Komplett guide till DSCSA-efterlevnad

PPS A/S Laetus bild av DSCSA-riktlinjerna

.

Piratkopierade läkemedel är ett växande globalt problem. Därför införs nu ny lagstiftning i många länder. Vissa lagar har redan börjat tillämpas, medan andra snart träder i kraft.

Amerikanska Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) definierar kraven för ett elektroniskt, samverkande system för identifiering och spårning av receptbelagda läkemedel som säljs i USA. Lagen kommer att införas stegvis och träda i kraft fullt ut den 27 november 2023. Den nya lagen kommer då att ersätta all befintlig nationell lagstiftning.

PPS samarbetspartner Laetus har tagit fram en utförlig guide för efterlevnad av DSCSA, inklusive en checklista för vilka förberedelser som krävs.

Klicka här om du vill ladda ner hela guiden.