Automatisering av palleteringsprocessen

I den konkurrensutsatta värld vi lever i är det avgörande för företag att hitta sätt att förbättra produktiviteten, effektiviteten och konkurrenskraften. Ett område där det fortfarande finns stor potential för automation är packning av föremål och varor. Och det är särskilt de små och medelstora företagen som ännu inte har automatiserat palletering och liknande uppgifter.

PPS får för närvarande många förfrågningar om palleteringslösningar och baserat på dessa har vi skapat ett typiskt scenario för en produktionsfirma som vill automatisera palleteringsprocessen. Vårt scenario visar också att automation inte behöver vara ett stort, komplicerat, tidskrävande eller dyrt projekt.

Problemställningen

Vanligtvis sker palleteringen manuellt i företaget, vilket är både tidskrävande och enformigt repetitivt arbete. Företaget vill effektivisera processen och minska belastningen på sina anställda. Den här typen av uppgifter är generellt sett inte attraktiva för medarbetarna, eftersom de är ansträngande och hindrar dem från mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Om nordiska företag ska lyckas på den globala marknaden är det viktigt att de är anpassningsbara och kan producera effektivt och konkurrenskraftigt. Automation kan vara en lösning för att uppnå detta.

Hur automatiseras palleteringsprocessen?

Baserat på dessa förfrågningar har vi på PPS utvecklat en flexibel standardlösning för palleteringsprocessen, som vi kallar PPS Palletizer. Lösningen består av en samarbetsvillig UR10e-robot från Universal Robot, monterad på en lyftplattform. På så sätt kan den anpassas till olika transportband i produktionen. Robotarmen är utrustad med en gripare i slutet av armen, som med hjälp av vakuum kan lyfta och flytta kartonger upp till 10 kg. Det finns också möjlighet att växla mellan två pallar, så medan roboten packar lådor på en pallen, kan den fyllda pallen tas bort och ersättas med en ny.

Lösningen stöds av en intuitiv programvara som gör det lätt för operatören att själv designa olika pallearrangemang. Programvaran är utformad för att vara användarvänlig och kräver minimal teknisk expertis. Pallearrangemanget designas på en vanlig dator och programmet skickas sedan direkt till robotens dator. På så sätt kan företagets egen operatör enkelt programmera den önskade placering av lådorna på pallen, något som annars skulle kräva hjälp av en specialiserad robottekniker. Dessutom kan man enkelt växla mellan de skapade arrangemangen utan att stoppa eller omprogrammera roboten.

Den totala lösningen med två pallplatser, inklusive robot, gripdon, lyftplattform, programvara och installation, startar från DKK 425 000.

Vilka resultat får företaget?

Resultatet av att implementera robotcellen för en typisk produktionsfirma är en optimerad palleteringsprocess som bidrar till ökad konkurrenskraft och tillväxt.

Här är några av fördelarna:

  • Ökad produktivitet: Den automatiserade palleteringsprocessen ökar produktiviteten och frigör tid för medarbetarna att utföra mer värdeskapande arbete.
  • Högre kvalitet: Roboten utför arbetet precist, vilket säkerställer konsistens och noggrannhet i palleteringsprocessen. Detta minskar fel och förbättrar produktkvaliteten.
  • Skalbarhet och flexibilitet: Robotcellen är en flexibel och skalbar lösning som kan anpassas efter företagets behov. Den kan enkelt flyttas till olika platser i produktionen och pallearrangemanget kan enkelt ändras vid behov.
  • Förbättrad arbetsmiljö: Automation av tunga lyft och repetitiva rörelser minskar risken för arbetsrelaterade skador och förbättrar den allmänna arbetsmiljön.
IMG 8447 beskaret

Har du utmaningar i din produktion?

Om ditt företag också står inför utmaningar i palleteringsprocessen är det värt att överväga automation som ett alternativ. Det är dock viktigt att göra en noggrann analys av företagets specifika behov, eftersom det finns många olika automationslösningar att välja mellan.

Vi uppmanar dig att kontakta våra experter, som är specialiserade på automation, för att diskutera hur du kan optimera dina palleteringsprocesser och ta ditt företag till nya höjder.

Automation är en investering som kräver noggrann övervägning och planering. Vårt mål är att inspirera företag att ta steget mot automation och förbättra sina produktionsprocesser för att uppnå en mer effektiv produktion, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft.

Kontakta oss för ett icke-bindande samtal.