🌍 Spännande nyheter! Vi har utvärderats av Ecovadis för vårt hållbarhetsarbete! 🌱

Vi är glada att kunna meddela att PPS nyligen har genomgått en hållbarhetskonsekvensbedömning utförd av Ecovadis, en erkänd oberoende organisation med fokus på att utvärdera företags hållbarhetsprestanda. Vi är glada att kunna dela med oss av de positiva resultaten av denna utvärdering, som visar vårt engagemang för hållbarhet och våra fortsatta ansträngningar för att ha en positiv inverkan på miljön och samhället.

Ecovadis är en ledande leverantör av hållbarhetsinformation, bedömningar och samarbetsverktyg för att förbättra hållbarhetsprestanda i globala leveranskedjor. Deras omfattande bedömningsram utvärderar företag utifrån olika miljömässiga, sociala och etiska kriterier. Genom att granska denna utvärdering har vi fått värdefull insikt i vårt hållbarhetsarbete, identifierat områden där vi utmärker oss och identifierat förbättringsmöjligheter.

På PPS är vi övertygade om att företag spelar en viktig roll för att ta itu med globala utmaningar, såsom klimatförändringar, resursutarmning och social ojämlikhet. Som en ansvarsfull företagsmedborgare arbetar vi aktivt för att minimera vårt miljöavtryck, främja rättvisa arbetsmetoder och främja hållbar hantering av leveranskedjan.

Vårt samarbete med Ecovadis är en integrerad del av vår hållbarhetsresa. Genom att samarbeta med en erkänd organisation som Ecovadis kan vi jämföra våra resultat med branschkollegor, få expertvägledning och utnyttja bästa praxis för att förbättra våra hållbarhetsinitiativ. Utvärderingsprocessen har inte bara lyft fram våra styrkor, utan också uppmuntrat oss att sätta upp ambitiösa mål för ytterligare förbättringar.

Vi är stolta över att kunna meddela att våra hållbarhetsprestationer har erkänts och belönats av Ecovadis. Denna prestation återspeglar vårt fortsatta engagemang för att integrera hållbarhet i alla aspekter av vår affärsverksamhet. Vi är engagerade i transparens och ansvarsskyldighet, och vi ser fram emot att dela våra framsteg och prestationer med dig när vi fortsätter denna hållbarhetsresa.

Håll ögonen öppna för uppdateringar om våra hållbarhetsinitiativ när vi ger oss in i spännande nya projekt, samarbeten och innovationer som syftar till att skapa en grönare, mer inkluderande och hållbar framtid.

PPS Ecovadis rating 2023