Ny serialiseringslag medför utmaningar för alla som tillverkar produkter för den ryska marknaden

PPS A/S Laetus Kryptokoder och serialisering i Ryssland

I januari 2019 trädde den ryska kryptokodlagen i kraft. Från och med 2020 måste alla läkemedel som importeras till och säljs i Ryssland förses med serialiseringskoder.

Kryptokoden är dubbelt så stor som den europeiska tvådimensionella matriskoden och innehåller ytterligare 48 tecken. Det medför utmaningar för de flesta tillverkare eftersom deras befintliga tryck- och verifieringsutrustning inte kan hantera så stora serialiseringskoder.

I Ryssland tillämpas kryptokoder inte bara på läkemedel, utan på de flesta produktgrupper. Alla tillverkare som vill fortsätta sälja sina produkter till Ryssland måste därför förbereda sig för kraven på serialisering och kryptokoder.

PPS samarbetspartner Laetus har skrivit en rapport som sammanfattar allt du behöver veta om vilka regler som gäller, vilka produktgrupper som påverkas och vad du bör tänka på. De förklarar hur kryptokoder fungerar och hur kraven kan integreras i tillverkningsprocessen. Fyll i dina uppgifter nedan om du vill ha ett exemplar att rapporten.

Kontakta PPS om du gör affärer i Ryssland. Vi kan hjälpa dig att hitta den utrustning du behöver för att uppfylla de nya serialiseringskraven.

Ja tack, skicka rapporten om den ryska kryptokodlagen utan kostnad.