver förflytta sig från ena sidan av maskinen till den andra.

Inmatningssystemet är utrustat med snäckskruvar (för lösa produkter) som riktar in behållarna och en kam som rör sig i sidled för att arrangera produkterna.

 • Maskinens uppbyggnad på konsoler gör alla delar mycket lättåtkomliga och enkla att rengöra.
 • Lådorna ställs säkert upp och förflyttas till förslutningssektionen med en uppsättning fram- och återgående klackar.
 • Lådorna kan förslutas med tejp eller smältlim.
IMA CPV20

IMA CPV20 toppmatad lådpackare

CPV20 är en moduluppbyggd, toppmatad lådpackare för lösa eller buntade produkter som har utformats för oöverträffad flexibilitet. Den arbetar i medelhög hastighet och kan enkelt förses med specialmoduler för specifika krav.

God ergonomi och enastående flexibilitet är de primära egenskaper som utmärker denna lådpackare. CPV20 är en förstklassig lösning för läkemedels-, livsmedels- och kosmetikaindustrin och hanterar en mängd olika flaskformer, kartonger och påsar. Maskinen är lämplig för integration av spårningssystem för maximal noggrannhet och kontroll. Maskinen erbjuder enastående produktivitet med hastigheter upp till 20 bearbetade lådor i minuten.

Stor vikt har lagts vid lättåtkomlighet, enkel rengöring och ergonomisk placering av alla komponenter. För att mekanismen för uppställning av lådor ska vara så användarvänlig som möjligt har det horisontella lådmagasinet placerats extremt lågt. Detta ger även längre tid i automatdrift.

 • Speciella inmatningssystem för hantering av en mängd olika produktformer: buntade eller lösa flaskor och individuella kartonger.
 • Moduluppbyggd konstruktion möjliggör integration av speciella moduler för olika behov, t.ex. broschyrmatare och inspektionskameror.
 • Maskinens uppbyggnad på konsoler gör alla delar mycket lättåtkomliga och enkla att rengöra. Ergonomisk placering av alla komponenter.
IMA MMP400

IMA MMP400 wrap-around lådpackare

MMP400 är en moduluppbyggd multipackare för paketering av individuella eller buntade produkter i lådor, displaykartonger eller brickor. Maskinen kan hantera alla former och storlekar, även produkter som är instabila eller svåra att transportera i hög hastighet.

MMP400 wrap-around lådpackare paketerar individuella eller buntade produkter i lådor, displaykartonger eller brickor med start från platta ämnen. Maskinen har servoteknik som möjliggör hastigheter upp till 30 lådor per minut och en extremt smidig hantering.

Ergonomiskt placerade komponenter gör det avsevärt enklare för operatören att ingripa vid behov. Den nyutvecklade mekanismen för uppställning av lådor har gjort det möjligt att placera det horisontella lådmagasinet mycket lågt för längre tid i automatdrift. Lådorna ställs upp och hålls på plats på två sidor under fyllning.

 • Maskinens uppbyggnad på konsoler gör alla delar mycket lättåtkomliga och enkla att rengöra.
 • Nytt, 830 mm högt lådmagasin för enkel matning av lådor.
 • Maskinen är fullt utrustad med servodrivningar.
IMA RP4

IMA RP2/RP4 fristående eller integrerad palletering

Mer kompakt palleteringssektion och flexibla palleteringsalternativ i linje med efterfrågan på marknaden är egenskaper som kännetecknar palleterarna RP2/RP4. Maskinerna är utrustade med en 6-axlig robot som tar emot och placerar produkter i höga hastigheter.

Den senaste generationens palleteringslösningar är utvecklade för maximal produktivitet och effektivitet samt exceptionell flexibilitet. Maskinen baseras på en 6-axlig robot som plockar upp inkommande lådor, märker dem med bläckstråletryck och etiketter eller väger dem. Alla arbetsmoment utförs lika effektivt.

Lådorna placeras sedan på pallen enligt förinställda mönster som lagrats i styrningens minne. Den moduluppbyggda konstruktionen gör det möjligt att anpassa palleteringssektionen till aktuella behov med minimala yttermått.

 • Maskinen är utrustad med eget elskåp och kan därför enkelt integreras i alla lösningar med lådpackare.
 • Individuella eller flera lådor hanteras enkelt även i höga hastigheter.
 • Enkel och snabb montering. RP2/RP4 har en struktur som är tillverkad av en speciell ram som monteras på mycket kort tid. Ramarna levereras förmonterade.
IMA TLS

IMA TLS toppmatningssystem

TLS är ett robotsystem som kan lasta produkter till och från brickor. Denna maskin har utformats för att förbättra produktionslinjens prestanda med stor flexibilitet i termer av funktioner, produkthantering och layout.

IMA:s robotsystem kan hantera mycket instabila och oregelbundet formade produkter med största noggrannhet och utan att tillfoga dem skador.
 • PLC-enheten samverkar med robotprocessorn för enkel betjäning.
 • Användargränssnitt för snabba omställningar och stöd i form av diagnostik.
 • Transparenta skydd som är förreglade med säkerhetsbrytare.
IMA RD SERIES

IMA RD-SERIENS avpalleterare med robot

Kompakta, högpresterande och flexibla avpalleterare. Maskinerna är utvecklade för fristående drift, men kan enkelt integreras i toppmatade system för produkthantering.

RD-seriens avpalleterare kan hantera mycket instabila och oregelbundet formade produkter med största tänkbara noggrannhet och utan att tillfoga dem skador.

Maskinerna kan hantera brickor eller behållare med produkter som t.ex. remsor, injektionsflaskor, flaskor, burkar och påsar. RD-seriens maskiner kan användas fristående eller integrerade med produkthanteringsmaskiner som exempelvis TLS (toppmatningssystem för brickor).

Robottekniken är hjärtat i systemen som möjliggör flexibel produkthantering i början, i mitten eller i slutet av linjen.

Kontakta oss för mer information om dina möjligheter.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.