CSI

Vi har utsetts till Universal Robots Certified Integrator, CSI, i Danmark

Utdrag från det danska pressmeddelandet, 25 maj 2021.

– Vi är väldigt glada och stolta över Universal Robots erkännande. Eftersom vi är certifierad partner kan våra kunder känna sig trygga med vår kompetens genom hela leveranskedjan. Som officiell CSI för Universal Robots kan vi dokumentera våra kompetenser inom UR-organisationen. Certifieringen är en tydlig signal som kan öppna upp nya möjligheter på våra marknader i Danmark, Norge och Sverige, säger Søren Pedersen, vd och försäljningschef på PPS, och fortsätter:

– Bland våra kunder ser vi en utveckling mot fler ordrar och mindre batchstorlekar. Det kräver en högre grad av automation och integrerade tryck- och etiketteringslösningar som ger hög effektivitet i produktions- och förpackningslinjerna. Här ser vi en enorm potential för kollaborativa robotar, som är extremt flexibla och snabba i omställningsfasen. Vår status som CSI kan stärka vår ställning som automationspartner i hela Skandinavien.

Universal Robots lands- och försäljningschef Michael Hjertebjerg gläder sig åt att kunna kalla oss ”certifierad integratör”.

– PPS har arbetat målinriktat för att skaffa sig den kompetens som behövs. Därför är det väldigt roligt att PPS nu blir certifierade. CSI-certifieringen ger företag inom läkemedels-, medicinteknik- och livsmedelssektorn tillgång till en automationspartner med dokumenterade UR-kompetenser på alla nivåer. Med tanke på den ökade globaliseringen och de allt hårdare lagkraven inom PPS marknader tror jag att certifieringen kommer att vara till stor fördel för både PPS och UR, säger Michael Hjertebjerg.

Läs hela pressmeddelandet på danska här.

Pressefoto Michael Hjertebjerg UR og Soren Pedersen PPS 210521 scaled

Søren Pedersen, PPS A/S, och Michael Hjertebjerg, Universal Robots

Pressefoto Michael Hjertebjerg UR og Soren Pedersen PPS 210521