PPS A/S Hapa schweizisk bläckteknik

Trycklösningar för läkemedel och fördelarna med system för UV-bläck

Läkemedelsindustrin är starkt beroende av unik etikettering för att bekämpa de faror och ekonomiska förluster som handeln med förfalskade läkemedel innebär. Därför är tryck av läkemedel en viktig del av produktionskedjan och här krävs trycksystem som är anpassade för branschen.

Trycksystem för UV-bläck ger den höga prestanda, flexibilitet och tillförlitlighet som krävs för konsekvent och effektivt läkemedelstryck. Läs vidare för att lära dig mer om fördelarna med system för UV-bläck inom läkemedelstryck.

Vad är en UV-bläckstråleskrivare?

En UV-bläckstråleskrivare är en skrivare som använder en digital UV-utskriftsprocess för att skapa en tvådimensionell, digital bild på ett tredimensionellt föremål. Skrivaren sprutar mycket små bläckdroppar på t.ex. papper, glas, metall, plast eller andra material.

Bläckdropparna skapar sedan en bild med ett ”skrivhuvud”, dvs. ett system för leverans av bläck. Bilden, som är en exakt representation av den digitala bilden, skickas digitalt till skrivaren via en dator.

Alla skrivhuvuden har en egen, unik form och därför kan UV-bläckstråleskrivare användas på nästan vilka material som helst. Dessa egenskaper har gjort skrivarna mycket fördelaktiga i många olika branscher. Viktiga exempel är elektronik, industrivaror, reklamprodukter och det som vi fokuserar på här, nämligen läkemedel.

Så fungerar UV-bläckstråleutskrifter

En UV-bläckstråleutskrift börjar med att en digital bildfil skickas till skrivaren. Skrivhuvudet har en egen programvara som aktiverar de olika färgerna. Mycket små bläckdroppar sprutas på materialet i en bestämd ordningsföljd för att skapa bilden som skrivs ut.

När bläckdropparna har skapat bilden belyses det våta bläcket med ultraviolett ljus (UV) som omedelbart härdar det. Därmed förhindras att bläckdropparna rinner och gör bilden kladdig.

Spårbart och manipuleringssäkert: krav på läkemedelstryck och fördelarna med UV-bläckstråleskrivare

Som nämnts ovan används UV-bläckstråleutskrift i många olika branscher, inklusive läkemedelsbranschen. Det ställs en del krav på utrustning och trycksystem för läkemedel som gör UV-bläckstråleskrivare speciellt lämpliga för detta ändamål.

Läkemedelstryck är en grundläggande del av produktionskedjan. Det gör det möjligt att skriva ut en serialiserad serialiserad datamatriskod på exempelvis etiketter, folier, kartonger , broschyrer som bekräftar produktens äkthet och därmed försvårar försäljning av förfalskade läkemedel.

Datamatriskoden (som fungerar som en streckkod, men lagrar mer data) är en unik identifikator (UID) som är spårbar och manipuleringssäker. Den innehåller följande information i maskinläsbar form:

  • Läkemedelstillverkarens kod
  • Ett unikt serienummer som bekräftar produktens äkthet
  • En unik batchbeteckning
  • Ett nummer för ersättning i tillämpliga fall
  • Produktens utgångsdatum

Med UV-bläckstråleskrivare för läkemedel kan denna information skrivas ut i högsta kvalitet så att läkare, apotekare och patienter kan läsa och utvärdera produktinformationen utan tekniska hjälpmedel.

På det visar ger läkemedelstrycket patienterna ett skydd mot faran med förfalskade läkemedel och bidrar samtidigt till att förhindra stora ekonomiska förluster inom läkemedelsindustrin.

Fördelar med UV-bläckstråleskrivare för läkemedelstryck

Förutom möjligheten att skriva ut datamatriskoder, som innehåller mer data än en vanlig streckkod, finns det många fler fördelar med att använda bläckstråleskrivareförläkemedelstryck.

UV-bläckstråleutskrifter garanterar konsekvent utskriftskvalitet och effektiv tryckproduktion tack vare mycket god läsbarhet, hög kontrast och god hållbarhet.

UV-bläckstråleutskrift är en kontaktfri tryckprocess och kräver ingen fast tryckplåt. Det gör bläckstrålesystem mycket lämpliga för kodning och märkning av olika förpackningstyper på ett effektivt sätt och med hög hastighet.

Den digitala utskriftsprocessen gör det också möjligt att implementera anpassade funktioner som ”just in time-tryck”. Vid denna typ av tryck sker tryckning av variabla data, t.ex. produktens utgångsdatum, efter att produkten har beställts. Detta minskar avfallet och sänker miljökostnaderna. Då stora batcher med anpassade data produceras först efter inkommen beställning uppnås högre kostnadseffektivitet.

Läs mer om PPS lösningar för tryck här.