Serialization

Spårning och serialisering

Inom läkemedelsindustrin krävs effektiva förfalskningsskydd.
En av de stora utmaningarna för dagens läkemedelsföretag är att kraven och reglerna för produkters spårbarhet skiljer sig mellan olika länder.

PPS tillhandahåller Laetus spårningslösningar, både grundläggande standardlösningar och flexibla lösningar som kan anpassas efter individuella önskemål och behov.

Kontakta PPS om du letar efter lösningar för andra branscher.

PPS A/S website - European Union flag
PPS A/S Spårnings- och serialiseringslösningar från Laetus – MV-50 to go
PPS A/S - Laetus Secure Track & Trace lösningsarkitektur

Klicka på bilden för att förstora den

PPS A/S Spårning och serialisering – Laetus Track & Trace Academy

Direktivet om förfalskade läkemedel

Direktivet om förfalskade läkemedel antogs av EU den 2 januari 2013. Det inbegriper Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161, som fastställer närmare bestämmelser om säkerhetsdetaljerna samt hur, och av vem, humanläkemedels äkthet ska verifieras, och som träder i kraft den 9 februari 2019. Enligt direktivet måste alla läkemedelsförpackningar ha en unik identifikator i form av en tvådimensionell streckkod samt ett manipuleringsskydd som gör det möjligt att kontrollera att produkten inte har manipulerats. Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Spårningslösningar

Med en spårningslösning från Laetus övervakas produkterna genom hela värdekedjan för att läkemedlen inte ska kunna förfalskas eller manipuleras. Genom serialisering och ett ePedigree (ett elektroniskt dokument med uppgifter om läkemedlets ursprung och historik) säkerställs läkemedlets äkthet och produkten kan identifieras i alla led. Alla serialiserings- och spårningssystem uppfyller kraven i EU:s FMD-direktiv.

Med Laetus system MV-50 to go kan vikta kartonger kodas och serialiseras på ett enkelt sätt. Systemet kan användas med en rad olika märkningssystem. MV-50 är en enkel och okomplicerad lösning som uppfyller alla krav och som även kan bäddas in i en anpassad lösning eller modulsystemet S-TTS.

 • Ett säkert kodnings- och serialiseringssystem är mycket viktigt
 • Användarvänligt med en panel för hantering av alla moduler
 • Flexibel integrering i befintliga linjer

Mer information om MV-50 och alla dess fördelar finns i det här produktbladet.

Secure Track & Trace Software

Secure Track & Trace Software (S-TTS) uppfyller alla internationella krav beträffande produkters spårbarhet. Med sin modulbaserade programarkitektur är systemet extremt flexibelt och en säker investering på lång sikt.

 • Secure Track & Trace Software kan enkelt anpassas efter landsspecifika krav och bestämmelser.
 • Spårbarheten säkerställs genom hela värdekedjan.
 • S-TTS kan byggas in i befintliga förpackningslinjer eller fungera som en fristående enhet.

Laetus Track & Trace Academy

Laetus erbjuder utbildning i sina lösningar via sitt utbildningscenter Track & Trace Academy.

Utbudet omfattar kurser, seminarier och workshops och täcker in allt från grunderna i spårning till utbildning i specifika lösningar.

Kontakta PPS eller gå till Laetus Track & Trace Academy om du vill ha mer information.

PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.

Spårning och serialisering

Inom läkemedelsindustrin krävs effektiva förfalskningsskydd.
En av de stora utmaningarna för dagens läkemedelsföretag är att kraven och reglerna för produkters spårbarhet skiljer sig mellan olika länder.

PPS tillhandahåller  Laetus spårningslösningar, både grundläggande standardlösningar och flexibla lösningar som kan anpassas efter individuella önskemål och behov.

Om du letar efter serialiserings- och spårningssystem för andra branscher, kontakta PPS så kan vi berätta vilka alternativ som finns.

Direktivet om förfalskade läkemedel

Direktivet om förfalskade läkemedel antogs av EU den 2 januari 2013. Det inbegriper Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161, som fastställer närmare bestämmelser om säkerhetsdetaljerna samt hur, och av vem, humanläkemedels äkthet ska verifieras, och som träder i kraft den 9 februari 2019. Enligt direktivet måste alla läkemedelsförpackningar ha en unik identifikator i form av en tvådimensionell streckkod samt ett manipuleringsskydd som gör det möjligt att kontrollera att produkten inte har manipulerats. Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Laetus spårningslösningar

PPS a/s Track & Trace and serialization solutions from Laetus - MV-50 to go

Med en spårningslösning från Laetus övervakas produkterna genom hela värdekedjan för att läkemedlen inte ska kunna förfalskas eller manipuleras. Genom serialisering och ett ePedigree (ett elektroniskt dokument med uppgifter om läkemedlets ursprung och historik) säkerställs läkemedlets äkthet och produkten kan identifieras i alla led. Alla serialiserings- och spårningssystem uppfyller kraven i EU:s FMD-direktiv.

Med Laetus system MV-50 to go kan vikta kartonger kodas och serialiseras på ett enkelt sätt. Systemet kan användas med en rad olika märkningssystem. MV-50 är en enkel och okomplicerad lösning som uppfyller alla krav och som även kan bäddas in i en anpassad lösning eller modulsystemet S-TTS.

 • Säkert kodnings- och serialiseringssystem
 • Användarvänligt med en panel för hantering av alla moduler
 • Flexibel integrering i befintliga linjer

Mer information om MV-50 och alla dess fördelar finns i det här produktbladet.

Laetus Secure Track & Trace Software

PPS track and trace Laetus Secure TrackTrace Architecture enlargedKlicka på bilden för att förstora den

Secure Track & Trace Software (S-TTS) uppfyller alla internationella krav beträffande produkters spårbarhet. Med sin modulbaserade programarkitektur är systemet extremt flexibelt och en säker investering på lång sikt.

 • Secure Track & Trace Software kan enkelt anpassas efter landsspecifika krav och bestämmelser.
 • Spårbarheten säkerställs genom hela värdekedjan.
 • S-TTS kan byggas in i befintliga förpackningslinjer eller fungera som en fristående enhet.

Laetus Track & Trace Academy

PPS a/s Track&Trace and serialization - Laetus Track & Trace Academy

Laetus erbjuder utbildning i sina lösningar via sitt utbildningscenter Track & Trace Academy. Utbudet omfattar kurser, seminarier och workshops och täcker in allt från grunderna i spårning till utbildning i specifika lösningar. Kontakta PPS eller gå till Laetus Track & Trace Academy om du vill ha mer information.

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service och eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning.
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering.
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar.
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer.
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt.
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier.

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du ha mer information om vår serviceavdelning? Kontakta oss gärna eller läs mer här.