Anpassat just in time-tryck

PPS A/S Artikel om Late stage customization

Alla som tillverkar produkter med hög kostnad och låg efterfrågan, eller som tillverkar små volymer av andra skäl, kan dra nytta av just in time-tryck.

Med just in time-metoden trycks produktinformationen efter att produkten beställs istället för att förpackningarna förtrycks och läggs på lager. Metoden kan tillämpas på testbatcher, särläkemedel och andra typer av läkemedel med låg efterfrågan och/eller en kundbas som varierar mellan olika marknader. Inom läkemedelsindustrin kallas just in time-tryck även late stage customization.

Begreppet late stage customization används för att beskriva förpackningar som skräddarsys för specifika marknader. Produkter tillverkas i stora volymer och läggs på lager, utan att färdigställas för försäljning. När en beställning görs förses produkten med specifik information anpassad för den aktuella marknaden.

Det finns flera fördelar med late stage customization och det har positiv inverkan på hela leveranskedjan. Några av fördelarna:

Minskad lagerhållning.
Om du t.ex. saluför din produkt på flera olika marknader eller i olika förpackningsstorlekar måste du trycka olika produkt- och marknadsuppgifter i enlighet med den lokala lagstiftningen. Det innebär ofta att du måste tillverka flera olika produkter. Om du väntar med att trycka de uppgifter som varierar tills produkten har beställts av slutkunden behöver du bara ha en produkt i lager och kan därmed minska lagerutrymmet.

Mer effektiv produktion och kortare ledtider till slutanvändaren.
Late stage customization effektiviserar tillverkningsprocessen eftersom antalet produktionslinjer kan minskas, lagerprocessen förenklas och ledtiden kortas.

Mindre eller inget spill.
Produktionsspillet minimeras eftersom allt omställningsrelaterat spill elimineras. Dessutom trycker och levererar du bara precis det som efterfrågas på marknaden vilket innebär att du undviker överproduktion och slipper kassera utgångna produkter.

Hög kostnadseffektivitet.
Det minskade spillet har också positiv inverkan på dina kostnader. Kostnaden per enhet minskar när du kan tillverka större volymer av en produkt men vänta med att trycka marknadsspecifik information tills en order har lagts. Dessutom kan logistikkostnaderna minskas.

Mindre miljöpåverkan.
Late stage customization är också bra för miljön. Tillverkningen av aluminiumfilm till blisterförpackningar är väldigt energikrävande och har ett stort ekologiskt fotavtryck. Med late stage customization elimineras allt spill kopplat till förtryckt aluminiumfilm. Detsamma gäller eventuell överskottsproduktion eller utgångna produkter i leveranskedjan. Sammantaget leder detta till mindre miljöpåverkan.

Avslutningsvis vill vi betona att late stage customization lämpar sig bra för mindre produktionsvolymer med många produktvarianter, men det är inte nödvändigtvis den bästa lösningen i alla situationer.

Om du tillverkar medelstora volymer kan integrerad tryckning i blisterlinjen med en digital HAPA-maskin vara en mer kostnadseffektiv lösning som effektiviserar förpackningslinjen.

Om du i huvudsak tillverkar mycket stora volymer med få omställningar och få produktvarianter kan förtryckt folie vara det mest ekonomiska alternativet. Förutsatt att du inte vill ha möjlighet att framtidssäkra dina produkter genom att trycka serialiserade uppgifter på varje blisterkarta eller eliminera behovet av en präglingsmaskin, som i många produktionslinjer används för att ange bästföredatum på förtryckt folie.

Klicka här om du vill ha mer information om våra trycklösningar, eller kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa dig.

Tryck på knappen nedan om du vill ladda ner artikeln som en pdf-fil.

Ladda ner artikeln