PPS A/S visionkontroll Laetus Inspect kvalitetskontroll

Visionkontroll

Laetus och PPS erbjuder visionkontrollutrustning för kvalitetsinspektion och kontroll av tillverknings- och förpackningsprocesser.

Visionkontrollsystem kan användas på många olika sätt i tillverkningsprocessen, bland annat för produktverifiering och visuell kontroll av fyllningsprocessen och/eller för att samla in data från förpackningsprocessen.

PPS A/S visionkontrollsystem från Laetus – Laetus Argus identifiering
PPS A/S visionkontrollsystem från Laetus – Laetus Polyphem fyllningskontroll
PPS A/S visionkontroll Laetus Inspect kvalitetskontroll

Identifiering med Argus

Laetus visionkontrollsystem Argus är den perfekta lösningen för kodläsning. Identifieringssystemet kan läsa alla typer av koder, bland annat streckkoder, flerfärgad Pharmacode, GS1 Databar, 2D-matriser och QR-koder. Det kan även detektera färgade ringkoder på ampuller och grafisk information som logotyper, symboler, text och bilder.

 • Standardiserade och skräddarsydda lösningar.
 • Argus kan närsomhelst uppgraderas i enlighet med framtida kvalitets- och säkerhetskrav.
 • Kontrollen kan utföras före, under eller efter etikettering.

Polyphem fyllningskontroll

Laetus system för fyllningskontroll av blisterförpackningar kan användas för att testa produkter som tabletter, kapslar, sprutor och applikatorer etc. Kontrollen syftar till att upptäcka avvikelser som felaktiga färger eller storlekar, felaktiga placeringar och kontaminerade eller skadade produkter.

 • Med hjälp av en tredimensionell kontroll upptäcks felaktiga höjder och former och små kontraster mellan produkt och förpackning.
 • Systemet kan anpassas utan ytterligare programmering.
 • Det här kontrollsystemet kan även användas för andra typer av primärförpackningar.

Inspect kvalitetskontroll

Laetus kvalitetskontrollsystem Inspect är ett mångfunktionellt kamerasystem som tillgodoser olika inspektionsbehov genom hela förpackningsprocessen – från kontroll av etikettplacering och textigenkänning till kontroll av fyllningsnivåer och förslutningars närvaro och placering.

 • Heltäckande kvalitetskontroll.
 • Snabb och korrekt avläsning av alla en- och tvådimensionella streckkoder av standardtyp.
 • Brett utbud av applikationsmoduler för hantering av komplexa krav.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

Visionskontroll

Laetus och PPS erbjuder visionkontrollutrustning för kvalitetsinspektion och kontroll av tillverknings- och förpackningsprocesser.

Visionkontrollsystem kan användas på många olika sätt i tillverkningsprocessen, bland annat för produktverifiering och visuell kontroll av fyllningsprocessen och/eller för att samla in data från förpackningsprocessen.

Identifiering med Argus

PPS A/S visionkontrollsystem från Laetus – Laetus Argus identifiering

Laetus visionkontrollsystem Argus är den perfekta lösningen för kodläsning. Identifieringssystemet kan läsa alla typer av koder, bland annat streckkoder, flerfärgad Pharmacode, GS1 Databar, 2D-matriser och QR-koder. Det kan även detektera färgade ringkoder på ampuller och grafisk information som logotyper, symboler, text och bilder.

 • Standardiserade och skräddarsydda lösningar.
 • Argus kan närsomhelst uppgraderas i enlighet med framtida kvalitets- och säkerhetskrav.
 • Kontrollen kan utföras före, under eller efter etikettering.

Polyphem fyllningskontroll

PPS A/S visionkontrollsystem från Laetus – Laetus Polyphem fyllningskontroll

Laetus system för fyllningskontroll av blisterförpackningar kan användas för att testa produkter som tabletter, kapslar, sprutor och applikatorer etc. Kontrollen syftar till att upptäcka avvikelser som felaktiga färger eller storlekar, felaktiga placeringar och kontaminerade eller skadade produkter.

 • Med hjälp av en tredimensionell kontroll upptäcks felaktiga höjder och former och små kontraster mellan produkt och förpackning.
 • Systemet kan anpassas utan ytterligare programmering.
 • Det här kontrollsystemet kan även användas för andra typer av primärförpackningar.

Inspect kvalitetskontroll

PPS A/S visionkontrollsystem från Laetus – Laetus Inspect kvalitetskontroll

Laetus kvalitetskontrollsystem Inspect är ett mångfunktionellt kamerasystem som tillgodoser olika inspektionsbehov genom hela förpackningsprocessen – från kontroll av etikettplacering och textigenkänning till kontroll av fyllningsnivåer och förslutningars närvaro och placering.

 • Heltäckande kvalitetskontroll.
 • Snabb och korrekt avläsning av alla en- och tvådimensionella streckkoder av standardtyp.
 • Brett utbud av applikationsmoduler för hantering av komplexa krav.

PPS A/S service- och eftermarknadslösningar för kunder

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.