Den 24 mars 2021 publicerade vi en artikel i en bilaga till en av Danmarks största dagstidningar, Berlingske. Bilagan fokuserar på effektivisering av den danska tillverkningsindustrin och hur robotar, automation och förbättrad internlogistik kan göra företagen mer effektiva. I artikeln beskriver vi hur automationen kommer att förändra förpackningsprocesserna i alla branscher.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur automation kan gynna just ditt företag. Tryck på knappen för att läsa hela artikeln.

Automization

Den fjärde industriella revolutionen kommer att förändra förpackningsprocesserna inom alla sektorer

Covid-19-pandemin har skyndat på utvecklingen mot mer e-handel, mer automatisering och återflyttning av produktion från låglöneekonomier. Även förpackningsprocessen automatiseras nu med den senaste digitala trycktekniken, vilket minskar både tids- och materialåtgången. Tekniken gör det dessutom möjligt att på ett enkelt och flexibelt sätt distribuera en och samma produkt till flera olika länder samtidigt som kraven på produkt- och landsspecifik information uppfylls.

Download full article