Laetus inspection packages

Laetus Quality Inspection till kampanjpriser

Visionkontrollsystem kan användas på många olika sätt i tillverkningsprocessen, bland annat för produktverifiering och visuell kontroll av produktkvalitet eller etiketter.

Ett ögonblicks ouppmärksamhet under ett manuellt arbetsmoment i produktionsprocessen kan leda till att förpackningsmaterialet hamnar på fel plats på tillverkningsmaskinerna. På liknande sätt kan t.ex. en icke-fungerande skrivare i en automatisk process orsaka feltryck eller felaktig märkning. Sådana fel är kostsamma och kan skada ett företags anseende och varumärkeskapital. Den goda nyheten är att vi erbjuder specialanpassade lösningar som minskar den typen av risker avsevärt.

Vi har utökat vårt produktsortiment med attraktiva paket för kvalitets- och visionkontroll som förbättrar dina processer på ett riktat sätt och gör dem säkrare.

Fram till utgången av 2020 kan du köpa specialanpassade paket till förmånliga kampanjpriser som en del av ett exklusivt erbjudande. Paketen kan användas i både nya installationer och som uppgradering av föråldrad utrustning. Lösningarna skräddarsys efter dina specifika behov, är enkla att integrera och kan närsomhelst utökas med fler kvalitetskontrollsteg.
Våra anpassade paket för läkemedelsindustrin:

Blisterkontroll

Kvalitetskontrollsystemet kan tillämpas på färgade tabletter, kapslar med olika konsistens och innehåll (fast eller flytande material, eller gel) samt på både släta och skrovliga ytor.
Systemet upptäcker avvikelser som felaktig färg, form eller storlek, alla typer av kontamineringar och skador, främmande föremål i produktionslinjen, positionsfel och överfyllning. Det kontrollerar även närvaro och gör en 3-dimensionell höjdkontroll och en 2-dimensionell konturkontroll.

Kontroll av bipacksedel

Systemet för kontroll av bipacksedlar kontrollerar att folie, broschyr och kartong stämmer överens. Systemet använder en kodkamera för att kontrollera om en kartong innehåller rätt bipacksedel. Kodkameran läser av alla vanliga en- och tvådimensionella streckkoder, bland annat Pharmacode.

Kartongkontroll

Vikta kartonger förses ofta med flera olika koder och information av olika slag. Vårt Carton Control-paket är en perfekt lösning som kontrollerar allting på ett snabbt och tillförlitligt sätt. Systemet läser av Pharmacode, en- och tvådimensionella koder, grafiska element och olika typer av text.

Etikettkontroll

Etikettkontroll kan ske före, under eller efter applicering. Kontrollsystemet kan hantera alla typer av produkter, bland annat flaskor och kartonger. Förutom etiketter kan systemet även kontrollera den färgade ringmarkeringen på flaskor.

Kontakta oss så förklarar vi hur du kan göra din produktion både säkrare och effektivare.

Danmark & Norge:  +45 29291666     sbo@pps.as

Sverige:  +46 70 1447450     mu@pps.as